Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Workshop 1: Rundt om testbeds

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Workshop 1: Rundt om testbeds

Vores arena
PAUSE
BOSTEDSLAB - 2 HISTORIER FRA DET VIRKELIGE LIV
Dagens formål
At blive klogere på den arena Living IT Lab skal arbejde i
At blive klogere på forretningsområdet 'Testbeds'
At blive klogere på, hvordan I vil/kan arbejde videre med testbeds

HVAD KAN TESTBEDS OGSÅ VÆRE - VIRKSOMHEDSPERSPEKTIVER
OPERATIONALISERING AF DET TEGNEDE TESTBEDFORLØB
PAUSE
FARVEL OG TAK - VI SES D. 12. JUNI!
FROKOST
BOSTEDSLAB - MODELLER
KNÆK EN NØD
Workshop 1: Rundt om testbeds
Dagens program
Velkomst og præsentationsrunde
Vores arena
Knæk en nød
Pause
Bostedslabs - 2 cases
Bostedslabmodeller
Frokost
Hvad kan testbeds også være
Pause
Operationalisering af et testbedforløb - en skitse
Afrunding og opsamling


Handicap i tal
Socialsektorens opbygning
Eksempler på 'diagnoser'
Ca. 700.000 vurderes at leve med et handicap eller kronisk sygdom i Danmark
320.000 er organiseret under Danske Handicaporganisationer (fordelt på 32 org.)
36.000 er udviklingshæmmede - heraf kræver 22.000 støtte
1 ud af 110 personer har asf
10.000 har cerebral parese
Ca. 19.000 blev i 2010 udskrevet med erhvervet hjerneskade - heraf ca. 11.000 med apopleksiDet er generelt kommunerne, der varetager opgaverne på det sociale område. Regionernes opgave er at drive og udvikle specialiserede tilbud efter aftale med kommunerne.

Kommunerne betaler udgifterne på de fleste serviceområder. Dog er der på det specialiserede socialområde en central refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Kommunerne kan inddrive skatter og får desuden et årligt tilskud fra staten – bloktilskuddet. Regionerne får ligeledes et årligt tilskud fra staten. Regionerne kan ikke inddrive skatter.

Organisering af tilbud

- fra totalinstitution til eget hjem
Mennesker med fysiske funktionsnedsættelser (primær vanskelighed)
Mennesker med psykiske funktionsnedsættelser (primær vanskelighed udviklingshæmning eller asf)
Mennesker med erhvervet hjerneskade
Børne- henholdsvis voksentilbud
Generelle vanskeligheder
Fysiske begrænsninger (grov- og finmotorik)
Kognitive begrænsninger (forståelse, orientering, hukommelse)
Kommunikative begrænsninger (tale, læse, skrivevanskeligheder)
Sociale begrænsninger (samspil)

ASF
-
medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der blandt andet påvirker evnen til at kommunikere socialt
- Der findes flere former for autisme, og det udtrykkes bedst ved at tale om autisme som en spektrumtilstand.
Cerebral parese
- skyldes skader og forstyrrelser i den umodne hjerne, mens den er under udvikling i graviditeten
- Kendetegn er spasticitet/muskelstivhed i dele af eller hele kroppen
-
almindelige ledsagehandicap
er epilepsi, problemer med syn
og hørelse, spiseproblemer, talevan
skeligheder og nogle børn
har ADHD
Udviklingshæmning
-Psykisk udviklingshæmning findes hos mennesker med en række syndromer, hvoraf det mest kendte er Downs Syndrom.
-udviklingshæmning indebærer, at personens udvikling sker langsommere, og nogle områder oftest ikke når lige så langt i sin udvikling, som andre.
-
Mange udviklingshæmmede udvikler epilepsi, og nogle oplever desuden syns- eller hørenedsættelse,

spasticitet eller manglede muskelspænding, psykiatrisk lidelser
FN's handicapkonvention
FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for personer med handicap.

