Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

John Dollard and Neal Miller

No description
by

Şeyma Kubat

on 21 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of John Dollard and Neal Miller

Work Experience ( D )
Photos
Interests
Eklektik yaklaşim temel kavramlar
like comment share
Dollard ve Miller, Freud ve Pavlov'un uzlaşmaz gibi görünen yaklaşımlarının bir sentezini oluşturmaya çalışmışlardır.
Hem klinik ortamı hem de laboratuarı önemli veri kaynakları olarak görmüşler.
insan davranışının temel ilkelerinin hayvanlarla yürütülen çalışmalarla anlaşılabileceği konusunda Skinner'e katılmakla birlikte zengin ve ayrıntılı veri sağlayan klinik gözlemi de gözardı etmemişlerdir.
Yale Üniversitesi'nde Miller ile tanıştı. Birlikte yaptıkları ilk çalışma " Engellenme ve saldırganlık " isimli çalışmaydı. Daha sonra "sosyal öğrenme ve taklit " ve "kişilik ve psikoterapi " isimli kitapları birlikte yazdılar.
insanin doğasi
like comment share
Dollard ve Miller, insanın davranışlarının nedenlerinin dürtüler olduğunu ve insanoğlunun temel motivasyonunun dürtü azaltmak olduğunu savunur.
Education ( Dollard )
Wisconsin Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.
Chicago Üniversitesi'nde sosyoloji alanında doktora derecesi aldı.
Oldukça geniş profesyonel beceri ve ilgilere sahip olan Dollard, Berlin Enstitüsünde psikanaliz egitimi aldı.

Lives In
Wisconsin
iki tür dürtü vardır
ikincil dürtü örneği
like comment share
Eklektik Davranışçı Yaklaşım
John Dollard & Neal Miller
Dollard ve Miller'e göre diğerlerinden çok daha önemli olan öğrenilmiş dürtü, daha önceleri nötr olan bir uyarıcının meydana getirdiği korku ya da kaygıdır.
John DOLLARD, Neal E. MİLLER
(Neal M.)
Babası psikologtur.
Washington Üniversitesi'nden lisans dilomasını alan Miller, yüksek lisans çalışmasını Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.
1966 yılına kadar Yale Üniversitesi'nde insan ilişkileri enstitüsü'nde çalışan Miller, 1966 yılında Rockefeller Üniversitesi'ne fizyolojik psikoloji laboratuarını kurmak üzere davet edildi.
1960-61 yılları arasında Amerikan Psikoloji Birliği Başkanlığını yaptı.

Birincil dürtüler
ikincil dürtüler
Doğuştan getirilmiş sürekli ve güçlü içsel uyarıcılardır.
Yemek, içmek,acıdan kaçınma....
Birincil dürtüler doyurulabilir ancak tamamen ortadan kaldırılamaz.
ikincil dürtüler doğuştan getirilmeyen sonradan öğrenilen, bu nedenle ortadan kaldırılabilen dürtülerdir ve öğrenilmiş dürtüler olarak adlandırılırlar.
Öfke, kaygı,korku,suçluluk duygusu, güç, para ihtiyacı...
Dürtülerin azaltilmasi
Dollard ve Miller, Freud'un haz ilkesi yerine daha belirgin ve net bir davranışçı kavram olan pekiştirme kavramını kulanmayı tercih etmişlerdir.
Bir tepkinin yinelenmesi eğilimini güçlendiren her türlü olayı pekiştireç olarak kabul etmektedir.
Dollard ve Miller'e göre en önemli pekiştirme biçimi
dürtü azaltılmasıdır.
Dürtülerimizi azaltmayı, çevremizde işaret (ipucu) görevi gören uyarıcılara tepkiler vererek öğrendiğimizi savunurlar.
Açlık dürtüsünün azalması ile sonuçlanan herhangi bir tepkinin o ipucuna karşı tekrarlanma olasılığı artacaktır.
Öğrenme, belirli uyarıcılar ve onların ortaya çıkardığı belirli tepkiler arasındaki bağın pekiştirme yoluyla güçlendirilmesini içermektedir.
Bu deneydeki öğrenme süreci çocuğa şekerin kitaplıkta olduğunu söyleyerek hızlandırılabilir. Böylece çocuk ipuçlarına dikkat etmeye başlayacaktır.
...
Davranışın ortaya çıkmasına neden olan dürtü birden fazla olabilir.
Dollard ve Miller, söndürme , genelleme, ayırt etme, aralıklı pekiştirme gibi kavramları da benimsemiştir.
Üst düzey Zihinsel Süreçler
Dollard ve Miller'a göre birey çevresiyle iki tür etkileşimde bulumaktadır.
Birinci tür etkileşim
, dışsal uyarıcılara verilen otomatik tepkilerdir.

