Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Basisschool de Vos

No description
by

Annika Kuijt

on 25 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Basisschool de Vos

Basisschool de Vos
Probleem analyse
Kunstvakken

Knelpunten vastgesteld door inspectie:
Doorgaande lijn ten aanzien van de kunstvakken is onvoldoende uitgewerkt;
Er worden geen koppelingen gemaakt naar de tussen- en kerndoelen;
Een heldere visie met betrekking tot vakintegratie tussen taal en kunstvakken.
Taal
Vanaf groep 4 laten de taalresultaten een neerwaartse lijn zien. Vanaf groep 5 liggen de resultaten onder de door de inspectie gehanteerde ondergrens.

Vanuit deze gegevens hebben wij de volgende doelen gesteld:

Visie van basisschool de Vos
Openbaar onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Adaptief onderwijs
Inclusief onderwijs
Directe instructie model
Dialoog school

'Leren van, voor en door het leven.'

Dyscalculie
Ontluikende gecijferdheid en voorbereidende rekenvaardigheden staat centraal;
Observaties tijdens kring door leerkracht;
Observaties tijdens werken met ontwikkelingsmateriaal;
Naast leerkracht eventueel remedial teacher of orthopedagoog;
Op tijd dyscalculie signaleren is niet altijd mogelijk bij kleuters.
Probleem analyse
Taal

Knelpunten vastgesteld door inspectie:
De schoolvisie is onvoldoende gekoppeld en terug te zien in het taalonderwijs;
In het kwaliteitsonderzoek komt naar voren dat kwaliteitsaspect 6, afstemming, onvoldoende naar voren komt;
Bij andere vakken dan taal wordt weinig aandacht besteed aan woordenschatverwerving; vakintegratie.
Doorlopende leerlijn
Groep 1 t/m 8;
Gebaseerd op de kern- en tussendoelen;
Methode uit de kunst en website laat maar zien;
Taal geïntegreerd;
Thema's samengetrokken met andere vakken zoals taal;
Aan de hand van drie punten van Konings (2013);
Hoe hebben wij dit vertaald naar onze leerlijn?


Taal
Met dit verbeterplan willen wij aan het eind van schooljaar 2013-2014 een lichte stijging realiseren in de leerling resultaten op het gebied van woordenschat ontwikkeling.
Kunstvakken
Uit het inspectie rapport is gebleken dat er onvoldoende koppeling gemaakt werd tussen de kern- en tussendoelen.Ook miste er een doorlopende leerlijn. Daarnaast ontbrak er een duidelijke visie voor vakintegratie met betrekking tot taal en kunst.

Vanuit deze gegevens hebben wij de volgende doelen gesteld:
Taal integreren

Zes stappenplan voor woordenschatles

1. Leerkracht selecteert woorden uit het thema;
2. De leerlingen krijgen van de leraar de nieuwe woorden aangeboden;
3. Tijdens korte vervolg activiteiten leerlingen hun kennis van het woord of begrip uit;
4. Leerlingen maken hun eigen voorstelling;
5. Vervolgens geven ze dit begrip weer in hun eigen woorden
6. Leerlingen geven dit begrip weer in een beeld (tekening, kunstwerk, muziek, drama).

Ouderbetrokkenheid

Kunst

Omdat wij veel waarde hechten aan ouderbetrokkenheid, willen wij gebruik maken van ouders die op vrijdagmiddag ondersteuning bieden bij kunstateliers.

Taal

Op onze schoolsite bieden wij verschillende websites waarmee ouders thuis extra aandacht zouden kunnen besteden aan woordenschat, mochten zij hier behoefte aan hebben.
Kunst
Met dit verbeterplan willen wij aan het eind van schooljaar 2013-2014 dat de doorlopende leerlijn consequent gebruikt wordt. Ook willen wij realiseren dat de leerkrachten voldoende zijn ondersteund door de cultuur coördinator, zodat zij zelf competent genoeg zijn om de lessen af te stemmen op de leerlijn. Daarnaast willen wij dat aan het eind van het jaar het onderwijs voor woordenschat ontwikkeling wordt geïntegreerd met kunst.
Full transcript