Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

rönesans

No description
by

GULAY AKAY

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of rönesans

Rönesans
Sanat ve Kent

RÖNESANS
14. yy ortalarından 16. yy ortalarına kadar olan dönemdir.
Rönesans; bir dizi eğilim ve çelişkinin egemen olduğu yeniden keşif ve değişim dönemidir.
Antik yunan ve Roma araştırmaları Rönesans Hümanizminin ana ilgi konusu olmuştur.


 Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Rönesans Döneminde de mimari ön plandadır. Resim ve heykel sanatı, genellikle mimarinin bir ögesi olarak kullanılmıştır.

Rönesans yapılarının cephelerinde, sütun dizilerinin ve kemerlerin oluşturduğu bir hareketlilik görülür. Dinsel yapıların ön cephesi bir antik zafer takını andırır.

Dinsel olmayan yapı cepheleri enine doğru bir gelişme gösterir. Özellikle sarayların cephelerinde katlar birbirinden silmelerle ayrılmış, her katta farklı pencere ya da sütunlar kullanılmıştır
rönesans yapıları belli bir kurala ve sietriye bağlıdır. cephelerde düz çizgiler egemen olur. her yapı kendi içinde bitmiştir.
cepheler gotik anlayışın yoğun süs üslubundan arındırılmıştır.
RÖNESANSIN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN ETMENLER
rönesansın gotik'e olan tavrı onu
bizans mimarisine yaklaştırmıştır.

kubbeli merkezi yapılar görülmektedir.
İtalyada bireyciliğin kendini göstermesi.
eski eserlerin yorumlanmaya başlanması
Bazı sanatçıların yeni fikirleri ile dönemi aydınlatmış olmaları,
Teknolojinin gelişmesi ile eserlerin çok fazla basılması, yayılmaası
aynı dönemde antik Roma mimarisine gösterilen ilgi
yeni kent planlama çalışmalrı
Aristokrat ailelerin bir çok sanatçı ve aydına destek olmuş olamaları...
RÖNESANS MİMARİSİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
destek dizilerinde sütun kullanılmıştır. Romaneksteki gibi yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmııştır.
örtü sisteminde beşik tonozlarla birlikte düz tavan kullanılmıştır.
koro kısmının üstü kubbe ile örtülüdür.
rönesans mimarisi dengeli, ölçülü ve simetriktir.
leon batista ALBERTİ, SAN ANDRE KİLİSESİ
rönesans sitilinde yapı, kendine yeterli parçalardan bir araya gelen bir bütündür.
ister yüzeysel olsun ister mekansal olsun, komposizyon,kendine yeterli parçaların durağan bir sisteme dayalı kümelendiriilmesinden elde edilir.
yepı elamanları insan ölçüsüne indirilmiştir. her bir şey oran dahilin de ve sistemin bir parçasıdır.
rönesasn mimarları daire, daire-kare, tanrının kusursuzluğunu vurgulayan plan tipleri oluşturmuşlardır.
beylerbeyi sarayı
sforzinda daire biçiminde kent planı
san spirito kilisesi
rönesans mimarisinin kurucusu
brunelleschi
olarak kabul edilir.
yapılarında gotik değerleri kaldırmış onun yerine klasik üslup geliştirmiştir.
latin haçı plan tipi kullanmıştır.
romaneksten alıntılar yapmıştır.
klisenin boyutlarını indirmiştir.
destek dizilerin de tebaşına sütun kullanmıştır.
Floransa katedrali
santa maria novelli
leon Batista Alberti: eserlerinde insanın içinde huzur yaratmayı planlamıştır. yunan üslubunda sütunlar kullanmıştır.
merkezi plan tipini kullanmıştır. brunelleschi'nin etkisinde kalmıştır.
Bramente: esas merkezi plan tipini kullanmıştır. yüksek rönesasn bramente ile başlamıştır.
san pedro vel vaticano
ÜLKEMİZDE RÖNESANS
Ülkemizde jön Türkler ile başlayan 1. 2. meşrutiyet ile devam eden '' batılılaşma'' bir anlamda ortaçağ ile yeni çağ arasında geçiş döneminin başlangıcı olarak kabul edilebilmektedir.

