Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin 23: Tunguhin ng Pambansang Ekonomiya

No description
by

Jesica Shaira Alvear

on 9 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin 23: Tunguhin ng Pambansang Ekonomiya

Aralin 23: Tunguhin ng Pambansang Ekonomiya
Pre-test
Panuto: Basahin ang mga pahayag at tukuyin kung ito ay Tama o Mali. Isulat ang T kung ito ay tama at M kung ito ay mali.

__________ 1. Ang pamahalaan ay mahalagang elemento isang bansa.
__________ 2. Ang pamahalaan ay nagpapabaya sa kanyang nasasakupan.
__________ 3. Ang patakarang piskal ay may kinalaman sa paggastos ng pamahalaan.
__________ 4. Ang TESDA ay itinayo upang mabantayan ang kalusugan ng mamamayan.
__________ 5. Tungkulin ng pamahalaan na magkaroon ng matatag na ekonomiya.
Pampublikong Sektor
Mga sangay, ahensya at kagawaran ng pamahalaan na nakilalahok sa mga gawaing ekonomiya.
Panimula
Pinaka elemento ng pampublikong sektor na tumutugon sa pangangailangang kalakal o serbisyo sa tuwiran o di-tuwirang paraan.
Isa sa mahalagang elemento ng isang bansa.
May mahalagang papel at aktibong bahagi na ginagampanan upang ang ekonomiya ay gumanap ng maayos at maging matatag.
Publikong Sektor
Patakarang Piskal
May kinalaman sa paggastos at pangongolekta ng buwis ng pamahalaan.
Dalawang Uri ng Patakarang Piskal
Expansionary Fiscal Policy
(Mabilis na takbo ng ekonomiya)
Mataas na gastusin + Mababang buwis = Mataas na aggregate demand
Restrictive Fiscal Policy
(Mabilis na takbo ng ekonomiya)
Mababang gastusin + Mataas na buwis = Mababang aggregate demand
Pampublikong Pananalapi
May kaugnayan sa kita at gastusin ng pamahalaan.
Binubuo ito ng gastusing pampubliko, publikong kita at utang, publikong administrasyon at patakarang piskal.
Ang Pamahalaan
Layunin ng Patakarang Piskal:
Maisaayos at maging epektibo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga gawain at tungkulin nito.
Siguraduhin na ang mga desisyon na ipatutupad ng pamahalaan ay pakikinabangan ng mamamayan.
(Public Finance)
Pump Priming
Isinasagawa ng pamahalaan upang gawing aktibo ang mga sektor ng ekonomiya at pasiglahin ang mga gawaing pangkabuhayan.
Sa antas ng ekonomiya nalalaman ang yaman ng isang bansa o tinataglay nitong kaunlaran. Nakabatay sa pamahalaan, na nagsisilbing utak ng isang bansa, ang takbo o kahihinatnan ng ekonomiya. Sa araling ito ay layuning maipahayag ang mga gawi ng pamahalaan sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Ating tatalakayin ang mga paksang publikong sektor, patakarang piskal, mga tungkulin ng pamahalaan, ang pambansang badyet at ang paglikha nito.
Pambansang Badyet
Epekto ng Patakarang Piskal
Gumagamit ng expansionary fiscal policy kapag nais ng pamahalaan na gumasta paratustusan ang mga proyekto at pataasin ang empleyo. Sa kabilang dako, kapag ang pamahalaan ay may mababang paggasta upang mapigilan ang antas ng implasyon, ito ay gumagamit ng contractionary fiscal policy.
Ito ay plano kung saan at paano gagastusin ng pamahalaan ang kita nito.
Kabuuan ng maaring pagkagastusan ng pamahalaan sa loob ng isang taon.
Nagpapakita kung magkano ang inilaang pondo ng pamahalaan sa bawat sektor ng ekonomiya,
Paglikha ng Pambansang Badyet
Step 1:
Step 2
Magsusumite ang pangulo ng proposed budget.
Step 3
Step 4
Aaprubahan ng Kongreso ang budget.
Step 5
Ang pangulo ay maari ng pirmahan ang budget kung tanggap na niya, kung hindi, maari niya ito i-veto.
Maghahanda ang pangulo ng proposed budget.
Pag-aralan at suriin ng kongreso ang isinumiteng budget ng pangulo.
Alokasyon ng Pambansang Badyet
Mga Tungkuling ginagampanan ng Pamahalaan
Magkaloob ng Serbisyong Panlipunan
Paglikha ng mga Pampublikong Produkto
Magkaroon ng Matatag na Ekonomiya
Terminolohiya:
Aggregate Demand
-
kabuuan o pangkalahatang demand o gugulin ng mga sektor ng ekonomiya.
Proposed Budget
- naglalaman ng mga inaasahang kikitain at gagastusin sa isang fiscal year.
Public borrowing
-ito ang pangungutang ng pamahalaan sa loob o labas ng bansa upang mapunan ang kakulangan sa badyet.
External debt
- ay ang pangungutang ng pamahalaan sa labas ng bansa.
Internal debt
- ay ang pangungutang ng pamahalaan sa loob ng bansa.
Private goods
- produkto para sa pansariling kapakinabangan ng indibidwal.
Public goods
- produkto na ipinagkakaloob ng pamahalaan
Ang pamahalaan ay nakararanas ng budget deficit. Ito ay nangyayari kapag ang inaasahang kikitain ay hindi naabot ngunit ang pamahalaan ay nakagastos na sa pagkakaloob ng mga serbisyong panlipunan at publikong produkto. Bunga nito, ang pamahalaan ang mangungutang ng salapi upang punan ang kakulangan ng pambansang badyet. Ang utang na ito ay bahagi ng ating national debt. Ang pangungutang ay kailangang gawin ng pamahalaan upang patuloy na maipagkaloob ang mga serbisyong kailangan ng mga mamamayang Pilipino.
Post Test
Mga Sanggunian:
www.slideshare.net
www.budgetngbayan.com
www.google.com
www.answers.com
KAYAMANAN IV
Ipinasa ni: Jesica Shaira Alvear
Russell Rain Rafer
James Darrell De Vera
IV-Curie
Ipinasa kay: Bb. Joydee Tejero

(Fiscal Policy)
Across
1. Pera ng bansa para sa bayan

Down
1. Pangungutang ng pamahalaan
2. Pagdedesisyon ng pamahalaan sa pondo
3. Produkto para sa Indibidwal
4. Wika sa Pandaigdigang Pamilihan
5. Pangungutang sa loob ng bansa
6. Pangungutang sa labas ng bansa
7. Kumakatawan sa publikong sektor
8. Produkto na ipagkakaloob ng pamahalaan
9. Nauukol sa paggastos at buwis ng pamahalaan
Answer key:
Across
1. Pampublikong pananalapi
Down
1. Public borrowing
2. Public finance
3, Private goods
4. Ingles
5. Internal debt
6, External debt
7. Pamahalaan
8. Public goods
9. Fiscal policy
answer key:
1. T 3. T 5. T
2. M 4. M
Full transcript