Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A TEVA Zrt. vállalati stratégiája

No description
by

Beáta Szűcs

on 17 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A TEVA Zrt. vállalati stratégiája

Misszió
“A kiváló minőségű, megfizethető árú készítmények fejlesztése és forgalmazása mellett társadalmi szerep-vállalásunkon keresztül az emberek lelki egészség-megőrzéséhez, kikapcsolódásához, valamint a jövő generációjának képzéséhez is jelentősen hozzájárulunk."

A TEVA a világ vezető generikus gyógyszergyártója. E pozíció megtartásáért a generikus K+F tevékenységére is kiemelt hangsúlyt fektet.

Előtérbe került a keleti gyógyászat és homeopátia, a kutatás-fejlesztést ezeknek megfelelően új irányba kell terelni.
Vízió
"Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon"
PEST elemzés
Porter-féle 5 tényezős elemzés
Külső faktor értékelő mátrix
A külső faktor mátrix értékelése során a külső gazdasági környezetben valószínűsíthető változásokat rendsze-rezzük. Ezek a valószínűsíthető változások jövőbeni lehetőségeket és veszélyeket hordozhatnak magukban, melyek kialakulása a vállalattól független.

A külső faktorértékelő mátrix alapján a
vállalat átlagon felül van felkészülve
az iparágban rejlő lehetőségek kihasználására és a veszélyek kivédésére.
SWOT analízis
A SWOT analízis során a megfogalmazott vízió és misszió alapján kerültek összegyűjtésre a vállalat jelenlegi helyze-tében fennálló erősségek és gyengeségek illetve a jövőbeli lehetőségek és veszélyek.

Megállapítható, hogy az erősségek között szereplő kutatási-fejlesztési tevékenységek előtérbe helyezése kapcsolódik a lehetőségek között szereplő K+F támogatások növekedé-séhez, amelyben a vállalat vezetői is fejlődési lehetőséget látnak.
Belső faktor értékelő mátrix
A belső elemzés mindig a jelenre épít, a jelenben vizsgál. Azt elemzi, hogy a szervezet a küldetésében, jövőképében rögzítetteknek, az elérendő céloknak megfelelően milyen előnyökkel vagy hátrányokkal rendelkezik, melyek azok a területek, amelyekre hatással bír.
Az egyes erősségek és gyengeségek rangsorolása és súlyozása alapján 2,86-os összesített értéket kaptuk, mely azt jelenti, hogy
erősségeit megfelelően használja ki, gyengeségeit pedig aránylag jól kezeli.
Külső-belső faktor értékelő mátrix GE mátrix
A GE mátrix célja, hogy nagyobb rugalmasságot és elemzési pontosságot adjon.

A modellben a külső és belső faktor adatinak átlaga került egy egységmátrixban feltüntetésre. A külső faktor mátrix súlyozott értéke 2,84, míg a belső mátrix értéke pedig 2,86 és az így kapott két tényező átlaga 2,85.

A vállalat a változás-orientált stratégiai irányt követi, a további vizsgálat tárgya az itt szereplő három stratégia:
- alternatív gyógyítás integrálása a vállalat termékpalettájába
- a termékpaletta szűkítése az államilag nem támogatott gyógyszerekkel
- olyan gyógyszerek forgalmazása, amelynek nincs helyettesítő terméke a piacon.

Köszönjük a figyelmet!
A TEVA Zrt. vállalati stratégiája
"Út a megújulás felé"
Probléma-fa
Célfa
QPSM mátrix
Vizsgáljuk meg a
külső tényezőket:

Miből is indulunk ki?
Összegzés
Megvalósítandó stratégia
Készítette: Juhász Marcell, Puskásné Somogyi Enikő
Szabó Judit, Szűcs Beáta, Tóth Renáta

Verseny a piacon lévő vállalatok között
Beszállítók
Beszállítók alkupozíciója a gyógyszer-iparban nem jelentős,
ha az alapanyag, hatóanyag beszerzést vesszük fi-gyelembe.

Számos vállalat, köztük a Teva Gyógy-szergyár is állít elő saját felhasználásra gyógyszer alapanyagot.
Lehetséges belépők
A belépési korlátok igen magasak az alábbiak alapján:
-K+F költségek,
-marketing költségek,
-hosszú, magas költségekkel járó törzskönyvezési procedúra,
-gyártói hírnév fontossága.
Mindezek megléte, teljesítése után válik az iparág jövedelmezővé.

