Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PREZENTARE LUCRARE GRAD 1

No description
by

DRAGOMIR OCTAVIAN

on 28 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PREZENTARE LUCRARE GRAD 1

SPECIALIZAREA

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:

Lector. Dr. ORMENIŞAN SEPTIMIU

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ
PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”
CLUJ-NAPOCA

ÎNTOCMITĂ
DRAGOMIR OCTAVIAN ALEXANDRU

METODE ŞI MIJLOACE PENTRU PERFECŢIONAREA

ACŢIUNILOR DE FINALIZARE ÎN JOCUL DE

FOTBAL LA NIVELUL ECHIPEI REPREZENTATIVE A ŞCOLII
INTRODUCERE

CAPITOLUL I
Motivaţia lucrării
Scopul şi ipoteza lucrării

CAPITOLUL II
Conţinutul relaţiilor de colaborare şi adversitate ale acţiunilor ofensive

CAPITOLUL III
Cerinţele tehnico-tactice ale acţiunilor de finalizare

CAPITOLUL IV
Metode şi mijloace destinate perfecţionării acţiunilor individuale şi colective de finalizare

CAPITOLUL V
Organizarea şi desfăşurarea experimentului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL I
MOTIVAŢIA LUCRĂRII
SCOPUL ŞI IPOTEZA LUCRĂRII
Fotbalul feminin se bucură azi de o încercare de dezvoltare pe plan mondial, dar şi pe cel naţional, în unele cazuri nivelul tehnico-tactic al jucătoarelor apropiindu-se de cel al băieţilor.
Chiar dacă fotbalul femin nu ajuns încă la un nivel foarte ridicat în rândul practicantelor din România, consider că prin contribuţia fiecărui cadru didactic interesat, cu siguranţă în următorii ani, acesta va cunoaşte o dezvoltare amplă şi va fi folosit tot mai mult în procesul intructiv-educativ, bucuria golurilor marcate aducând satisfacţia muncii prestate precum şi rezultate notabile în diferitele competiţii.
Lucrarea se doreşte a fi o dovadă clară că fotbalul practicat la orice nivel, după o planificare bine definită şi după un program clar, devine un mijloc al educaţiei fizice şi contribuie la realizarea sarcinilor acesteia.
În acestă lucrare aduc argumente teoretice şi practice, la faptul că învăţarea şi perfecţionarea procedeelor tehnico-tactice specifice finalizării, determină în mod clar realizarea unui număr mai mare, dar şi mai eficace de acţiuni de atac.Fotbalul, disciplina sportivă care se bucură de cea mai largă răspândire în majoritatea ţărilor din lume, a parcurs de la apariţia lui până astăzi o lungă perioadă de dezvoltare şi progres.

Jocul de fotbal este un mijloc de dezvoltare a calităţilor fizice: viteză, îndemânare, forţă şi rezistenţă; dar şi a calităţilor morale şi de voinţă, care dezvoltă: curajul, perseverenţa, spiritul de colectivitate atât de necesare în procesul de atrenament şi joc, cât şi în viaţa de zi cu zi.

Practicarea jocului de fotbal are o deosebită influenţă asupra sistemului nervos central al organismului, stările emoţionale ale jucătorilor determinând o stimulare a proceselor nervoase, iar practicarea continuă şi bine organizată, perfecţionează activitatea organismului şi întăreşte sănătatea.

Dacă procesul de pregătire este corect organizat, jocul de fotbal constituie un preţios mijloc educativ, având un pronunţat caracter formativ.

INTRODUCERE
CAPITOLUL II
CONŢINUTUL RELAŢIILOR DE COLABORARE ŞI ADVERSITATE ALE ACŢIUNILOR OFENSIVE
RELAŢIILE
DE
COLABORARE
ÎN ATAC
PASA
PASA LUNGĂ

ŞI

PASA SCURTĂ-MEDIE
COMBINAŢIA TACTICĂ
COMBINAŢII DE FORMĂ FIXĂ

ŞI

COMBINAŢII SPONTANE
CIRCULAŢIA TACTICĂ
A

JUCĂTORILOR
SUSŢINEREA
JUCĂTORULUI
AFLAT ÎN POSESIA MINGII
COMPONENTELE
RELAŢIILOR
DE
ADVERSITATE
ÎN ATAC
DEMARCAJUL
DEPĂŞIREA ADVERSARILOR
ÎN ZONE FALSE DE ATAC
ATRAGEREA ADVERSARILOR
COMUTAREA ACŢIUNII DE ATAC
INTERFERENŢA
POSTURILOR, ZONELOR
ŞI
LINIILOR
CAPITOLUL III
CERINŢE TEHNICO-TACTICE ALE ACŢIUNILOR DE FINALIZARE

