Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej

ZSP w Bielsku-Białej jest szkołą publiczną kształcącą uczniów w kierunkach artystycznym i ogólnokształcącym na poziomach: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
by

Jadwiga Jarosz

on 29 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej

ZNANI ABSOLWENCI
GALERIA AKCENT
OGÓLNOPOLSKIE
BIENNALE RYSUNKU I MALARSTWA
UCZNIÓW ŚREDNICH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
HISTORIA
KIERUNKI
Zespół Szkół Plastycznych
w Bielsku-Białej

10 grudnia 1945 r. powołano
Szkołę Malarstwa, Rzeźby i Grafiki
.

Była to prywatna szkoła, założona przez grupę bielskich artystów plastyków.
W 1947 r. powstało
Państwowe Liceum Technik Plastycznych
.

Siedzibą był zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej.
W 1961 r. PLTP przekształcono w 5-letnie
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
.

W latach 1980-1981 PLSP zmieniło siedzibę na budynek
przy ul. gen. Sikorskiego 8.

W 1989 r. PLSP otrzymało
imię Juliana Fałata.
W 1999 r. utworzono 6-letnią
Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych
, która funkcjonowała równolegle do istniejącego już 5-letniego PLSP.

W 2002 r. w miejsce 5-letniego PLSP powołano 4-letnie
Liceum Plastyczne
. W tym samym roku POSSP i LP połączono
w
Zespół Szkół Plastycznych
.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Fa%C5%82at
Od 2004 r. w ZSP istnieje
Galeria Akcent
.

Swoje prace prezentowali tu uznani artyści, tj.
Jagoda Adamus,
Stanisław Baj,
Antoni Cygan,
Eugeniusz Delekta,
Roman Kalarus,
Janusz Karbowniczek,
Michał Kliś,
Elżbieta Kuraj,
Stanisław Mazuś,
Ryszard Otręba,
Artur Przebindowski,
Jacek Rykała,
Jan Szmatloch,
Karol Śliwka,
Maria Targońska,
Stanisław Wieczorek,
Leszek Zbijowski,
Ernest Zawada.

http://bielskiplastyk.pl/k/galeria-akcent/akcent-20162017/
FORMY RZEŹBIARSKIE -
SPECJALIZACJA CERAMIKA ARTYSTYCZNA


Kształcenie ucznia w tej dziedzinie rozwija jego umiejętności planowania, gospodarowania materiałami, współdziałania w grupie. Inspiruje
do innowacyjnych działań artystycznych
i technicznych. Poprzez procesy poznawcze rozwija wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość
na formę, teksturę i kolor.
TECHNIKI GRAFICZNE -
SPECJALIZACJA TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO

Uczeń zdobywa na zajęciach wiedzę i umiejętności
z zakresu technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną poprzez działania praktyczne.
Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi
w dziedzinie grafiki warsztatowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak również
do dalszego kształcenia na poziomie akademickim.
TECHNIKI GRAFICZNE -
SPECJALIZACJA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Projektowanie graficzne jest głównym przedmiotem specjalności artystycznej o tej samej nazwie. Grafika (reklamowa i wydawnicza) jest częścią kultury masowej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej
i świadomości estetycznej społeczeństwa. W dobie rozwoju technologii informacyjnej projektowanie graficzne jest priorytetową dziedziną edukacji plastycznej. Uzyskana
w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy
i interdyscyplinarny; koreluje z wieloma przedmiotami
w kształceniu plastycznym.
FORMY UŻYTKOWE -
SPECJALIZACJA TKANINA ARTYSTYCZNA

Ma ona interdyscyplinarny charakter, a jej specyfika polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych. Kształcenie w tej dyscyplinie – głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze – rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń. Wiedza i kompetencje ucznia, zdobyte w ramach specjalności, umożliwiają podjęcie pracy zawodowej lub dalsze kształcenie w tej lub pokrewnej dziedzinie na poziomie akademickim.
Od 1993 r. Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej jest organizatorem
Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych
.
Zespół Szkół Plastycznych
w Bielsku-Białej

ul. gen. Sikorskiego 8
43-300 Bielsko-Biała

bielskiplastyk@wp.pl

sekretariat 33 812 36 54
autorka: Jadwiga Jarosz
http://www.bielskiplastyk.pl


PRACOWNIE

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
realizuje program kształcenia w zakresie reklamy, form użytkowych i grafiki warsztatowej. Główne zagadnienia tematyczne tego programu to: elementy identyfikacji wizualnej, plakat reklamowy
i artystyczny, ilustracja i typografia książki, elementy wystroju wnętrz oraz poznanie podstawowych technik druku artystycznego. Zwieńczeniem procesu edukacji jest realizacja i obrona pracy dyplomowej na wybrany przez uczniów temat.

