Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The Big 5 - Göran Svanelid

No description
by

Jenny Valberg

on 26 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The Big 5 - Göran Svanelid

The Big 5 - Göran Svanelid
Analysförmåga (AF)
Kommunikativ förmåga (KF)
Begreppslig förmåga (BF)
Procedurförmåga/IHF (PF)
Metakognitiv förmåga (MKF)
LPP: försök få igång en slags undran och nyfikenhet hos eleverna!
Bra frågor: Vem Vad? Hur? Varför?
Fördelar med TB5
Mer av ROT och Vygotskij än mognad och Piaget!
ROT: Rätt saker, så Ofta det går och så Tidigt som möjligt!

Se det generella, istället för detaljerna...
Gör det hellre ordentligt och på djupet, istället för på ytan...
Använd
EPA
!
Eget tänkande - Partänkande -
Allas tankar
EPA är en av stödstrukturerna. Språkutvecklande arbetssätt! Synliggör hur eleverna tänker i förväg.

Stora EPA: Think (1)/Pair (2)/ Square (2+2)/Share (alla)/ Write (1)

Lär eleverna att de faktiskt kan lära av varandra! TTTT: Time to think together
Steg 1: Skapa tydliga mål utifrån kursplanens kunskapskrav och centrala innehåll

Steg 2: Formulera målen som "de stora frågorna" på ett elevnära språk

Steg 3: Besvara frågan: Vilka begrepp och fakta behöver eleverna ha tillgång till för att besvara "De stora frågorna"?

Steg 4: Skapa stödstrukturer och ett språkutvecklande arbetssätt.

Steg 5: Synliggör förmågorna i TB5
LPP i åtta steg!
E= för eleverna
L= för lärarna
1: En motiverande rubrik på arbetsområdet (E)
2: En motiverande introduktionstext (E)
3: Relevanta delar i det centrala innehållet (L)
4: Relevanta delar i kunskapskraven (L)
5: Relevanta delar i de långsiktiga målen (L)
6: Arbetssätt: Hur ska vi lära oss detta? (E)
7: Synliggör förmågorna i The Big 5 (E)
8: Vad kommer att bedömas? (E)
Scaffolding
1: Stödmallar som hjälp att sortera och strukturera tankar och information
2: De stora frågorna som anger målet
3: EPA-metoden där vi lär av varandra
4: Begreppsschema med de viktigaste begreppen
5: Analysmodellen som anger:
Vad ska analyseras? Orsaker till... Konsekvenser av... Lösningar på fenomenet... Följder av lösningarna
Bedömning
Modell för formativ bedömning:


Fördelar med en stödmall:

utgår ifrån kursplanen
synliggör förmågorna
ger eleverna struktur och fokus
win-win situation uppstår
språkutvecklande arbetssätt
ökar måluppfyllelsen via scaffolding+zpd
passar formativ bedömning
lägre tempo=mer tid till tänkande!


Sortera begreppen
Gör en begreppsmall och låt eleverna sortera begreppen i sambandskedjor.
Poängen med TB5?
Den röda tråden från förskolan till gymnasiet.
Ett gemensamt yrkesspråk oavsett ämne & årskurs.
Synliggör skolans kunskapssyn.
Gör det möjligt att "se skogen trots alla träd".
LGR 11 och "hands on" genom de fem stödstrukturerna: "LGR 11 som en metodbok".

LPP: gör så här:
Analysmodellen
Stödmall för ex bedömning
Exempel på stödmall för utvärdering
Full transcript