MIŞCĂRILE ŞI ACTIUNILE VOR FI EFECTUATE ÎN VITEZĂ CÂT MAI MARE, IAR ANGAJAREA PSHIHO-FIZICĂ A JUCĂTORILOR VA FI TOTALĂ
POARTA SE ATACĂ
FRONTAL
SAU
PRIN ÎNVĂLUIRE
LA PRIMA OCAZIE
SE
ŞUTEAZĂ DECISIV
LA POARTĂ
MINGEA SE URMĂREŞTE PÂNĂ LA TERMINAREA FAZEI, INCLUSIV LA LOVITURILE SPRE POARTĂ
CAPITOLUL IV
METODE ŞI MIJLOACE DESTINATE PERFECŢIONĂRII ACŢIUNILOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE DE FINALIZARE
METODE FOLOSITE ÎN ANTRENAMENUL SPORTIV
METODE
DE
INSTRUIRE
METODE VERBALE
METODA EXPLICAŢIEI
METODA EXPUNERII
METODA CONVERSAŢIEI

METODE PRACTICE
METODA DEMONSTRAŢIEI
METODA EXERSĂRII
METODA REPETĂRII
METODA OBSERVAŢIEI
METODA APRECIERII ACTIVITĂŢII ŞI A PROGRESULUI REALIZAT DE ELEVI
CONŢINUTUL MIJLOACELOR TEHNICO-TACTICE SPECIFICE FAZELOR DE FINALIZARE
ACŢIUNI PREGĂTITOARE PENTRU ATACUL FINAL
ACŢIUNI DE FINALIZARE PROPRIU-ZISE
INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE
ACŢIUNILE LA MOMENTELE FIXE ALE JOCULUI
ACŢIUNI FARĂ MINGE
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ !
MIJLOACE DESTINATE PERFECŢIONĂRII ACŢIUNILOR
DE
FINALIZARE
EXERCIŢII
CARE
PERFECŢIONEAZĂ
ACŢIUNILE INDIVIDUALE
DE
FINALIZARE
EXERCIŢII
CARE PERFECŢIONEAZĂ ACŢIUNILE
ÎNTREPRINSE ÎNTRE DOI SAU MAI MULŢI JUCĂTORI


EXERCIŢII TACTICE
LA
EXECUTAREA LOVITURILOR
LIBERE CU ZID
CAPITOLUL V
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXPERIMENTULUI
ACTIVITATEA
S-A DESFĂŞURAT PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2012 - 2013
EXPERIMENT APLICAT ECHIPEI REPREZENTATIVE A ŞCOLII


FOTBAL - FETE - GIMNAZIU
DOUĂ GRUPE
-
O GRUPA EXPERIMENTALĂ
CARE ÎŞI VA PERFECŢIONA ACŢIUNILE DE FINALIZARE

- O GRUPA DE CONTROL
CARE NU VA PUNE ACCENT DEOSEBIT PE FAZA OFENSIVĂ
OBIECTIVE GENERALE

DEZVOLTAREA CALITĂTILOR ŞI DEPRINDERILOR MOTRICE SPECIFICE JOCULUI DE FOTBAL
OBIECTIVE SPECIFICE
GRUPA EXPERIMENTALĂ SĂ AIBĂ O EFICACITATE MULT SPORITĂ FATĂ DE GRUPA DE CONTROL
OBIECTIVELE URMĂRITE ŞI COMPONENŢA GRUPELOR
ANALIZA ŞI INTERPRETAREA
EFICIENŢEI ACŢIUNILOR DE FINALIZARE
ALE CELOR DOUĂ GRUPE
TESTARE INIŢIALĂ
TESTARE INTERMEDIARĂ
TESTARE FINALĂ
AMBELE GRUPE AU PREZENTAT
CARENŢE TEHNICE PRONUNŢATE,
CU DIFICULTĂŢI ÎN FRUCTIFICAREA OCAZIILOR CREATE, DAR MAI ALES
ÎN REALIZAREA ACŢIUNILOR
PRORIU-ZISE DE ATAC.

AU EVOLUAT MAI MULT DISTRUCTIV,
DECÂT TEHNIC ŞI SPECTACULOS
REMARCĂM POZITIV CĂ ACESTE
ASPECTE S-AU AMELIORAT
PE PARCURSUL DERULĂRII
PROCESULUI
INTRUCTIV-EDUCATIV
ÎN FINALIZAREA ACŢIUNILOR DE ATAC
FETELE NU AU ACEAŞI IMAGINAŢIE
CA ŞI BĂIEŢII, EXECUTÂND TOTUL MAI
MULT MECANIC DECÂT SĂ IMPROVIZEZE

REMARCĂM POZITIV CĂ ECHIPELE
S-AU ANGAJAT MAI MULT FIZIC ŞI PSIHIC, PRECUM ŞI DIN PUNCT DE VEDERE AL CONCENTRĂRII ŞI AL INIŢIATIVEI
DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR OFENSIVE
PE TOT PARCURSUL JOCULUI
PERFECŢIONAREA GREOAIE A TEHNICII PERSONALE ÎNCETINEŞTE DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE JOC
ÎN URMA PREGĂTIRII SPECIFICE A ACŢIUNILOR DE FINALIZARE, PUTEM REMARCA, LA GRUPA EXPERIMENTALĂ, FAŢĂ DE GRUPA DE CONTROL CĂ:

A PROGRESAT FOARTE MULT ÎN ELABORAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE ATAC.

