Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gymnasiearbete

Mål för gymnasiearbete på yrkesprogram. Restaurang och livsmedelsprogram, kock, bagare, konditor, servering
by

Johannes Hagemann

on 27 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gymnasiearbete

1
En elev som har
nått målen
för gymnasiearbetet ska
få betyget E
.
I annat fall ska betyget F användas.

Betyget räknas
inte
med i meritvärderingen till högskolan, som då beräknas på 2400 poäng.

Varje elevs
gymnasiearbete ska bedömas och betygssättas
individuellt
.

Om några elever genomför sina gymnasiearbeten
i grupp
eller om flera elever har samma uppgift för sitt gymnasiearbete, så måste läraren kunna
följa elevens individuella arbete
för att skaffa sig ett bedömningsunderlag för varje enskild elev.
Gymnasiearbetet 100p
Ett kvitto på
att eleven är förberedd
för vald yrkesutgång
Gymnasiearbete
Varför, hur, när?
Mål för gymnasiearbete
på yrkesprogram
Gymnasiearbetet ska visa att
eleven är förberedd
för det yrkesområde som gäller
för den valda yrkesutgången
.

BETYG PÅ
GYMNASIEARBETET
Betyg E eller F
Bedömning
Det är
läraren
som beslutar om betyget på gymnasiearbetet.

Innan läraren sätter betyget ska en
medbedömare
, som har erfarenhet av det kunskapsområde som gymnasiearbetet handlar om, ha yttrat sig.

Om eleven har genomfört gymnasiearbetet helt eller delvis på en arbetsplats ska
handledaren
på arbetsplatsen vara medbedömare.
Exempel på idéer för gymnasiearbetet
-
driv en egen restaurang på M
: planera och genomför en lunch eller temakväll
- entreprenöriellt arbete: testa starta eget! UF företagande
Plan för Gymnasiearbete

Planera-genomföra-utvärdera
1. Idéskiss
2. Projektplan
3. Genomförande
4. Projektrapport
5. Presentation
6. Utvärdering

1. Förmåga att
planera och organisera
matlagning inom olika verksamhetsområden.
2. Förmåga att
tillaga
välsmakande och estetiskt tilltalande anrättningar utifrån
trend och tradition samt att
använda och vårda redskap, maskiner
och annan
utrustning.
3. Kunskaper om
ekonomiska konsekvenser
vid val och inköp av råvaror samt
vid tillagningoch förvaring.
4. Kunskaper om
näringslära
vid matlagning.
5. Förmåga att utforma
recept och menyer
för olika verksamheter.
6. Förmåga att arbeta på ett
hygieniskt
, ergonomiskt och säkert sätt.
7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
8. Förmåga att
utvärdera
utfört sitt arbete och resultat.
9. Förmåga att samarbeta och
kommunicera
med andra.
Kursmål KOCK
1. Förmåga att
planera och organisera
tillverkning av bröd, bakverk och
konditoriprodukter.
2. Förmåga att
tillverka
olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och
vårda lämpliga
redskap, maskiner
och annan utrustning.
3. Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
4. Färdigheter i att utföra
receptberäkningar
och
ekonomiska kalkyler
.
5. Förmåga att välja och hantera
råvaror
.
6. Förmåga att
förpacka
och märka färdiga produkter.
7. Förmåga att arbeta på ett
hygieniskt
, ergonomiskt och säkert sätt.
8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om
hygien
, arbetsmiljö och säkerhet.
9. Förmåga att
utvärdera
arbetet och resultatet.
10. Kunskaper om bröd, bakverk och konditoriprodukter genom historien och i olika
kulturer.
Kursmål Bagare/Konditor
1. Förmåga att
planera och organisera
arbetet.
2. Kunskaper om
dukningar
och matsalens estetik,
serveringsmetoder
,
matsalshantverk och material samt färdigheter i att duka och servera.
3. Färdigheter i att
utforma matsedlar
och kunskaper om deras
uppbyggnad.
4. Kunskaper om
drycker och dryckesservering
.
5. Förmåga att
bemöta
gäster samt presentera mat och dryck.
6. Färdigheter i att utföra kassaarbete samt göra
ekonomiska kalkyler
.
7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om
hygien
, arbetsmiljö
och säkerhet.
8. Förmåga att
utvärdera
sitt arbete och resultat.
Kursmål Servering
1. Idéskiss
Vid val av Gymnasiearbete bör ni fundera över:

