Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Disseny sostenibilista del bolígraf BIC Cristal

No description
by

Eduard Muñoz Serrano

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Disseny sostenibilista del bolígraf BIC Cristal

Descomposició del bolígraf
Que és el Pentàgon de l'ecodisseny?
Poliestirè Cristall i Poliestilè
- El poliestirè és un plàstic transparent i rigid. S'utilitza aquest plàstic perquè és molt fàcil de fabricar i molt agradable per al consumidor.

- És un tipus de plàstic molt utilitzat, maleable, resistent i fàcil de ratllar.

- En un any BIC consumeix 15.200.000 de L de petroli per la fabricació del Bolígraf Bic Cristal i l'extracció mundial de petroli es 13.288.584.000.000 L i equival a un 0,000001%

Historia del bolígraf BIC Cristal®
- 1888 John Loud va ser el primer en dissenyar i fabricar un bolígraf com el d'avui dia.

- La seva utilització era per marcar patrons sobre el cuir en el que treballava.

- Entre 1900-1910 apareixen diferents patents (Eduard Penkala) inventa la ploma estilogràfica i el senyor Baum i Riesburg van patentar diferents versions.

- En 1940 s'estableix l'empresa Biró-Mayne-Biró (Buenos Aires) i va començar a comercialitzar el bolígraf tal com el coneixem avui dia.

- En 1945 Marcel Bich comercialitza adquereix els drets d'aquesta patent pel mercat Europeu.

Introducció
Producte assignat:
Bolígraf

Producte específic escollit:
Bolígraf Bic Crystal

Perquè un bolígraf Bic Crystal?

És el bolígraf més venut de l’historia
Degut al seu elevat número de ventes qualsevol modificació té un gran impacte final.
La seva utilització és universal.
Introducció
Objectius del treball
Història del bolígraf Bic
Descomposició del bolígraf
Pentàgon de l’ecodiseny:
Matèries primeres
Procés de fabricació
Procés de distribució i transport
Període d’utilització (usuari final)
Vida final del producte
Aspectes socials i econòmics
Matèries primeres i el seu impacte mediambiental
-
Plàstic
: En el bolígraf BIC Cristal hi ha diferents parts fetes de plàstics:
1.- La canya està feta de poliestilè cristall
2.- La càrrega, caputxo i el tap estan fets de polietilè.

-
Carbur de tungstè:
Bala.

-
Llautó
: Porta-bala.

-
Tinta:
Àcid tànic, sulfat ferròs, goma aràbica,
àcid clorhídric, fenol,...
Objectius
L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els beneficis de fer servir l’ecodisseny com a eina de gestió i instrument de prevenció ambiental, integrant aspectes socials i viabilitat econòmica en l’elaboració o modificació d’un producte.
Disseny sostenibilista del bolígraf BIC Cristal®
Carbur de tungstè i llautó
- Són metalls i s'extreuen tots de forma semblant.

- Impactes ambientals de l'extracció:
· Contaminació dels aquifers subterrànis.
· Alteració del sòl (impacte sobre la vegetació, recursos culturals, etc.)

- Impactes ambientals deguts al transport del material (CO2).

- Impactes ambientals deguts al processament dels minerals (energia i escoria).

Tinta
Els components de la tinta són una mescla de productes químics que comprèn:
- Colorant (color)
- Dissolvent (mezcla elements)
- Aglotinant (unió paper)
- Espesant (densitat)
- Humectant (assecat)
- Antisèptic (activitat microbacteriana)
- Olorant
- Anticongelant
- Abrillantador
- Penetrant

La composició exacta de la tinta del bolígraf BIC remàn secreta, ja que és un
secret industrial
.
Procès de fabricació
El procès productiu del bolígraf BIC cristal, com era d'esperar, està completament automatitzat i controlat. És un procès simple que combina varies tècniques de fabricació i del que s'obté un gran nivell de precisió.

El procès actual pràcticament no produeix residus, ja que qualsevol del material sobrant pot ser reutilitzat.
Procès de distribució
- Facturació anual: 1887,8 M€. 289 bolígrafs per segon.

- La distribució: 26% Europa, 43% Nord Amèrica i 31% mercats de nova expansió (oceania, amèrica llatina o asia).

- Compta amb 9373 treballadors. Quasi un 40% es dediquen a la producció dels famosos bolígrafs.

- 13 fàbriques dedicades a la producció dels bolis: 4 a frança, 1 EUA, 1 tunísia, 1 sud-àfrica, 1 mèxic, 2 a brasil, 1 equador, 1 xina, 1 Índia Fenomen de
deslocalització.

- D’aquest últim punt es desprén que per abastir un 70% del volum actual de vendes (EUA i Europa) sols comptem amb un 38% del teixit industrial per produïr-lo.

- Segons el P.D.S de BIC produeix 0.559 teqCO2 per cada tona de càrrega transportada + 1,06 teq gasos d’efecte hivernacle per cada tona de càrrega produïda.

- Procés de distribució de BIC Subcontracte d’operadores logístiques en cada país.
España CEVA Logística, Ontígola (Toledo). No disposa de dades mediambientals ni altre P.S.D (programa desenvolupament sostenible). Transport 100%Vehicles pesants propulsats amb gas-oili per caretera.
Període d'utilització
Vida final
- “Se desecha y no se usa más. Es barato, pero es bueno. Podrás conseguir otro igual por muy poco precio”.
Marcel Bich

- Els plàstics són termoplàstics, es podrien reciclar.

- En la realitat, l'usuari NO el separa en peces i NO el tira al contenidor corresponent.