PRACOWNIA ARTYSTYCZNEGO DRUKU SITOWEGO
W zakres programu artystycznego druku sitowego wchodzą podstawowe elementy wiedzy i umiejętności projektowania,
z przeznaczeniem na tkaninę drukowaną, przemysłową, odzieżową
i dekoracyjną. Istotnym elementem programu są realizacje każdego ćwiczenia w technice sitodruku, na różnych materiałach i podłożach. Pracownia sitodruku w szkole jest zaopatrzona w kopioramę, stół drukarski oraz stół do wydruków na papierze, co pozwala
na różnorodne działania drukarskie. Uczniowie nabywają wiedzę
i umiejętności potrzebne do posługiwania się sitodrukiem: umiejętność zaprojektowania wzoru na tkaninę przemysłową, odzieżową
i dekoracyjną oraz wykorzystanie techniki sitodruku do realizowania form unikatowych na tkaninie i na papierze oraz innych materiałach. Ważnym elementem programu są ćwiczenia warsztatowe, które mają pobudzić wyobraźnię uczniów do świadomego projektowania.
PRACOWNIA TKANINY ARTYSTYCZNEJ
Przygotowuje uczniów do komponowania i realizacji tkanin użytkowych i unikatowych z zastosowaniem różnych technik drukarskich, głównie sitodruku, jak również w oparciu o podstawowy warsztat tkacki. Pracownia tkaniny posiada interdyscyplinarny charakter, polegający
na przenikaniu się różnych działań plastycznych w obrębie szeroko pojmowanej sztuki włókna z wykorzystaniem wyżej wymienionych technik realizacyjnych. Pracownia ta rozwija umiejętności manualne
i kreacyjne w obrębie projektowania i wykonawstwa tkanin. Elementem wzbogacającym jest możliwość poznania również innych interesujących unikatowych technik zdobienia tkanin, tj. batik czy bandhan.
PRACOWNIA FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
Pracownia fotografii i filmu wyposażona jest w ciemnię oraz studio fotograficzne z systemem lamp błyskowych, sprzętem fotograficznym, filmowym i komputerowym.
Od 2015 roku pracownia została przekształcona i uczy w trybie modułowym z zakresu multimediów i fotografii. W ramach przedmiotów realizowany jest program dotyczący fotografii artystycznej, multimediów i podstaw filmu animowanego.

Fotografia artystyczna
W trakcie zajęć uczniowie pogłębiają wiedzę z dziedziny fotografii. Uczniowie uczą się kreacji obrazu fotograficznego oraz poznają wiadomości z zakresu historii fotografii cyfrowej i tradycyjnej.

Multimedia
Przedmiot rozwija wiedzę z zakresu projektowania multimedialnego, uczy tworzenia wielopłaszczyznowych projektów za pomocą programów graficznych. Uczniowie wykorzystują wiedzę z zakresu montażu audio-wideo w oparciu o nowe techniki i technologie.

Podstawy filmu animowanego
Przedmiot rozwija możliwości animowania obrazu w oparciu o podstawowe techniki animacji. Uczy interpretacji znanych utworów literackich za pomocą obrazu ruchomego oraz kreowania krótkich etiud filmowych na podstawie własnych scenariuszy. Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą montażu dźwiękowego i filmowego w oparciu o profesjonalne programy.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
W pracowni rysunkowo-malarskiej uczniowie realizują program kształcenia przedmiotu rysunek
i malarstwo. W cyklu edukacyjnym nauczania
tego przedmiotu uczniowie zapoznają się
z podstawowymi formami, technikami rysunku
i malarstwa jako elementami kształtującymi indywidualną percepcję i wrażliwość plastyczną. Formą sprawdzianu doświadczeń uczniów w tej pracowni są przeglądy wewnętrzne i udział
w wystawach i konkursach ogólnopolskich.
PRACOWNIA RZEŹBY I CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ
Obszerna, wysoka sala kryje w sobie niepowtarzalny klimat, sprzyjający tworzeniu małych i dużych form przestrzennych. Pracownia wyposażona jest w dużą ilość obrotowych kawaletów, piec do wypału ceramiki, koło garncarskie, stojaki konstrukcyjne, narzędzia do rzeźbienia.
W mniejszej części sali, znajdują się dwie komory wypełnione gliną. Wszystkie prace mają swoje miejsca na specjalnych, wysokich regałach, gdzie oczekują na dalsze działania uczniów (suszenie, retusz, szkliwienie, odlewanie, wypał).
Ze względu na dużą wilgotność materiałów sala wyposażona jest w klimatyzację, dzięki czemu można regulować temperaturę powietrza w pracowni.
Dyrektorzy szkoły:

1. Stanisław Oczko – 1945-1949
2. Marian Główka – 1949-1951
3. Jan Dzieślewski – 1951-1955
4. Józef Klimek – 1955-1956
5. Piotr Pietrzykowski – 1956-1958
6. Jan Moron – 1958-1960
7. Leopold Dutkiewicz – 1960-1961
8. Marian Jura – 1961-1968
9. Tadeusz Bajwoluk – 1968-1969
10. Jan Zipper – 1969-1973
11. Andrzej Łowkis – 1973-1975
12. Bronisław Leszczyński – 1975-1987
13. Andrzej Rubinkiewicz – 1987-nadal

W komisjach konkursowych, oceniających prace uczniów, zasiadają zawsze wybitni artyści plastycy, m. in.

1993
- prof. Zbysław Maciejewski, prof. Włodzimierz Kotkowski, prof. Michał Kliś
1995
- prof. Adam Myjak, prof. Włodzimierz Kunz, prof. Jan Kucz,
prof. Stanisław Rodziński
1997
- prof. Andrzej Gieraga, prof. Jacek Dyrzyński, prof. Zbigniew Pieczykolan
1999
- prof. Andrzej Pietsch, prof. Zbigniew Lutomski, prof. Michał Kliś
2001
- prof. Stanisław Wieczorek, prof. Andrzej Basaj, prof. Roman Kalarus,
prof. Grzegorz Marszałek, prof. Stanisław Sobolewski
2003
- prof. Michał Kliś, prof. Jan Kucz, prof. Ryszard Otręba, prof. Cezary Paszkowski, adunkt II stopnia Bogdan Topor
2005
- prof. Tomasz Bogusławski, prof. Antoni Fałat, prof. Michał Kliś,
prof. Jan Pamula
2007
- prof. Adam Wsiołkowski, prof. Janusz Karbowniczek, prof. Piotr C. Kowalski,
prof. Marek Sapetto
2009
- prof. Rafał Strent, prof. Stanisław Kortyka, prof. Leszek Misiak,
prof. Tadeusz Wiktor
2011
- prof. Stanisław Baj, prof. Teresa Miszkin, prof. Ryszard Sekuła,
prof. Maria Targońska
2013
- prof. Stanisław Tabisz, prof. Zbigniew Blukacz, prof. Sławomir Kuszczak,
prof. Jan Szmatloch
2015
- prof. Józef Budka, prof. Kazimierz Cieślik, prof. Andrzej Zdanowicz,
dr hab. Piotr Korzeniowski
2017
- prof. Janusz Karboniczek, prof. Jacek Rykała, prof. Zbigniew Purczyński,
prof. Wojciech Zubala
INSPIRUJĄCE SPOTKANIA, CIEKAWE WYDARZENIA
KLUB FILMOWY "ODWIERT"
https://www.facebook.com/zspbb
nocne maratony filmowe
kino belfra
- filmowe propozycje nauczycieli
dyskusje
Świat z punktu widzenia operatora obrazu -
warsztaty z
Leszkiem Buzderewiczem
spotkania z artystami w
Galerii Akcent
Tydzień Edukacji Globalnej
Międzynarodowy projekt
Enter Your Future
Warsztaty o prawach człowieka -
Stowarzyszenie Montaż
PLENERY MALARSKIE
Górki Wielkie
Chłapowo
Bielsko-Biała
projektowanie plakatów do lokalnych wydarzeń
warsztaty plastyczne
dla uczniów bielskich szkół
murale
malowanie ścian
w szpitalach
wystawy uczniowskich
prac w bielskich
galeriach
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Dzień bez hejtu
http://bielskiplastyk.pl/k/akcent
http://bielskiplastyk.pl/w/rok2013/Yi-Hyun-Kim
http://bielskiplastyk.pl/w/2012/buzderewicz
http://bielskiplastyk.pl/w/rok2013/teg2013
http://bielskiplastyk.pl/w/rok2013/rola-mediow
http://bielskiplastyk.pl/w/aktualnosci/dzien-bez-hejtu
OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW
Osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym 2010/2011


Weronika Lewandowska
- finalistka XXXV Olimpiady Artystycznej.

