Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NDLA naturfag – november 2012

No description
by

Kristin Bøhle

on 5 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NDLA naturfag – november 2012

NDLA Naturfag varmepumpe aleler solceller genetisk kode Føre var-prinsippet suksesjon elektromagnetisk stråling proteiner kosmetikk vitenskapelig arbeidsmetode hydrogen Genterapi spenningsrekka proteinsyntesen Etikk radioaktivitet brenselsceller genmodifisering GMO kloning syntetisk liv hydrogen elektrolyse redoksreaksjoner energikilder nordlys stråling slanking stoffskiftet drivhuseffekt globle utfordringer føre var populasjonsutvikling måleusikkerhet vitenskapelig arbeidsmetode dataloggere NDLA sitt mandat Fylkeskommunalt samarbeid
Øke tilgangen av kvalitetssikrede digitale læremidler
Gratis for brukerne
Åpent/fritt tilgjengelig
Lov å gjenbruke (CC-lisens)
Skape en arena for deling og samarbeid Naturfag omfatter mange fagområder Behov for
differensiering Orker ikke teori -Vil gjøre noe selv! Spennende!
Vil vite! Vanskelig! Vi har ulike forutsetninger, ønsker og læringsstrategier Tilpasset opplæring er krevende,

men et mangfold av ressurser gjør det mer oppnåelig. Kunnskapsløftet
– åpne / vide kompetansemål Digitale fordeler faglig og pedagogisk Dynamisk Tilgjengelig ”Bøkene” er alltid med.
Gratis for brukeren.
Beholdes etter skoleslutt
Inkludert lydbok
Max 1-3 kg uansett innhold Søkbart type
faginnhold kompetansemål Valgfrihet Gjenbruk tillatt CC-merking Åpent Tilgjengelig for alle
Ingen pålogging
Kommentarfunksjon
YouTube Deling Ressurser, kunnskap og erfaringer
delingsarena
samskrivingsverktøy
kommentarfunksjon Mangfold Inspirasjon