Konventionens 8 grundlæggende principper er:

Respekt for værdighed, ret til selvbestemmelse og uafhængighed
Ikke-diskrimination
Fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet
Respekt for forskelle og accept af handicap som en del af menneskelig diversitet og humanitet
Lige muligheder
Tilgængelighed
Ligestilling mellem mænd og kvinder
Respekt for de voksende evner, som børn med handicap udvikler, og for deres ret til at bevare deres identitet


Aktørerne i testbed-arenaen
BOSTEDER
FORVALTNING
IT-VIRKSOMHED
BORGER
FORSKELLIGE BEHOV, FORUDSÆTNINGER OG INTERESSER
Fra nanoskærm til digital opslagstavle
Samarbejde ml. Gentofte Kommune og ProReact
SUS som facilitator og matchmaker
I dag fokus på nye målgrupper
Fra 20 % til 80 % af omsætningen

Forestil Jer...
I bliver kontaktet af en privat virksomhed, der ønsker at finde et bosted for mennesker med autisme, der vil afprøve deres nye IT-system. Tilbuddet skal være indstillet på selv at indkøbe hardware, men får som en del af afprøvningen gratis software og introduktion. Virksomheden har brug for Jeres hjælp til at finde det rigtige tilbud.

Diskutér (20 min) og præsenter (10 min):

Hvordan kan I støtte virksomheden i at finde det rette tilbud?

Hvilke dele af den viden, I har fået i det indledende indlæg, kan I bruge og hvilken viden mangler I?

Hvordan vil I overbevise bostedet om det attraktive i at deltage?
Diskutér:

Kan modellerne bruges som arbejdsredskaber til LIL's Testbed?
Korriger modellerne – rød tus for det der skal ud – grøn tus for tilføjelser!

Tegn det optimale testbedforløb:

Støttespørgsmål:
Hvor opstår idéen? (i LIL, i virksomheden)
Hvem skal der tages kontakt til hvornår?
Hvad skal der ske?
Hvordan afsluttes forløbet?

Afrunding: Hvordan samler I op?
FARVEL OG TAK - VI SES D. 12. JUNI
BRITA: Borger, Regnskab, Intuition, Teknologi, Applikation
3-mandsstartup fra Aalborg, som var ved at udvikle app til regnskabsføring på bosteder havde læst om SUS' BostedsLabs på sus.dk
Ønskede at teste app og modtage feedback over et forløb
Havde et relativt konkret produkt på prototype stadie og ville tilbyde det gratis i en periode
Vi fandt et bosted, der gerne ville samarbejde...
...men fandt ud af, at funktionen allerede fandtes i det meget etablerede program, "Bosted"
BRITA udviste herefter mindre engagement i deres kommunikation og alt tydede på, at de ikke havde gjort deres markedsanalyse godt nok
Endte med ikke at svare på mails
Vores spildte tid kunne evt. have været undgået, hvis vi havde haft bedre tid til at undersøge produktets markedspotentiale
Hvordan undgår vi en BRITA situation?
Konkretisering
af de
aktiviteter
, der er nødvendige for at muliggøre det optimale forløb, I lige har tegnet:

Afsæt i egne kompetencer
Selvransagelse ift. hvad I hver især kan byde ind med, for at skabe det optimale forløb
Indsæt dit navn ved de punkter, hvor du i det tegnede forløb mener, at du kan bidrage med noget
Uddyb herefter

Interviews med virksomheder om Testbed
Vurderer du, at det kunne være relevant for din virksomhed at købe hjælp til produktudvikling/afprøvning hos Living IT Lab?
PROs
CONs
Blåstemling
/ certificering / kvalitetsindikation
over for køber / aftager (fx kommune)
Adgang til LIL’s viden
på handicap-/udsatte-området. Fx viden om:
mødet
/
samarbejdet
mellem borger og virksomhed
relevante og aktuelle alternative
målgrupper
og
behov
, som virksomheder ville kunne ”kaste sig over” → Identifikation af produkters skalerbarhed
hvilke IT-løsninger, der findes på markedet
Foretrækker at
beholde udvikling
in-house / hands-on
(Manglende)
Tradition
for brugerinddragelse som metode
Full transcript