Elżbieta Zamorowska
- I miejsce w XII edycji Międzynarodowego Konkursu "Tworzymy własne wydawnictwo".

Monika Bugla
- Grand Prix za pracę pod tytułem "Pod wodą" na II Międzynarodowym Biennale Fotografii Szkół Plastycznych
"Twórczość młodych - ODBICIE ISTNIENIA 2011" (Gdynia).

Natalia Gielata
- II nagroda za pracę pod tytułem "Istnienie iskrą od Boga" na II Międzynarodowym Biennale Fotografii Szkół
Plastycznych "Twórczość młodych - ODBICIE ISTNIENIA 2011" (Gdynia).

Martyna Lipus
- wyróżnienie honorowe w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Portret Rodzinny 2010".

Patrycja Filapek
- wyróżnienie w VII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Portret Rodzinny 2010".

Natalia Gielata
- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Szkół Artystycznych -
"Wariacje na temat twórczości artystów-patronów szkół plastycznych - Gerson" (Częstochowa 2011).

Paula Zięba
- I nagroda w kategorii malarstwa w Ogólnopolskim Konkursie "Międzynarodowe Poszukiwania w Sztuce" Łódź 2011.

Natalia Gielata
- I nagroda w kategorii grafiki warsztatowej w Ogólnopolskim Konkursie
"Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce" Łódź 2011.

Katarzyna Kaczmarczyk
- II nagroda w kategorii rysunku w Ogólnopolskim Konkursie
"Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce" Łódź 2011.

Hanna Nazim
- III nagroda w kategorii malarstwa w Ogólnopolskim Konkursie "Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce"
Łódź 2011.

Natalia Gielata
- nagroda specjalna na XVIII Ogólnopolskim Plenerze Malarskim
"za wrażliwość malarską oraz symboliczną wymowę obrazów" (Jeżów 2011).

Sabina Pietrusa
- stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Maria Wołoszczuk
- II nagroda w międzynarodowym konkursie dla dzieci X Muzealne Spotkaniach z Fotografią (Koszalin).

Weronika Lewandowska
- stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2010/2011.

Elżbieta Hamadyk
- stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2010/2011.
Osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym 2011/2012


Elżbieta Zamorowska
- II miejsce w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu z cyklu
"Tworzymy własne wydawnictwo" (etap krajowy) - Bielsko-Biała.

Elżbieta Zamorowska
- I miejsce w XIII edycji Międzynarodowego Konkursu z cyklu
"Tworzymy własne wydawnictwo" (etap międzynarodowy).

Edyta Labus
- III miejsce w IV International Photography Competition "Young people in the 21st century".

Karina Orlińska
- nagroda specjalna w IV International Photography Competition
"Young people in the 21st century".

Edyta Ptasznik
- wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Przeglądzie i Konkursie Małych Form Filmowych
Dzieci i Młodzieży "Digitalia" za film pt. "Piękna twarz" (Warszawa).

Martyna Lipus
- wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Przeglądzie i Konkursie Małych Form Filmowych
Dzieci i Młodzieży "Digitalia" za film pt. "Czas" (Warszawa).

Agnieszka Jaszczyk
- III nagroda w IV Ogólnopolskim Przeglądzie i Konkursie Małych Form Filmowych
Dzieci i Młodzieży "Digitalia" za film pt. "Jakim jesteś kolorem?" (Warszawa).

Natalia Gielata
- wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Plenerze Malarskim Jeżów 2012.

Alicja Kościółek
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pudełko zwane wyobraźnią" (Kielce).

Joanna Rusin
- wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Plenerze Malarskim "Zamość - Perła Renesansu".

Anna Sztwiertnia
- wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Plenerze Malarskim "Zamość - Perła Renesansu".

Anna Mamica
- III nagroda w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Labirynt Wyobraźni "Dżungla".