- Si es trenca la canya exterior a la part final com sol passar el bolígraf continuarà escrivint però es llençarà igualment, perquè és incòmode i surt més a compte comprar-ne un de nou.

- La càrrega es pot extreure i canviar-la.
MILLORA DEL PRODUCTE JA EXISTENT

- Degut al seu número de ventes qüalsevol modificació en l'aspecte mediambiental te un gran impacte final.

- És el bolígraf més venut del món i qualsevol modificació important en el producte pordria significar un impacte negatiu per el valor de marca ja adquirit.

- El procès de comercialització ha sigut millorat al durant de 60 anys i el canvi podria ser un pas enrrere.
Proposta de millora del producte:
Producte ja existent o creació d'un nou?
Aspectes socials i econòmics
Millora dels plàstics
- El boli bic no el recicla ningú.
- Existeixen diversos productes que nomès s'han d'afegir al procès de producció i fa que el plàstic sigui biodegradable.

- El producte escollit és:
D2P,
aquest producte fa que quan el bolígraf està a l'interperie es converteixi en CO2 i H2O. El CO2 és contaminant però en el procès de reciclatge produeix metà i més contaminant.
Millora del llautó, carbur de tungstè i tinta
- Els materials en sí (Tungstè, Coure i Zinc) no són fàcilment reemplaçables per uns que siguin més sostenibilistes. Tot i així, l'impacte ambiental en relació amb el pes consumit dels metalls no és massa significatiu.

- La nostra proposta és la d'assegurar-se que els proveïdors de la matèria primera certifiquin que prové de plantes d'extracció on es fan servir mètodes d'impremeabilització del sòl i optimització dels recursos
per asegurar que el material està extret de la manera
més sostenible possible.

- La tinta no la modifiquem perque podria afectar
a la funcionabilitat del bolígraf i degut a que la seva fiabilitat i suavitat de funcionament és el principal atribut del boli BIC no volem modificar-ho.
Millora en el procès productiu
- Degut a que aquest procès ha estat optimitzat durant més de 60 anys el marge de millora desde un punt de vista productiu/qualitatiu és pràcticament inexistent.

- Les millores aplicades en els materials, per exemple: D2P han sigut seleccionades expressament per no tindre que variar cap punt del procès productiu ja que podria afectar el seu rendiment.

- En 2013 el 80% de fàbriques BIC treballaven sota la certificació ISO 14001, però aquesta dada no es del tot real ja que l'empresa BIC utilitza 57 empreses externes com a proveïdors, la majoria d'elees estan situades en paisos en vies de desenvolupament i no estan obligades a complir cap tipus de legistlació mediambiental.

- Un punt a millor és integrar totes aquestes plantes dintre del grup empresarial BIC i que compleixin les condicions que compleixen les seves principals plantes.
Millora procès de distribució i transport
Per al transport de les importacions optaríem per la subcontractació que garantis criteris ètics, socials i sostenibilistes quant a la distribució i gestió dels residus generats.
Economia de proximitat. Anàlisi de les necessitats actuals i de les previsions de vendes a mig i llarg plaç --> impulsar l’economia de proximitat logisitica --> Reordenació de l’emplaçament de les fabriques d’acord a nou model geoestrategic.
Adquisició de vehicles pesants >15 Tn hibrids i quan sigui el cas elèctrics per la distribució.
Garantir que els majoristes que distribueixen els producte estiguin en sintonia amb els criteris que la Nova Bic vol implementar

Millora del periode d'utilitzacio
Millora vida final
Comercialització de recanvis de la càrrega
.


Aprofitant la facilitat de muntatge i desmuntatge que té un bolígraf si es comercialitzen recanvis podrà ocasionar un estalvi per al consumidor que podrà pagar l'import només del component que necessiti canviar per tenir un altre vegada un bolígraf com nou i en especial una reducció de residus, evitant costos derivats de tractaments de residus, i reciclatge.
Millora aspectes socials i econòmics
Degut a la millora del plàstic D2P esmentat anteriorment els preus pujarien una mica, però amb el gran ventall de nous consumidors amb comsumidors ja existents compensaria els diners empleats al nou plàstic.

Llavors, es podria augmentar els consumidors de BIC Cristal per aquelles persones relacionades amb el mediambient, ja que el nostre nou bolígraf BIC Cristal és més sostenible que el producte anterior.
Proposta de millora.
-En aquest cas amb el bolígraf Bic Crystal crec que és un instrument molt econòmic i amb una
molt llarga durada, a sobre, gràcies a aquesta empresa Terracycle aquests bolígrafs (no només
aquest tot tipus) es poden reciclar i transformar-se en un altre objecte útil a la vida quotidiana,
en aquest cas no hi hauria cap proposta de millora ja que és molt útil tot el que fa aquesta
empresa.


- Màxim una durada de 2 km d’escriptura si no s’espatlla abans.

-El bolígraf Bic al ser un instrument d’escriptura tan econòmic quan la seva tinta s’esgota s’acostuma a llençar, encara que posar-li un recanvi de tinta no és difícil.

-Una vegada s’hagi acabat el seu període d’utilització gràcies a Bic i Terracycle, que recull envasos que normalment no es poden reciclar i els hi dona una utilitat.

Joan Rodriguez Ortiz
Aitor Mayordomo Vázquez
Eduard Muñoz Serrano
Jesús M.Calle Fernández
Oscar Muñoz Blanco
Samuel Ibáñez Vega
Roberto Argiz Varela
Full transcript