Engasjement

Lyst til å lære

Læring Apps Oppgaver Simuleringer Forsøk Feltarbeid Spill Fagstoff http://ndla.no/nb/node/6126/menu638 http://ndla.no/nb/node/23820/menu640 http://ndla.no/nb/node/6378/menu642 http://ndla.no/nb/node/4913/menu642 http://ndla.no/nb/node/4928/menu644 http://ndla.no/nb/node/25528/menu646 http://ndla.no/nb/node/47977/menu648 54 eForelesninger http://ndla.no/nb/node/61706/menu875 http://ndla.no/nb/node/59501/menu648 http://ndla.no/nb/node/5809/menu642 http://ndla.no/nb/node/6122/menu638 http://ndla.no/nb/node/4927/menu644 http://ndla.no/nb/node/51850/menu640 http://ndla.no/nb/node/57143/menu648 http://ndla.no/nb/node/18079/menu111 http://ndla.no/nb/node/26827/menu112 http://ndla.no/nb/node/9045/menu112 http://ndla.no/nb/node/46779/menu112 http://ndla.no/nb/node/24494/menu112 Med løsningsforslag Blogg/presentasjon Øvingsoppgaver - jobbe Dra og slipp http://ndla.no/nb/node/46632/menu112 Miniprosjekt http://ndla.no/nb/node/25633/menu112 Avkryssing http://ndla.no/nb/node/27568/menu112 Tverrfaglig http://ndla.no/nb/node/9246/menu113 Interaktiv http://ndla.no/nb/node/54432/menu114 Umiddelbar respons http://ndla.no/nb/node/55438 http://ndla.no/nb/node/61329/menu121 http://ndla.no/nb/node/66371/menu116 Debatt http://ndla.no/nb/node/63341/menu116 Oppgaver til film http://ndla.no/nb/node/59316/menu116 Bygge http://ndla.no/nb/node/54333/menu117 Eksamen http://ndla.no/nb/node/47157/menu123 Virtuell lab
Isolering av DNA Rapportmal Arbeid i lab http://ndla.no/nb/node/62083/menu123 Binding av gjærceller http://ndla.no/nb/node/50015/menu123 Blodtypebestemmelse http://ndla.no/nb/node/47161/menu123 Filmet forsøk http://ndla.no/nb/node/60530/menu123 Fotosyntese
Datalogging http://ndla.no/nb/node/61747 Filmet forsøk
datalogging http://ndla.no/nb/node/6407 Simulert forsøk http://ndla.no/nb/node/6403/menu644 Virtuell lab
Radioaktivitet http://ndla.no/nb/node/14688/menu658 Demoforsøk http://ndla.no/nb/node/62296/menu110 Datalogging i feltarbeid http://ndla.no/nb/node/67684/menu110 Digitale kart i feltarbeid http://ndla.no/nb/node/55230/menu110 Fjære http://ndla.no/nb/node/63219/menu110 Suksejon
Fjellet http://ndla.no/nb/node/9057/menu110 Forurensning
i bekk http://ndla.no/nb/node/4810/menu142 Nanoskopet Energiproduksjon http://ndla.no/nb/node/59316/menu142 Klone http://ndla.no/nb/node/4924/menu142 http://ndla.no/nb/node/6409/menu142 Grunnstoffsorteing http://ndla.no/nb/node/4931/menu142 Drivhuseffekt Innledning og repetisjon
før alle hovedområder http://ndla.no/nb/node/5384/menu30 http://ndla.no/nb/node/51588/menu30 http://ndla.no/nb/node/61442/menu30 http://ndla.no/nb/node/4780/menu30 http://ndla.no/nb/node/2831/menu30 Kompetansemål Beskrivelse av hovedområde Planer Grunnlag fra ungdomstrinn http://ndla.no/nb/node/68335/menu30 Oppgaver Kompetansemål Relasjoner til fagstoff, simuleringer, filmer mm. Fordypning Kontekst Nøkkelord Referanser Begrep feltarbeid batteri Samme stoff på flere nivå Fleksibilitet Oppdatert Lag dine egne versjoner Interaktivt Bevegelige
modeller Eksterne
og interne Start på hovedområde http://ndla.no/nb/node/7 Tønsberg 6. nov. 2012 Kristin Bøhle
redaktør for biologi
har vært redaktør for naturfag "Jeg hadde gitt en oppgave.
Da jeg så at alle elevene jobbet engasjerte,
med ulike ressurser og innfallsvinkler,
følte jeg for første gang at det virkelig foregikk læring!" ”Teknologi i seg sjølv,
inklusive kritt og tavle,
gjer ikkje noko som helst læring.
Gode verktøy er lite verdt
om ein ikkje veit
å bruke dei rett.
Ein må vite kva ein vil
og så ta høvelege metodar
i bruk
for å nå måla
Den viktigaste
innsatsfaktoren
er sjølvsagt læraren
og kvaliteten
på det pedagogiske arbeidet” June & Kjetil – Sept 2007 Celleånding flere måter flere språk Fysikk Kjemi Innledning atomene http://ndla.no/nb/node/51273/menu126 Innledning – periodesystemet http://ndla.no/nb/node/51588/menu126 Innledning – kjemiske bindinger http://ndla.no/nb/node/52761/menu126 Innledning – kjemiske reaksjoner http://ndla.no/nb/node/51856/menu126 Enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer med flere forsøk http://ndla.no/nb/node/2877/menu126 Forsøk med protein og stivelse simulering http://ndla.no/nb/node/4913?from_fag=7 Labøvelser eForelesning http://ndla.no/nb/node/12700/menu120 Sikkerhet i laboratoriet eForelesning http://ndla.no/nb/node/54919/menu120 Sikkerhet på laboratoriet. HMS ved NTNU http://ndla.no/nb/node/25432/menu120 Sikkerhetsdatablad eForelesning http://ndla.no/nb/node/54435/menu120 Grunnstoffsortering - simulering http://ndla.no/nb/node/6409/menu642 Pepsin løser opp eggehvite simulering http://ndla.no/nb/node/5809/menu642 http://ndla.no/nb/node/15925/menu646 Vitenobjekt - Galvanisk element Virtuell lab med elektrolyse http://ndla.no/nb/node/25528/menu646 http://ndla.no/nb/node/4929/menu646 Redoksreaksjoner - simulering Simulering - Hva er elektrolyse? http://ndla.no/nb/node/16646/menu646 Simulering: Ioner på vandring http://ndla.no/nb/node/28926/menu646 http://ndla.no/nb/node/4889/menu646 Hydrogen 3D-film Filmer http://ndla.no/nb/node/28857/menu900 Innledning – elektromagnetisk stråling http://ndla.no/nb/node/27230/menu127 Vår plass i universet - tidslinje http://ndla.no/nb/node/61442/menu127 Elektromagnetiske bølger - fagstoff med simuleringer http://ndla.no/nb/node/27268/menu127 http://ndla.no/nb/node/6124/menu638 Fra hypotesedanning til teori - simulering Virtuell lab om radioaktivitet http://ndla.no/nb/node/6403/menu644 Emisjon elektronsprang http://ndla.no/nb/node/4927/menu644 http://ndla.no/nb/node/4928/menu644 Halveringstid - simulering http://ndla.no/nb/node/4922/menu644 Spekteranalyse - simulering eForelesninger:

Innledning til "Stråling og radioaktivitet"
Fra Big Bang til nå
Atomer og bindinger
Lyset til stjernene
Nordlys
Absorpsjon og emisjon
Lys
Ozon i atmosfæren
Ozonlaget
Konsekvenser av økt drivhuseffekt
Fossile energikilder
Solceller
Solfangere
Radioaktivitet og ioniserende stråling
Aktivitet og halveringstid
Introduksjon om radioaktivitet
Bruk av ioniserende stråling
Medisinsk bruk av strålin
Stråling fra verdensrommet
Tolkning av stråling fra verdensrommet
Stjerners liv og død
Lysstyrkemetoden
Parallaksemetoden
Sola http://ndla.no/nb/node/12919/menu875 http://ndla.no/nb/node/12919/menu875 http://ndla.no/nb/node/59239/menu875 http://ndla.no/nb/node/6122/menu646 Effekt av solceller - simulering og oppgaver http://ndla.no/nb/node/4914/menu646 Varmepumpe, interaktiv oppgave Vannkraftinteraktivitet http://ndla.no/nb/node/4926/menu646 eForelesninger om energi for framtiden#
Introduksjon om energi
Introduksjon energilagring
Effekt og virkningsgrad
Fossile energikilder
Vannenergi
Vindenergi
Arbeid
Atomer og bindinger
Sola som energikilde
Sola
Solceller
Solfangere
Varmepumper
Varme
Varmepumpe
Redoksreaksjoner
Redoksreaksjoner
Batterier og brenselceller
Batterier
Brenselceller
Biomasse som energikilde
Bioenergi
Kjemisk lagring
Hydrogen som energibærer
Hydrogen http://ndla.no/nb/node/13153/menu877 http://ndla.no/nb/node/12699/menu877 http://ndla.no/nb/node/15788/menu877 http://ndla.no/nb/node/13178/menu877 http://ndla.no/nb/node/54864/menu877 Kan få 30 ulike stier mot målet i en klasse Hvem eier syntetisk liv? http://ndla.no/nb/node/68338/menu30 http://ndla.no/nb/node/4020/menu30 http://ndla.no/nb/node/6378 Fordøyelse http://ndla.no/nb/node/4914/menu142 Varmepumpe http://ndla.no/nb/node/17731 Hør deg selv http://ndla.no/nb/node/16717/menu30 http://ndla.no/nb/node/25468/menu30 les mer referanser skjul fordypning Samskrive
Dele og gjenbruke
Tree of Life
Rapportgenerator
Digital kompetanse
Dokumentasjonsverktøy Flere kunnskapskilder
Mange veier til målet Tilpasset opplæring Gir respons Brukermedvirkning Navigering Hovedmeny i fagstoff-fanen: - naviger som i en bok http://ndla.no/nb/node/7 Temafanen - 6 hovedområder
Spesialmenyer Får fram spesialmenyer med direkte
inngang til oppgaver, simuleringer etc.
til det valgte hovedområdet. http://ndla.no/nb/node/62296?fag=7&meny=110&tema=56870 Beholder oversikten - temamenyene til venstre - markert i menyen hvor du er. velger innhold 1 Velger Bærekraftig utvikling
2 Velger Aktiviteter og medietek spesialmenyer - innholdstyper alle eForelesningsmenyene velger en markeres i meny "Inngår i"
viser fagtilhørighet
og meny velger en eForelesning
beholder oversikten til venstre http://ndla.no/nb/node/7/grep/uuid:ee5ee10f-8116-4928-a948-e6f1f1dbb8ea?fag=7 Søk i læreplanen Velg et kompetansemål
Liste med ressurser knyttet til dette k.m.
Filtrer på type innhold Klikk på kompetansemål på en fagside og få fram flere ressurser merket med samme kompetansemål. http://ndla.no/nb/search/apachesolr_search?language[0]=nb&im_vid_100016[0]=76652&im_vid_100004[0]=70941&fag=7 Ressurskartet gir ikke et helt riktig bilde av naturfag. I starten hadde vi ikke mulighet til å fagmerke begreper, simuleringer osv. Relasjoner Søk og filtrer Hak av det du ønsker Ta i bruk elevenes kompetanse i faglig arbeid! Chat Wiki YouTube Mestringsglede Eierskap Engasjement Søk Deling Blogg Annotate Samskrive Tenk digitalt!
Utnytt mulighetene! Utfordringer tilpasset læringsmiljøet Større fleksibilitet Utnytt valgmulighetene! Flere mulige veier til målet. Metoder tilpasset læremiddel og mottakere gir bedre læringsmiljø og færre frustrasjoner. Tilrettelegging på Fronter/Its learning oppgaver med korte frister krav om å produsere/levere planer tilpasset struktur lenker differensiert i grupper logg lærerstyrt utvalg Søk på kompetansemål og
la elevene velge blant ressursene! Kontroll og tilbakemeldinger Wiki Logg Blogg Hyppige tester (få spørsmål) Korte leveringsfrister Respons fra medelever og andre ved presentasjoner/publikasjoner. Nok innsikt og læringslyst til å velge fornuftig? Kan det læres? Gir rom for kreativitet og forskertrang. Kunnskapsdeling i klassen blir meningsfylt og spennende! Ved å legge ut presentasjoner, publisere rapporter, filmer etc., får de respons fra flere. stimulerende Undersøkelser i Fronter/ Its learning Kan få 30 ulike stier mot målet i en klasse! http://ndla.no/nb/node/53263 Elevarbeid Finne innhold i ndla biologi
Fagstoffmeny
Temamenyer
Søk på faguttrykk
Søk i læreplanen
Klikk på kompetansemål
Klikk på stikkord
Ressurskart - liste Ta kunnskapsløftet
med åpne kompetansemål
på alvor! Mestringsglede
Stolthet
positive sirkler Mål:
elevene skal være aktive kunnskapsarbeidere,
ikke passive mottakere Konsekvensene av digitale arbeidsmåter
Må jobbe kontinuerlig - ikke bare til prøver
All jobb er synlig for alle hele tiden
Alt de gjør kan vurderes fortløpende
Får karakter for aktiv deltakelse – og for samarbeid med andre
Fokus flyttes fra å huske pensum til refleksjon
Vekt legges på å finne informasjonskilder, vurdere disse, knytte ressurser sammen, kommunisere, få andre til å bli bedre
Morsommere å være lærer!

