Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Różnorodność biologiczna

No description
by

Mateusz Marek

on 22 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Różnorodność biologiczna

Różnorodność biologiczna

Mateusz Wesołowski Różnorodność genetyczna Różnorodność
ekosystemowa Z czego wynika? Taksonomowie Charakterystyka róznorodnosci gatunkowej Łatwym do zaobserwowania przykładem różnorodności ekosystemowej sa piętra roślinności górskiej. Innym wielkie formacje roślinne zwane biomami. W naturalnych warunkach takie ekosystemy sa stabilne i niezmienne przez długi okres czasu. Uwaga! Gatunek Jest to zespół organizmów spokrewnionych ze soba o podobnej budowie, zdolnych do dowolnego krzyżowania się i wydawania na świat potomstwa podobnego do osobników rodzicielskich. Dziękuję za uwagę! Definicja Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujacych na Ziemi w ekosystemach ladowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których sa częścia. Termin bioróżnorodność został stworzony poprzez połaczenie słów "bio" i "różnorodny". Po raz pierwszy użył go Thomas Lovejoya w 1980 roku. Różnorodność biologiczna rozpatruje się na różnych poziomach organizacji przyrody. Różnorodność gatunkowa To rozmaitość wszystkich gatunków roślin, zwierzat i mikroorganizmów występujacych na ziemi. Znaczenie wszystkich gatunków dla bioróżnorodności jest takie samo. Różnorodność genetyczna To rozmaitość genów obecnych w genowych populacjach różnych gatunków. Widoczna jest różnica między poszczególnymi osobnikami danego gatunku. Różnorodność ekosystemowa To rozmaitość zgrupowań ekologicznych i ekosystemów, która postrzegamy jako zróżnicowanie krajobrazów występujacych na Ziemi. Ciekawostki Gatunek jest podstawowa jednostka klasyfikacji organizmów. Definicja gatunku została zdefiniowana w XVIII wieku przez Johna Raya. Specjaliści zajmujacy się identyfikacja i klasyfikacja organizmów.

Wyróżniaja 5 głównych królestw:
Bacteria (bakterie i sinice)
Fungi (grzyby)
Plantae (rośliny)
Animalia (zwierzęta)
Protista (proste organizmy, zwykle jednokomórkowe) Różnorodność gatunkowa jest charakteryzowana poprzez liczbę gatunków zasiedlajacych wybrany obszar lub środowisko. Wskaźnikowa - występuje jedynie w środowisku zapewniajacym szczególne warunki życiowe.
Charakterystyczna - różnorodność, po której można rozpoznać pewne zespoły roślinne i zgrupowania zwierzat.
Dominujaca - najczęstsza w zbiorowisku organizmów, przewaga liczebna nad innymi organizmami.
Endemiczna - będaca pozostałościa po dawnych epokach geologicznych lub odrębnych wskutek izolacji geograficznej.
Zwrotnikowa - taka, która umożliwia życie innym gatunkom, mimo że występuja w niewielkiej liczbie. Różnorodność biologiczna w Polsce W Polsce występuje znaczna różnorodność biologiczna, ponieważ obszar naszego kraju obejmuje zróżnicowane środowiska: górskie, nizinne oraz morskie. Wolniejszy (z przyczyn historycznych) rozwój gospodarczy Polski sprzyjał zachowaniu większej różnorodności biologicznej niż w krajach europy zachodniej. Czynnikami wpływajacymi na bioróżnorodność gatunkowa sa klimat oraz dostępność odpowiednich zasobów, takich jak np. tlen czy woda. Naukowcy uważaja, że większości gatunków istot żywych jeszcze w wgóle nie poznano. Ich różnorodność jest bardzo ważna, ponieważ każda istota żywa jest ściśle powiazana z innymi. Jeżeli na Ziemi zginie jeden gatunek los wszyskich innych z nim powiazanych jest zagrożony. Różnorodność genetyczna jest spowodowana zmianami w sekwencji DNA poprzez mutacje oraz jej utrwalenie w wyniku ewolucji.
Zmiany w DNA moga dotyczyć pojedynczej pary zasad, jak również obejmować całe chromosomy.
Przekłada się to na cechy zewnętrzne oraz bardziej złożone funkcje organizmu np. rozwój. Zróżnicowanie genetyczne wewnatrz jednego gatunku wyraża się głównie w zróżnicowaniu odmian, ras, linii hodowlanych i szczepów.
Przykładem może być wewnatrzgatunkowe zróżnicowanie gatunku psa. Szczególnym przykładem różnorodności genetycznej sa także myszy. Jako zwierzęta doświadczalne przyczyniły się do postępu nauki. Obecnie znamy 680 mysich szczepów hodowlanych oraz labolatoryjnych. Człowiek przyczynia się do zwiększenia różnorodności genetycznej, hodujac różne odmiany roślin i zwierzat na własny użytek. Jednocześnie powoduje zmniejszenie różnorodności genetycznej, ponieważ wybiera jedynie te odmiany, które sa mu potrzebne. A teraz powiedzcie który dzisiaj jest? ;) Inne przykłady różnorodności genetycznej: zwierzęta, rośliny, kwiaty, zboża, grzyby, pierwotniaki, bakterie. Naukowcy odkryli, że każda populacja ma własne, właściwe tylko im proporcje występowania różnych alleli. Te proporcje charakteryzuja pulę genowa populacji i wynikaja z dostosowania do lokalnego środowiska. Ekosystemy typowe dla wybranego obszaru Ziemi, występujace razem i wzajemnie powiazane sa nazywane krajobrazami ekologicznymi. Na krajobraz obszaru składaja się właściwości geograficzne, istniejace w nim zgrupowania oraz skutki działalności człowieka. Przykładem może być krajobraz górski. Ekosystemy dzieli się w zależności od stopnia ich przekształcenia przez człowieka Pierwotne - zdolne do samoregulacji, nieujawniajace śladów ingerencji człowieka i nie zamieszkałe przez ludzi. Naturalne - utworzone lub zmienione przez człowieka, lecz niewymagajace dodatkowych zabiegów podtrzymujacych ich istnienia. Sa zdolne do samoregulacji. Człowiek może je racjonalnie eksploatować, nie zaburzajac ich stanu. Zdewastowane - powstałe w wyniku uprzemysłowienia i urbanizacji. Nie ma tam naturalnych elementów krajobrazu. Całkowity brak zdolności samoregulacji. Kulturowe - utworzone i utrzymywane przez człowieka. Nie sa zdolne do samoregulacji. Bez ingerencji człowieka szybko ulegaja sukcesji w kierunku krajobrazów naturalnych. Zazwyczaj sa też intensywnie eksploatowane gospodarczo. EKOSYSTEMY Zbiorowiska istot żywych sa bardzo wrażliwe na zmiany środowiskowe. Nieprzemyślana ingerencja człowieka może prowadzić do ich zniszczenia lub całkowitego zaniku. Podobnie jak w wypadku bioróżnorodności gatunkowej czynnikami wpływajacymi na zróżnicowania sa klimat, zasobność oraz żyzność środowiska.
Full transcript