ikinci tür etkileşimler
ise işaret üretici tepkileri içerir ve düşünce zincirleri gibi önemli içsel olguları da kapsamaktadır.
işaret üretici tepkiler, kendileri dış dünyada ani bir değişime yol açmayan fakat böyle bir değişime yol açan başka bir tepkiyi ortaya çıkarmakta ipucu (işaret) işlevi gören tepkilerdir.
işaret üretici tepkiler açık ya da sözel olabildikleri gibi örtük ya da sözsüz olabilirler.
Bilinçdışı Süreçler
ikiye ayrılır.
1. Biliçdışı içeriği hiçbir zaman bilinç düzeyinde yer almamış olan
2. Bir zamanlar bilinçte yer almış ancak artık bilinç düzeyinde olmayan
Birinci kategori, bireyin henüz dili kullanmayı öğrenmediği bebeklik ve ilk çocukluk yıllarında öğrendiği uyarıcıları, tepkileri ve dürtüleri içermektedir. Bu kategori aynı zamanda bireyin sözel olmayan bir biçimde öğrendiği şeyleri de içermektedir.
ikinci kategori ise bir zamanda biliçte yer alan ancak bastırma yoluyla bilinçdışına itilmiş olan materyali içermektedir.
Dollard ve Miller'a göre bastırma da diğer herhangi bir tepkinin öğrenilmesi gibi öğrenilmektedir. Bizi korkutan belirli şeylerin düşünülmemesi, korku dürtüsünü azaltır ve bu şekilde perkiştirmeye yol açarak davranış repertuarımızın standart bir parçası haline gelir.
Bastırma eğilimi çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Çocuklar ebeveynlerinin yasakladıkları bir şeyi yapmaya niyetlendiklerinde cezalandırılırlar. Bu ve benzeri deneyimler çocuğun cezalandırılan davranışlar karşısındaki korku tepkisini, bu davranışlarla ilgili düşünceleri de bastırmasına neden olmaktadır.
Kişiliğin Yapısı
Dollard ve Miller'ın kuramında alışkanlık, yapısal karaktere sahip olan tek elementtir. Kişilikte görece durağan ve sürekli olan şey, basit biçimde uyarıcı ve tepki arasındaki bağ olan alışkanlıktır.
Ancak kişilik her ne kadar alışkanlıklardan oluşsa da temel yapısı bireyden bireye farklılık gösteren yaşam olaylarına bağlıdır.
Dollard ve Miller'a göre kişiliğin görece sürekli ve kalıcı başka bir yönü de ikincil dürtülerdir. ikincil dürtüler sönmeye karşı dirençli, bu nedenle de nispeten sürekli ve kalıcıdırlar. Birincil dürtüler de kişilik yapısının parçaları olmakla birlikte, kişiyi kendine özgü kılan özellikleri değil de insanlar arasındaki ortak yönleri tanımladıkları icin, alışkanlıklar ve dürtüler kadar önemli değillerdir.
kişiliğin gelişimi
Yaşamın ilk altı yılının yetişkin davranışının en önemli belirleyicisi olduğu konusunda psikoanalitik kuramcılara katılan Dollar ve Miller, yetişkin yaşamında önemli duygusal sorunlara temel olan bilinçdışı çatışmalar bebeklik ve çocukluk yıllarında öğrenilmektedir.
Dollard ve Miller nevrozu olgusunu incediklerinde nevrotik çelişkilerin anne babalarca öğretildiğini görmüşlerdir.
Dollard ve Miller'a göre çocuklukta patolojik öğrenmelere yol açacak dört önemli stres verici durum söz konusudur: Beslenme, tuvalet eğitimi, cinsel eğitim ve saldırganlığı denetleme eğitimi.
Çatışma
Hiç kimse, ne denli iyi uyum yapmış olursa olsun, farklı dürtü ve eğilimler arasındaki çatışmalardan kaçamaz .
Bilinçli çatışmalar yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır ve hiçbir şekilde patolojik değildirler.
Çatışma türleri
insanın karşılaştığı çatışma türlerinden biri, iki olumlu seçenek arasında seçim yapması gerektiği durumda yaşadığı
yaklaşma-yaklaşma
çatışmasıdır.
iki olumsuz seçenek arasında yapmamız gereken tercih ise
kaçınma-kaçınma
diye adlandırırlır.
Aynı uyaran karşısında aynı anda ortaya çıkan yaklaşma ve kaçınma eğilimlerinin yol açtığı
yaklaşma-kaçınma
çatışmasıdır.
Full transcript