Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÉLETMÓD ÉS KULTÚRA A BOLDOG BÉKEIDŐKBEN

No description
by

Kitti Cséki

on 28 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÉLETMÓD ÉS KULTÚRA A BOLDOG BÉKEIDŐKBEN

ÉLETMÓD ÉS KULTÚRA A BOLDOG BÉKEIDŐKBEN Cséki Kitti MŰVELŐDÉS ÉS MŰVÉSZETEK Köszönöm a figyelmet! - A dualizmus korában a magyar társadalom átalakult <= polgárosodás
- A korszak fontos összetevője a technikai fejlődés által diktált életmódbeli változás volt
- Hatásai alól senki sem vonhatta ki magát
1. arisztokrácia
2. középosztály
3. munkásság
4. parasztság
- A városi lakosság körében hódítottak teret
- A korszak sajátossága, hogy a korábban kevesek számára elérhető tárgyak, kedvtelések tömegessé váltak Változó világ - A ma már mindennapi életünk részét képező eszközök az újdonság erejével hatottak, s alapvetően átalakították az emberek mindennapjait.
- Munkavállalás
- Olcsóbb posta Hírközlés és közlekedés AZ ÁLTALÁNOS ÉLETFELTÉTELEK VÁLTOZÁSA - A polgári állam kiépülése és a tudományos-technikai fejlődés
=> higiéniai és egészségügyi viszonyok fejlődése
- A vezetékes ivóvíz kiépítése
=> a módosabb rétegek lakásaiban megjelentek a fürdőszobák
- A csatornázás
=>„angol” vízöblítéses WC elterjedése Higiénia - A lakáskörülmények természetesen rétegenként eltérőek voltak
- Alapterület és a komfort lassú növekedése
- Városi középosztály már négy-ötszobás lakások
- Kispolgárság és a munkásság lakáskörülményei szerényebbek
> emeletenként egy közös WC Lakásviszonyok - Csökkent a halálozás, nőtt az átlagéletkor, és egyre több járványt szorítottak vissza
- Kórházi hálózat
- Javult az orvosi ellátottság
- Felszámolták a kolerát
- Számos betegség szedte áldozatait
- Egyre többen élték meg a felnőttkort
- Fertőző népbetegség a tüdőbaj Egészség és orvoslás - A technika fejlődése változást idézett elő
- Az alsóbb rétegeknél is megjelent az ünnepi viselet
> városi kispolgárok: öltöny és kalap
> falvakban: ünnepi népviselet Ruházkodás - Az éhínség megszűnt
=> népesség növekedés
- Az étkezési szokások átalakultak:
> változatosabb étrend: több húst, zöldséget és gyümölcsöt
> magyaros ételek: pörkölt, gulyás
- Italfogyasztásban bővült a kínálat:
bor mellett elterjedt a sör <= filoxéra Táplálkozás Boldog békeidők A KOR ADOMÁNYA, A NÖVEKVŐ SZABADIDŐ - A középosztály megerősödése, az alkalmazotti réteg kialakulása és a munkásságnak a munkaidő csökkentéséért folytatott eredményes küzdelme révén egyre szélesebb körben növekedett a szabadidő.
- Jelentős vívmány a napi nyolc órás munkaidőt és a vasárnapi szabadnap
- A szabadidő eltöltésének számos korábban is kedvelt módja hódított tért szélesebb körökben: színházba járás, újság- és könyvolvasás
- Budapesten új szórakozási lehetőségek jelentek meg
- XX. század elején megjelent a mozi
meg tudták vásárolni a jegyeket => a tömeg kedvenc időtöltésévé vált Szabadidő – szórakozás - A modern sport
- Testedzés
> egészséges élet
> szórakoztatás
- Tornaklubok alakultak
- Testnevelés szerepének növekedése
- A testedzéssel együtt megjelent a sportnak a szórakoztatóiparral rokon üzleti vonulata is; a futball
> futballklubok alakultak
>egyszerre lett időtöltés, az indulatok levezetője, a városrészhez való kötödés új formája
- A korszak szórakozási lehetőségeiből nagyipar nőtt ki - Az üdülés nem volt új jelenség, csak eddig keveseknek adatott meg
- Nyugat-európai tanulmányutak
- Szabadidő növekedése mellett a közlekedés fejlődése és viszonylagos olcsósága tette lehetővé
=> az utazás tömegessé válása
- A szolgáltatóipar új ágazata az utazásszervezés az idegenforgalom
- Középosztálybeliek a századfordulón már évente utaztak a Tátrába vagy Abbáziába
- A munkásság körében –> turizmus A turizmus - Az ipari forradalom óriási változásokat hozott
- Analfabetizmus felszámolása
=> az újságok, és a könyvek olvasását, a levelezést elérhetővé tette
=> papíripar, a nyomdaipar, a posta fejlődése
- Oktatási és a tudományos intézményrendszer kiépülése
- Fiatalok Párizsba
- Sokszínű századfordulói irodalmi élet:
> Mikszáth Kálmán
> Molnár Ferenc
> Nyugat írói-költői: Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Juhász Gyula, Tóth Árpád. Irodalmi élet - Megnőtt az irodalom iránti érdeklődő közönség
- Megélhetést biztosított az irodalmi élet szereplői számára
- A polgárosodással új csoportok váltak az irodalom fogyasztóivá
- Szakadás a kultúra tömeges fogyasztói és a magyar művészet követői között
- Nem álltak élesen szemben egymással a művészvilág szereplői
> különböző szemléletű lapok - Irodalmi élet szereplői kritikusak voltak
- Ifjúsági irodalom:
> Gárdonyi: Egri csillagok, Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
- Mesekönyvek: Benedek Elek
- Ponyva-(indiánregények, bűnügyi történetek), pornográf- és rémregények
- Irodalmunk kitört nyelvi bezártságából
- A művészvilág népszerű élettere a kávéház - Az arisztokrácia és a középosztály zenei műveltsége igen magas volt <= a társasági élet része volt a zene
- Virágkorát élte az operett: álomvilága megfelelt a dzsentri ideált követő társadalomnak
> Lehár Ferenc
> Huszka Jenő
> Kálmán Imre
- Népszerű volt a „magyar nóta” műfaja
- A népi kultúra felfedezésével párhuzamosan indult népzenei gyűjtő utakra:
> Bartók Béla
> Kodály Zoltán Virágzó zenei élet - A századfordulón a történelmi stílusokkal szemben új művészeti irányzat alakult ki
- A kivonulás – szecesszió – követői hazánkban a népművészet felé fordultak
- Az irányzat legjelentősebb alakja a festészetben Rippl-Rónai József volt
- Az építészetben Lechner Ödön kívánta megteremteni a nemzeti építészetet
- Kós Károly és nemzedéktársai már a népi építészetet próbálták dominánssá tenni A szecesszió A Millennium - A honfoglalás ezeréves évfordulója
- A fényes külsőségek az ország ezer éves történetét, XIX. század óriási eredményeit voltak hivatva kifejezni
- Az ország a XIX. század utolsó évtizedeiben egy sor területen felzárkózott a fejlett Nyugathoz
- Központja Budapest volt
- Városligetben rendezték, s egy éven át volt látogatható
=> kiépítették az Andrássy utat
- Vajdahunyad vára
> a látogatok az építészeti stílusokat a valóságban tanulmányozhatták
- Nem csak a múltat akarta bemutatni
> új mezőgazdasági és ipari találmányokat is
- Összes nemzetiséget bemutató néprajzi kiállítás
> nemzetiségiek elhatárolták magukat a rendezvénytől
Full transcript