Anna Mamica
- wyróżnienie I stopnia w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tęcza".

Natalia Gielata
- I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Wariacje na temat twórczości Tadeusza Makowskiego".

Joanna Rusin
- wyróżnienie honorowe w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu z kategorią obcojęzyczną "Obraz a słowo".
Osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym 2012/2013


Artur Brandys
- nagroda II stopnia w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Śladami Kulisiewicza - szkice z podróży".

Magdalena Kufe
l - III nagroda oraz wyróżnienie honorowe w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
"Portret rodzinny" (za film "Pentliczek").

Artur Brandys
- Grand Prix na 11 Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych
- Bielsko-Biała 2013.

Sylwia Bednarz
- II miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym "Young People in the 21st century".

Katarzyna Góralczyk
- Złoty Medal na III Międzynarodowym Biennale Fotografii Szkół Plastycznych - Gdynia 2013.

Zofia Siwy
- II miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta"
w kategorii: prace indywidualne, poziom gimnazjalny.

Julia Śliwińska
- II miejsce (w IV kategorii 11 do 13 lat) na 16 Międzynarodowym Festiwalu Rysowania Zabrze-Katowice 2013.

Adrianna Knapik, Anna Soczawa
i
Sandra Stojańska
- wyróżnienie (w IV kategorii 11 do 13 lat)
na 16 Międzynarodowym Festiwalu Rysowania Zabrze-Katowice 2013.

Kinga Kastelik, Maja Kupiec, Maria Mazurek
i
Aleksandra Rzeszut
- wyróżnienie (w V kategorii 14-16 lat)
na 16 Międzynarodowym Festiwalu Rysowania Zabrze-Katowice 2013.

Anna Pawluszkiewicz
- wyróżnienie (w VI kategorii 17-20 lat) na 16 Międzynarodowym Festiwalu Rysowania
Zabrze-Katowice 2013.

Paulina Michalska
- wyróżnienie za pracę z dziedziny "formy użytkowe - artystyczny druk sitowy"
na Ogólnopolskim Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Artystycznych II° "Dyplom 2013".

Patrycja Foltyniak
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
"Inspiracje Coco Chanel wśród kobiet współczesnych".

Sylwia Bednarz
- laureatka międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią”.

Natalia Łączyńska
- laureatka międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią”.
Osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym 2013/2014


Monika Gąsiorek
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym GENIUSZ KRESÓW
pt. "Oczy wyobraźni - Edmund Monsiel".

Natalia Łączyńska
- II nagroda w międzynarodowym konkursie dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią”.

Sylwia Bednarz
- III nagroda w międzynarodowym konkursie dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografią”.

Beniamin Cierniak
- wyróżnienie w dziedzinie malarstwa na XI Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa
Klas Młodszych Szkół Plastycznych - Koszalin 2013.

Jolanta Działowa
- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne
w roku szkolnym 2012/2013.

Natalia Łączyńska
- I nagroda w kategorii indywidualnej w Programie Akcja (foto)edukacja.

Justyna Caputa
- III nagroda na X Ogólnopolskim Biennale Grafiki Artystycznej Uczniów Średnich Szkół Plastycznych.

Martyna Kiełbas
- III miejsce w III Międzynarodowym Konkursie "Międzykulturowe poszukiwania w sztuce"
kategorii grafika warsztatowa.

Sylwia Bednarz
- I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tęcza".

Karolina Pawłowska
- II miejsce w 6. Międzynarodowym Konkursie Fotografii Młodych "Young man in the 21st century".

Natalia Łączyńska
- III miejsce w 6. Międzynarodowym Konkursie Fotografii Młodych "Young man in the 21st century".

Magdalena Zawada
- wyróżnienie w 6. Międzynarodowym Konkursie Fotografii Młodych "Young man in the 21st century".

Mateusz Pyś
- wyróżnienie w 6. Międzynarodowym Konkursie Fotografii Młodych "Young man in the 21st century".

Beata Kępa
- Grand Prix w I Ogólnopolskim konkursie wiedzy z historii sztuki
„Sztuka cenniejsza niż złoto. Sielska Polska Chełmońskiego".

Zofia Siwy
- I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta"
(kategoria: prace indywidualne - licealista).

Angelika Zajdlic
- finalistka V edycji konkursu małych form filmowych dzieci i młodzieży Digitalia.