A EVOLUAT GRADUAL, FIIND DIN CE ÎN CE MAI EFICACE DE LA O ETAPĂ DE EVALUARE LA ALTA, CHIAR MANIFESTÂND UN JOC DESTUL DE ATRACTIV ŞI DIN PUNCT DE VEDERE ESTETIC.

NU A MAI AVUT ACELEAŞI DIFICULTĂŢI ÎN CONTRUCŢIA JOCULUI, BA CHIAR A REUŞIT SĂ
ÎŞI CREEZE SITUAŢII CLARE PE CARE LE-A FRUCTIFICAT ÎNTR-O MARE MASURĂ.
PE PARCURSUL ACESTEI LUCRĂRI S-A TRECUT, RÂND PE RÂND DE LA ENUNŢAREA TEORETICĂ A FACTORILOR CARE COMPUN ATACUL ÎN JOCUL DE FOTBAL, LA UNELE ASPECTE PRACTICE ÎNTÂLNITE MEREU ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE.

AM URMĂRIT SĂ FIE PREZENTATE ŞI TRATATE PRINCIPALELE METODE ŞI MIJLOACE, PRECUM ŞI CERINŢELE TEHNICO-TACTICE ALE ACŢIUNILOR OFENSIVE CARE, RESPECTATE ÎN PROCESUL DE ANTRENAMENT ŞI APOI ÎN JOCURI, ASIGURĂ ÎNTR-O MARE MĂSURĂ, O EFICIENŢĂ SPORITĂ ÎN FRUCTIFICAREA ACŢIUNILOR OFENSIVE, ÎN DIFERITELE COMPETIŢII FOTBALISTICE.

TOATE ACESTE COMPONENTE IMPORTANTE AU FOST URMĂRITE ÎN CADRUL EXPERIMENTULUI DERULAT, PENTRU A SE PUTEA CONCLUZIONA ASTFEL:
CONCLUZII
JOCUL HAOTIC ŞI DISTRUCTIV
POATE FI CONTRACARAT
PRINTR-O BUNĂ
PREGĂTIRE TEHNICO-TACTICĂ
3.
STILUL OFENSIV L-A ÎNVINS PE CEL DEFENSIV

REZULTATUL UNUI JOC ESTE INFLUENŢAT
ÎN MOD DIRECT DE PREGĂTIREA
ACESTUIA
ŞI DE ORGANIZAREA CORECTĂ
A PROCESUL DE
ANTRENAMENT
JOCUL DINAMIC ŞI ATRACTIV,
PRECUM ŞI EFICACITATEA SPORITĂ,
SUNT ASPECTE VIZIBILE
CÂND SE RESPECTĂ INDICAŢIILE
METODICE, PRECUM ŞI
CERINŢELE ŞI RECOMANDĂRILE
SPECIFICE
DESFĂŞURĂRII FAZELOR
DE FINALIZARE
2.
1.
PREGĂTIREA
SPECIALIZATĂ, DETERMINĂ
UN PROGRES CONSIDERABIL ÎN ELABORAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR DE ATAC
4.
5.
ÎN ACEST CAZ,
MĂIESTRIA PEDAGOGICĂ
A ANTRENORULUI LASĂ O MARE
AMPRENTĂ ASUPRA PROCESULUI DE
PREGĂTIRE, ACEASTĂ
LATURĂ A CUNOŞTIINŢELOR SALE CÂNTĂRIND
DECISIV LA REZULTATELE ECHIPEI
ŞI IMPLICIT
LA DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA
VALORICĂ
A
JUCĂTORILOR
DE FOTBAL !

BAIA MARE

NR. 18
GRUPA
EXPERIMENTALĂ
CARE PERFECŢIONATE
EFICIENŢĂ
CRESCUTĂ
PRIVIND
FINALIZAREA ACŢIUNILOR
DE ATAC
AU FOST ALESE 3 MIJLOACE
SPECIFICE DESFĂŞURĂRII ACŢIUNILOR DE FINALIZARE
ÎN PROCESUL DE ANTRENAMENT ŞI ÎN JOCURI
ÎN ZONA DE FINALIZARE
PE CUPLURI SAU TANDEMURI,
ŞI ÎNTRE
JUCĂTORI PE
POSTURI ÎNDEPĂRTATE
DUPĂ TESTAREA INIŢIALĂ:
DUPĂ TESTAREA INTERMEDIARĂ:
DUPĂ TESTAREA FINALĂ:
Full transcript