Fakat'' Atatürk Devrimler''i adı altında gerçekleşen yenileşme hareketleri( kılık-kıyafet, harf, laiklik...) Ülkemiz de yeni bir ''RÖNESANS'' hareketinin başlangıcı olmuştur.
bu dönem bir bakıma yeni düşüncelerin, yeni yaklaşımların ortaya konduğu bir dönemdir.

mimari, sanat, bilim, kültür, batılılaşma ve kendi kökenlerimizi arayıştan bu dönemde bahsedebiliriz.
özünde osmanlı mimari yapılarını barındıran yeni
yapılılaşma karşımıza mimar Kemalettin ve Vedat bey ile çıkar.
bu dönemde klasik Türk mimarlığı yapıtları üzerinde bir Türk milli üslubu geliştirilmiştir.

Ulus olma yolunda bilinçlenme

Milliyetçi unsurlar barındıran bu akımla,eski dinsel yapılardan alınan elemanlar (geniş saçaklar, kubbe,sivri kemer...) sivil mimarlığa uygulanmaya çalışılmıştır.

Mimar Kemalettin ve Vedat TEK ülke mimarlığını yabanbı etkilerden arındırmayı amaçlamıştır. osmanlının on dönemi ve Türkiye'nin ilk yıllarını etkilemişlerdir.
Mimar Kemalettin
4. vakıf hanı, bostancı ve bebek camileri, tarlabaşında Kemer Hatun camisini, Eyüpte 5. mehmet türbesi, Mahmut şevket paşanın açoık türbesi, merit antik oteli, Ankara DDY merkez binası
ve Gazi Talim Terbiye Enstitüsünü
inşa etmiştir.
4. vakıf hanı
Bostancı camisi
Gazi Terbiye Enstitüsü
mimar Vedat Tek'in çalışmaları:
Sirkecideki Büyük postane,
Edirne Karaağaç tren istasyonu,
Haydar Paşa vapur iskelesi
Arif Hikmet Bey:
Ankara Türk Ocağı( bugünkü Devlet, Resim ve Heykel Müzesi)
Etnoğrafya müzesi, eski Hariciye Vekaleti binaları, Mongeride Ankara, Ulusta Ziraat bankası binaları
Çembersel girişiyle Ulus Meydanı'na dönük bir köşe yapısı olan Türkiye İş Bankası binası, özgün durumunda ucu yuvarlatılmış ikizkenar bir üçgen biçiminde idi. Üçgenin üçüncü kenarı sonraki eklemeler nedeniyle bugün algılanamamaktadır. Bodrum üzerine, simetrik olarak planlanmış, ortası avlulu beş katı vardır. Yuvarlatılmış köşedeki ana girişten başka yan cephelerden de yapıya girilmektedir. (mongeri)
dikdörtgen planlı yapının merkezinde gün ışığı ile aydınlanan salon yer alır. tavanları yüksektir ve bir kışla görünümüne sahiptir.
batıda gelişen ilerici düşünceler
Türkiyede de gerçekleşmekte geç kalmaz ve sanatçılar uluslar arası uslüp doğrultusunda betonermeye yönelik yeni yönelimler geliştirmişlerdir.
buradan yola çıkarak diyebiliriz ki;

rönesan döneminde kentlere yeni bölümlerin eklenmesi ile kentler büyümüş,
yönetici sınıfın gücünün formal bir anlatımla yapıya yansıması anıtsal yapılarda ifade bulmuş
bahçe ve mekan olguları önem kazanmıs.
kentlerdeki bu yapılar bahçe yapılarıyla beraber tasarlanmıstır.
bir diğer etmen ise korunma amacı ile yeni sur yapılanmaları yerini almıştır.
KENT KİMLİĞİ
Belli bir kimliği olan ve sürekli gelişmeye devam eden ve belli faktörler ile şekilllenen kavramlar bütünüdür.
örn: vatikan'ın din kenti olarak nitelendirilmesinin yanında New York özgürlük heykeli ve gökdelenler ile özdeşleşir.
sanat ve kent'i beraber değerlendirmeye aldığımızda ideal bir kent şemasından söz edersek
ideal kent= ideal toplum=ideal insan
sunum sona ermiştir


teşekkürler...
Full transcript