Elżbieta Zamorowska
- III miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Radość Pisania - Anna Świrszczyńska".
Osiągnięcia artystyczne uczniów w roku szkolnym 2014/2015


Natalia Łączyńska
– I nagroda w międzynarodowym konkursie dla dzieci i młodzieży
"Muzealne spotkania z fotografią" (kategoria od 16 do 20 lat).

Mateusz Pyś
– wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Biennale "Pejzaż ludzki",
dedykowanym Józefowi Czapskiemu.

Sandra Stojańska
– nagroda indywidualna w konkursie „Akcja (foto)edukacja”.

Natalia Łączyńska
– nagroda indywidualna w konkursie „Akcja (foto)edukacja”.

Magdalena Zawada
– III nagroda w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
"Portret rodzinny - Mój dom pełen wspomnień i marzeń".

Anna Soczawa
- wyróżnienie w 7 Międzynarodowym Konkursie
"Young poeple in the 21st century 2015".

Zofia Siwy
- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-planeta".

Monika Rąbel
– Grand Prix oraz wyróżnienie na I Ogólnopolskim Biennale Wklęsłodruku
dla uczniów średnich szkół plastycznych - Łomża 2015.

Sylwia Rakowska
– wyróżnienie na Ogólnopolskim Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych
Szkół Plastycznych "Dyplom 2015".

Natalia Łączyńska
– zwycięstwo w kategorii indywidualnej III edycji programu
„Akcja (foto)edukacja”.

Beata Kępa
– Stypendium Prezesa Rady Ministrów;

Wiktoria Wałęga
– Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Kierunki kształcenia:

FORMY RZEŹBIARSKIE
- SPECJALIZACJA CERAMIKA ARTYSTYCZNA

TECHNIKI GRAFICZNE
- SPECJALIZACJA TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO

TECHNIKI GRAFICZNE
- SPECJALIZACJA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

FORMY UŻYTKOWE
- SPECJALIZACJA TKANINA ARTYSTYCZNA
Znani absolwenci
Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej
(kolejność alfabetyczna):

prof.
Jagoda Adamus
http://archiwum.instytutsztuki.us.edu.pl/km/jagoda-adamus
Edyta Barańska
http://www.baranskadesign.com

prof.
Józef Budk
a
http://www.jozefbudka.pl
dr hab.
Marek Chowanie
c
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Chowaniec
Stanisław Hochuł

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Hochuł
prof.
Józef Hołard

http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Hołard
prof.
Tomasz Jur
a
http://www.asp.katowice.pl/news/post/1096/zmarl-prof-tomasz-jura
prof.
Michał Kliś

http://www.asp.katowice.pl/pedagodzy/michal-klis
Jarosław Kłaput
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosław_Kłaput
dr
Jan Kruczek
http://www.zamek-pszczyna.pl/o_muzeum/kruczek
prof.
Jan Kucz

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kucz
Igor Mitoraj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Mitoraj

Natalia LL

http://www.nataliall.com
prof.
Ryszard Otręba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Otręba
Artur Przebindowski

http://www.arturprzebindowski.pl
Sławomir Rumiak

http://culture.pl/pl/tworca/slawomir-rumiak

prof.
Romuald Socha

http://sztukamediowasp.pl/sztuka-mediow/niestacjonarne/katedra-multimediow-i-animacji/pracownia-grafiki-multimedialnej/wykladowcy/
Karol Śliwka

http://www.karolsliwka.pl
prof.
Stanisław Wieczorek

http://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-wieczorek
Tomasz Winiarski

http://www.tomaszwiniarski.com.pl/bio

prof.
Ernest Zawada

http://katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl/?page_id=514

PRACOWNIA TECHNIK GRAFICZNYCH

W pracowni technik graficznych uczniowie nabywają umiejętności praktyczne z zakresu grafiki warsztatowej w trzech rodzajach druku: wypukłego, wklęsłego i płaskiego. Realizują swoje projekty w technikach: akwaforty, akwatinty, suchorytu, linorytu czarno-białego i barwnego, sitodruku i druku cyfrowego. Kierunek łączy doświadczenia z przedmiotu rysunek i malarstwo z indywidualną wrażliwością i wyobraźnią.

Zajęcia obejmują: opracowanie projektów na tematy zadane lub własne, realizacje w wybranych technikach graficznych, wykonywanie druków stanowych i końcowych.
Full transcript