- Vilket kunskapsområde ni vill arbeta inom?
- Vad ni vill göra?
- Vad ni vill veta?
- Vilka frågeställningar vill ni besvara?
- Hur ni tänker avgränsa arbetet?
- Hur ni tänker utföra arbetet?
- Vem ni vill arbeta med?
Projektplan
Bakgrund
Vad skall projektarbetet handla om?
Varför vill ni göra detta projekt?
 
Genomförande
- arbetet genomförs under lektionstiden i skolans
lokaler
- finns även utrymme att använda skollokaler
utöver lektionstiden
- eleven arbetar självständigt, läraren handleder
- Slutprodukten av arbetet kan t.ex. bestå av ett fysiskt eller virtuellt föremål, en
tjänst eller en aktivitet.
- under arbetets gång gäller det att samla och bearbeta relevanta fakta
Loggbok
- Loggboken finns med som en ”röd tråd” under
hela

projektarbetstiden
- den ska
alltid
skrivas i samband med att ni har arbetat
med gymnasiearbetet
- ni ska alltid skriva
enskilt

- syftet med loggboksskrivandet är att öva sig i att
reflektera

över sitt lärande
- ett annat att dokumentera hur arbetet framskrider,
så kan även handledaren följa era framgånger
- bra
underlag
för projektrapporten
Projektrapport
- rapporten är den skriftliga redovisningen av gymnasiearbetet
- ge en detailjerad inblick i arbetets bakgrund, genomförande och resultat
- diskuterar även frågeställningar som har ställts i början av projektet
Rapporten innehåller följande rubriker:
Presentation av slutprodukten
Beroende på vad slutprodukten är kan presentationen vara av olika slag.
En
aktivitet
kan genomföras, en
utställning
förevisas eller en produkt
demonstreras
. Även en
projektmässa
är tänkbart.
Utvärdering
I utvärderingen diskuteras vad som gick bra/mindre bra.
Man funderar också kring vad som skulle kunna göras bättre och hur.
Vad har varit lärorikt? Hur var samarbetet i gruppen?
Vilken insats gjorde handledaren?
Det skall klart framgå hur man uppnått sitt syfte och
besvarat sina frågeställningar.
Utvärderingen av projektarbetet ska alltid göras
enskilt.
Plattform och inlämningar
Alla skriftliga inlämningar och all skriftlig kommunikation med handledaren sker endast genom ELITS.

Även loggboken ska publiceras via ELITS så att handledaren kan följa arbetsprocessen.
Schema för Gymnasiearbetet
V 36, 37: - jobba på idéskissen, hitta ett tema
V 38, 39: - inlämning av ett första utkast av projektplanen med grov tidsplanering
V 40-43: - APL
V 44 -
höstlov
V 45-51: - teoretisk och praktiskt arbete med gymnasiearbetet enskilt eller i grupp
- loggboken uppdateras en gång per vecka
V 2, 3: - inlämning av en uppdaterad projektplan (enskilt eller grupp)
- ”halvtidssamtal” med handledaren om arbetets framgång
V 4-7: - APL
V 8: - teoretisk och praktiskt arbete med gymnasiearbetet
V 9: -
sportlov
V 10-13: - teoretisk och praktiskt arbete med gymnasiearbetet och rapporten
V 14: - inlämning av Projekteapporten (enskilt eller grupp)
V 15: -
påsklov
V 16, 17: - förbereda presentationen av gymnasiearbetet
V 18: -
1 maj
V 19: - presentation av gymnasiearbetet
V 20: -
klämdag
V 21: - skriftlig utvärdering av gymnasiearbetet (enskilt)
- produktutveckling: ta fram en egen produkt
- skapa läromaterial: gör en undervisningsfilm, tillagningsanvisning
- gestalta en kokbok
- gestalta en hemsida eller matlagningsblogg
- testa produkter eller maskiner som används i ett kök och ger förbättringsförslag
- ha ett samarbete med din praktikplats
- historisk matlagning: Hur gjorde man förr?
-
tävlingsmatlagning
: var med i kockelev/bagerielev SM!!
- experimentell matlagning: testa molekylär matlagning, bra eller inte??
- ekologisk matlagning, närproducerad mat
- hur gör man utomlands: presentation av matkulturen av ett annat land (ditt hemland?)
- vilka trender finns det inom matlagning, utforska och presentera
- Finns det bra snabbmat?
- främja nyfikenhet till matlagning: matlagningskurs med barn
- TV kock?? Gör ditt eget program!
- Socialt entreprenörskap: samarbete med Stadsmissionens verksamheter
...
Det ska pröva elevens förmåga att utföra
vanligt förekommande arbetsuppgifter
inom yrkesområdet

Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven
planerar, genomför och utvärderar
sin uppgift.

Genom planeringen och utvärderingen av gymnasiearbetet kan eleven visa att hon eller han
förstår helhetssituationen
kring den arbetsuppgift som ska genomföras.

Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna
möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i
företagsliknande arbetsformer
.
Projektplan
När det är dags att göra en projektplan
är funderingarna i
idéskissen
utgångspunkten.

Projektplanen är till för att styra arbetet.
Planen kan utvecklas och även ändras under arbetets gång.

Planen ska vara en ledtråd för ert arbete och ska göra det möjligt för handledaren att följa er på resan och ge er stöd!
I projektplanen presenterar ni ert gymnasiearbete för handledaren och svarar på
nyckelfrågorna
:

-
Vad
ni vill göra?
-
Varför
ni vill göra det?
-
Hur
ni vill göra det?
Syfte/Problemformulering
Vilken är er idé?
Vad skall undersökas/besvaras/framställas?
Hur tänker ni avgränsa projektet så att det blir lagom stort och möjligt för er att genomföra?
 
Metod (Genomförande)
Hur tänker ni göra?
Vad måste ni skaffa? (material och källor)
 
Presentation
Hur tänker ni presentera er slutprodukt? Utställning? Redovisning? Multimediapresentation?
 
Tidsplan
En rimlig uppskattning av tidsåtgången (individuellt) är ca 80 timmar. All tid räknas.
Kom ihåg att ni inte bara ska framställa en ”produkt”, utan också dokumentera era framgångar i en
loggbok
och förbereda en presentation samt en utvärdering av arbetet.
Vad skall det stå i loggboken? – Förslag på frågeställningar
I loggboken tar ni upp frågor/funderingar/reflektioner som rör innehållet och samarbetet.

Ni bör undvika att skriva för mycket om
vad
ni gjort utan snarare
hur
ni gjort, resonerat, tänkt och kommit fram till en lösning eller inte funnit någon lösning. Skriv korta notiser om t.ex.:
• Hur upplever ni arbetet? Vilka svårigheter har ni stött på?
• Var har ni skaffat information? Material? Användning?
Studiebesök? Intervjuer?
• Vad har ni lärt er hittills?
• Hur mycket tid lägger ni ner?
• Hur fungerar samarbetet i gruppen?
Vad gör att det fungerar bra/dåligt?
• Förändras tankarna ni hade från början i projektplanen?
1 INLEDNING (bakgrund, frågeställningar, syfte, metod)
2 GENOMFÄRANDE (Vad och hur har ni gjort?)
3 RESULTAT (Vad har ni kommit fram till? Hur vill ni presentera detta?
4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER (resultaten diskuteras i samband
med frågeställningar, vad hade man kunna göra annorlunda?)
5 KÄLLFÖRTECKNING (skriftliga och muntliga källor anges)
6 BILAGOR (recept, bilder, intervjuer)
Finns det mallar
för alla skriftliga inlämningar???
Glöm inte:
ett godkänt Gymnasiearbete
är förutsättning för din Yrkesexamen!!
Sammanfattning
För att få ett godkänt betyg på ditt Gymnasiearbete ska du lämna in och få godkänd på:
Idéskiss
Projektplan
Projektrapport
Presentation
Utvärdering
Loggbok
Full transcript