Elmondhatjuk, hogy az új belépők fenyegetettsége alacsony.
Vevők
A vevők mindenkori igénye az, hogy a megfelelő minőségű gyógyszert a lehető legalacsonyabb áron tudják beszerezni.

Az a tény erősíti a vevők alkupozícióját, hogy helyettesítő termékek állnak rendelkezésre ugyanazon hatóanyag tartalommal, más vállalat termékeként.

A vevők alkupozíciója magas.
Helyettesítő termékek
A gyógyszeripar estén a helyettesítő ter-mékek köre szűkösnek mond-ható.

Mivel a súlyosabb betegségek esetén a gyógyszerek használata elke-rülhetetlen, s a gyógyhatású termé-kek, mint kiegészítő kezelésként használhatóak, így
a helyettesítő termék fenyegetése alacsony
.
Irány a belső tényezők felé!
Politikai tényezők:
- az adórendszer gyakori változtatása kedvezőtlen hatással van a gazdaságra

- bürokratikus követelmények magas költségekkel és sok adminisztrációval járnak

- a kormányzat felismerte a hazai gyógyszeripar nemzetgazdasági jelentőségét

- gyógyszergyártók a kutatás-fejlesztés közvetlen költségeivel részben csökkenthetik az őket terhelő különadó mértékét

Szocio-kulturális tényezők:
- felelős környezetvédelmi politikát folytat, mely a törvényi előírások maximális betartásán alapszik

- gazdasági érdekei összhangban vannak a legfontosabb környezetvédelmi szempontokkal

- zajkibocsátásának csökkentésére is nagy gondot fordít

-kiemelt figyelmet szentel munkatársai egészségének és testi épségének védelmére
Technológiai tényezők:
- a kutatás, az innováció minden vállalat életében jelentős tényező

- a TEVA csoport stratégiája, hogy világszerte kutatás-fejlesztési bázisokat alakítson ki

- tevékenysége mind az originális (innovatív), mind a generikus termékek kutatásának és fejlesztésének teljes körét lefedi
Gazdasági tényezők:
- a GDP-t tekintve az elmúlt években jelentős változások figyelhetőek meg

- a gyógyszeripar 2003 óta fizet Magyarországon extraadót, amivel jelentős mértékben járul hozzá a mindenkori gyógyszerkassza egyensúlyához

- a gyógyszeripar a válság által kevésbé érintett szektorok egyike

- a gazdasági visszaesés hatására a munkanélküliségi ráta is kiemelkedően magas értékeket mutatott
A stratégia alkotás első lépéseként a külső környezet felől kell megközelíteni a vizsgálandó céget, a rá ható tényezőket. Az elemzés során négyféle szempontból vizsgáljuk meg a vállalat környezetét.
- nehéz a bekerülési lehetőség a gyógyszeripar világába, viszont megfelelő üzletpolitikát, menedzsmentet, árversenyt kialakítva, jövedelmezővé tehető a vállalat
- a szereplők jól ismerik egymást, megfigyelik egymás reakcióit az adott gazdasági eseményekre

Megállapítható, hogy fokozott a verseny, a költség és az árverseny kiélezett, a kutatás-fejlesztésre fordított összegek óriásiak, a szabadalmi jogok megszerzése kulcsfontosságú a generikus gyógyszercégnél, a szakmai háttér biztosítása elengedhetetlen.
Stratégiai lehetőségek:
offenzív stratégiai irány:

- K+F beruházásba fektetés
- a felsőoktatási képzés támogatása
- új marketing stratégia kialakítása

változás-orientált stratégiai irány:

- a K+F támogatások nagymértékű kihasználása, új gyógyszerek megalkotása
- gyakornoki rendszer kiépítése a környező felsőoktatási intézményekkel együttműködve
-piaci szereplők felvásárlása, a versenytársak számának csökkentése beolvasztással

diverzifikált stratégiai irány:

- alternatív gyógyítás integrálása a vállalat termékpalettájába
- a termékpaletta szűkítése az álla-milag nem támogatott gyógyszerekkel
- olyan gyógyszerek forgalmazása, amelynek nincs helyettesítő terméke a piacon


defenzív stratégiai irány:

- azon termékek gyártásának megszüntetése, amelyek nem rentábilisak
- beruházási tevékenység megszüntetése

A QPSM mátrix egy olyan eszköz, amelyben a lehetséges stratégiai irányok együttesen hasonlíthatóak össze, az összes külső-belső tényezőt vizsgáljuk, a stratégiák szempontjából értékelésre kerül, hogy melyik faktor mennyire vonzó.
Az összehasonlítás alapja az, hogy a fennmaradó három stratégia szempont-jából az adott faktor mennyire vonzó, ezt az 1-4-ig terjedő skálán értékeltük.

