Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Antibiotika

No description
by

Mathias Winther

on 15 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Antibiotika

Antibiotika Af Signe, Ann, Rasmus og Mathias T. Antibiotika er organiske stoffer, som fremstilles ved organisk syntese. Dette er ofte en flertrins proces. Man kan bruge fremstillingen af sulfonamid som eksempel:
Dette er en organisk syntese, som forløber over 3 trin:
Fig 3: syntese af sulfonamid fra acetanilid

1.trin:
kondensationsreaktion ved tilsætning af chlorsulfonsyre til acetanilid. Herved bindes ClSO2 i en para-substitution, mens vand fraspaltes.

2.trin:
Andet trin består i tilsætningen af ammoniak, som medfører bindingen af nitrogen til svovl under fraspaltning af svovlsyre

3.trin:
Ved tredje og sidste trin reagerer svovlsyren, så et hydrogen atom bindes til nitrogen, hvorved der sker en fraspaltning af acetylchlorid.
Hvis man udfører disse 3 trin er det muligt at fremstille sulfonamid.
Et eksempel på en organisk syntese kan være at fremstille acetylsalicylsyre ud fra salicylsyre og eddikesyreanhydrid. Dette er en kondensationsreaktion, hvor koncentreret svovlsyre er anvendt som katalysator. Dette er vandsugende, da H+ionerne tiltrækker vandmolekylerne, og dermed får processen til at forløbe. Acetylsalicylsyre er et derivat af det naturligt fremkommende salicylsyre, og indgår i dag i håndkøbsmediciner, da det bl.a. virker smertelindrede og febernedsættende.
Svovlsyre anvendt som katalysator: - optimerer renhed af det fremstillede produkt

Udførelse:

- Udnytter stoffers forskellige polariteter
- Opvarmning => stofferne opløses
- Nedkøling => det fremstillede stof krystalliseres og udfældes
- Stoffet oprenses ved sugefiltrering
Omkrystallisering: - Smeltepunktsanalyse
o Urenheder => ændret smeltpunkt
- pH-test
o Sammenligner fremstillede stof med købte produkter
- Farvevurdering
o Jern(III)chlorid => blå komplekser med phenoler
- Chromatografi
o Adskiller stoffer ved hjælp af løbevæske
o Stoffr løber forskellige længder efter oplæselighed samt bindings evne til chromatografi-pladen.
o UV-lys => kan måle afstanden mellem stofferne
Renhedsbestemmelse: Nogle antibiotika virker bakteriostatisk (hæmmende), mens andre har en bakteriocid (dræbende) virkning. Antibiotika Virkemåde Selektiv antibakteriel Forskellen på de eukaryote celler og bakterie celler
Antibiotika har ingen toxisk virkning på eukaryote celler. 1. Dannelsen af cellevæggen hæmmes – antibiotika (fx penicillin) hindrer syntesen af peptidoglykan subunits. 2. Proteinsyntesen hæmmes – antibiotika (fx erytromycin) bindes til ribosomerne, hvorved proteinsyntesen ikke kan forløbe. 3. Cytoplasmamembranens funktion ødelægges – antibiotika (fx polymyxiner) bindes til membranens fosfatdel. 4. Nukleinsyresyntesen hæmmes:
Hæmning af DNA-syntesen – antibiotika (fx metronidazol) bindes til enzymet gyrase, hvorved formningen af DNA ødelægges
Hæmning af RNA-syntesen – antibiotika (fx rifampicin) hindrer væksten af de enzymer der danner RNA
Hæmning af folinsyresyntesen – antibiotika (fx sulfonamid) bindes til enzymer i stedet for det substrat, der skal bruges til folinsyresyntesen .
Sulfonamid Aromatisk ringstruktur
Full transcript