(Arne Krokan) Søke (søkekompetanse )
Finne (samle relevant info.)
Forstå
Ordne
Omarbeide (gjenbruke (CC), bearbeide og reflektere)
Egen versjon
Presenter med kilder (bevisste valg, kildekritikk, respekt) Skriveprosessen –erkjennelse av gjenbruk Vår rolle er
i stadig mindre grad
å motta informasjon. Jon Hoem Dele Samskrive Respons/debatt Refleksjon En felles
kreativ prosess
KUNNSKAPSDELING Lagt til rette
for sosial konstruktivisme Idéer til
digitale arbeidsmåter http://naturfag1d09-10.wikidot.com/ Innleide fagpersoner fra
universitet og høgskoler
Læremiddelprodusenter
Bildekonsulent
Språkkonsulenter
Desk - internkontroll
Redaksjonen
Fra høsten 2012 driftes naturfagressursene av Nord-Østerdal vgs ved Tor Magnus Hansen med oppfølging fra Einar Berg (ndla). Aktører i produksjonen Læringsressurser Verktøy og oppslag Tree of Life Mobil
http://ndla.no/treeoflife/mobile#mappage
med oppslagsverk Flash
http://ndla.no/sites/default/files/flash/TOL_bm_6/index.swf http://samskrive.ndla.no/ http://ndla.no/nb/node/83447?fag=7 http://ndla.no/nb/node/97977?fag=7 Koble til mål
Måloppnåelse
Prosjekt (til fordypning) Føre naturvitenskapelig
rapport. Naturfag spilleliste med 50 videoer av eForelesninger på egen YouTube-kanal http://www.youtube.com/playlist?list=PLCA808D278B137D2D&feature=plcp Eksamen, planer, yrke mm. Tema "For lærer/om naturfag" http://ndla.no/nb/node/53722?fag=7&meny=117&tema=56011 Brettspill om globale vannressurser og vannproblematikk http://ndla.no/nb/node/98916?fag=7&meny=30 Filmer fra feltarbeid
Bakterieknoller og nitrogenopptak
Bukkeblad
Ferskvannsplankton
Larver og småkryp i ferskvann
Torvmose
Vannets pH http://ndla.no/nb/node/80804?fag=7&meny=899&tema=56870 1 2 http://ndla.no/nb/node/22700?fag=7 Klikk på stikkord
få opp relevante ressurser
filtrer på type innhold http://ndla.no/nb/search/apachesolr_search/?im_vid_1[0]=49969&fag=7 Spilleliste med 50 videoer http://www.youtube.com/playlist?list=PLCA808D278B137D2D&feature=plcp
Full transcript