Az elemzés során megállítottuk, hogy a TEVA Gyógyszergyár Zrt. vizsgálata során azt a stratégiát kell folytatnia, amelyben
az alternatív gyógyítás integrálását végzi a vállalat termékpalettájába, mivel számára ez a legkedvezőbb irány.
Összegzésképpen megállapítható, hogy mind a PEST elemzés, mind a külső faktor értékelő mátrix azt mutatta, hogy a külső tényezők általi hatásokra és a lehetőségek kihasználásra átlagon felüli szinten van felkészülve a TEVA Gyógyszergyár Zrt.
A belső faktor értékelő mátrix és a SWOT analízis rávilágított arra, hogy a vállalat átlagon felüli mértékben képes kihasználni az erősségeit és csökkenteni a gyengeségeit.
A súlyozott vonzósági értékek alapján a legmagasabb értéket az alternatív gyógyítás termékpalettába való integrálása képviseli.
Ez a stratégia nagyban illeszkedik a TEVA Gyógyszergyár víziójához, miszerint a megújuló világ megújuló igényeire való válaszként a gyógyszergyáraknak újfajta, természetes vagy természethez közeli gyógyszereket és gyógyhatású készítményeket szükséges előállítaniuk, amennyiben meg akarják tartani piaci részesedésüket illetve növelni akarják azokat.
alternatív gyógyítás termékpalettába való integrálása
Értékeljük az eredményeket!
Összegezzünk!
A világ változásával új fajta gyógyszerekre van szükség.

"Célunk,hogy gyökereinkhez visszanyúlva közelebb hozzuk a természetet az emberekhez a megfizethető, mindenki számára elérhető gyógyszerek új generációjával."
A versenytényezők elemzését foglalja magába.
Külső faktor értékelő mátrix
Erősségek:

- széles termékválaszték
- tőkeerős nagyvállalat
- intenzív marketing tevékenység
- a generikus gyógyszerek piacán piacvezető
- a vállalat megítélése pozitív
- versenyképes árak
- K+F tevékenységek előtérbe helyezése
- szigorú előírásokon alapuló minőségellenőrzési és -biztosítási rendszer

Gyengeségek:

- túl bürokratikus rendszer
- a termékfejlesztések és K+F tevékenységek nagymértékű tőkeigényessége
- a beruházások hosszú távú megtérülése
- lejáró termékforgalmazási engedélyek

Lehetőségek:

- szabályozás szabadabbá tétele
- reálbérek növekedése
- K+F támogatások növekedése
- erős képzés
- marketing elemek szélesedése
- márkahűség a vásárlók részéről

Veszélyek:

- új tőkeerős versenytárs megjelenése
- adózás szigorodása
- szigorodó forgalmazási szabályok
- rossz megítélés
- alternatív gyógyítás térnyerése
- negatív sajtó
- gyógyszerárak emelkedése az állami támogatások csökkenése miatt
- egyes termékfajták teljes kivonása az állami támogatás alól

SWOT analízis
Belső faktor értékelő mátrix
Cégismertető
A cég neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
A cég székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út l3.sz.

A Teva izraeli alapítású, nemzetközi cég, Magyarországon az 1970-es évek végén jelent meg, 1995 végén a Teva hozzájutott a Biogal részvények 77 százalékához. Nem sokkal ezután bezárta angliai gyógyszergyártó üzemét és áttelepítette Debrecenbe, ahol a középkelet- európai és az Európán kívüli gyártás központja alakult ki. 2000-ben a Teva a világ első számú generikus gyógy-szergyártójává vált. Ma a Tevának 50 országban van közvetlen képviselete, 25 országban gyártóhelye, 18 országban kutató-fejlesztő központja,

Full transcript