Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Societatea in comandita

No description
by

Nicolae Darii

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Societatea in comandita

SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ
Societatea în comandită
Societatea în comandită îşi are originea într-un contract care se încheia în Evul Mediu, în comerţul maritim.Acel contract purta numele de commenda, provenind din cuvântul italian accomendare, care înseamnă a încredinţa cuiva. Prin contractul de commenda, o persoană numită commendator încredinţa o cantitate de mărfuri sau o sumă de bani unui negustor sau proprietarului unei corăbii denumite tractator, pentru a face comerţ cu ţări străine
CONSTITUIREA SOCIETATII ÎN COMANDITĂ

Actul de constituire al societăţii în comandită, , trebuie să prevadă:
• cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor
• răspunderea comanditaţilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aportului
• procedura de admitere a noilor asociaţi;
• temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor.
Comanditaţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii societăţii în nume colectiv.
Drepturile comanditaţilor:
• Dreptul de a participa la deliberări şi la luarea deciziilor;
• Dreptul de administrare şi reprezentare;
• Dreptul la beneficii.
• Dreptul la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea şi lichidarea societăţii

Obligaţiile comanditaţilor:
• obligaţia de efectuare a aportului promis
• obligaţia de participare la pierderile societăţi
• să primească partea ce i se cuvine din veniturile societăţii,, în modul prevăzut de actul constitutiv
• să ia cunoştinţă de dările de seamă şi de bilanţurile anuale şi să le verifice cu datele din registre şi din alte documente justificative;
• să se retragă din societate la sfârşitul anului financiar şi să primească o parte din activele ei .

Comanditarul este obligat:
• în momentul înregistrării societăţii în comandită, să verse cel puţin 60% din participaţiunea la care s-a obligat, diferenţa urmând să fie vărsată în termenul stabilit de actul de constituire. Depunerea aportului se confirmă prin certificatul de participare eliberat de societate;
• să nu facă concurenţă societăţii
Comanditarul are dreptul:
Dizolvarea şi reorganizarea societăţii în comandită
SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ se dizolvă, dacă nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar şi dacă, în decursul a şase luni de la retragerea ultimului comanditar sau ultimului comanditat, nu s-a reorganizat sau n-a acceptat un alt comanditat sau comanditar.
Societatea în comandită poate fi reorganizată în societate pe acţiuni, în societate cu răspundere limitată sau în cooperativ
Conform legislaţiei în vigoare, asociaţi ai societăţii în comandită pot fi atât persoanele fizice, cât şi cele juridice. Este obligatoriu să existe, cel puţin, un asociat comanditat şi un asociat comanditar. Societatea în comandită poate avea un număr nelimitat de asociaţi comanditari şi maximum 20 de asociaţi comanditaţi
Astfel, conform art. 136 al Codului civil al R.M., persoana poate fi comanditat doar într-o singură societate în comandită. Membrul societăţii în nume colectiv nu poate fi comanditat în societatea în comandită, iar comanditatul din societatea în comandită nu poate fi membru al societăţii în nume colectiv.
Legea prezumă că dreptul şi obligaţia de a reprezenta societatea în comandită îl au toţi membrii ei .Actul constitutiv poate să prevadă că dreptul de a reprezenta societatea îl are unul sau câţiva comanditaţi, celorlalţi fiindu-le interzis să reprezinte societatea.
• Societatea în comandită este compusă din două categorii de asociaţi, a căror răspundere pentru obligaţiile sociale este diferită: asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar, asociaţii comanditari răspund în limita aportului lor;
.. Asocierea se bazează pe încrederea deplină a asociaţilor comanditaţi şi comanditari
• Capitalul social este divizat în participaţiuni care nu sunt reprezentate prin titluri (certificate)
Societatea în comandită este definită ca o societate constituită prin asociere, pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multor persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii beneficiilor, şi care răspund pentru obligaţiile sociale, după caz, nelimitat şi solidar (asociaţii comanditaţi), sau în limita aportului lor (asociaţii comanditari).


Full transcript