Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Judaizm

No description
by

Julianna Piskorz

on 7 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Judaizm

Judaizm
Obyczaje żydowskie
Święta żydowskie
Krótka historia
Charakterystyczne dla religii
BAR MICWA
Znaczy dosłownie: "syn przykazania"
Ubiór
Jest to:
- najstarsza na świecie religia monoteistyczna
- opiera się na przymierzu Boga z ludem Izraela
- stanowi religię narodową Żydów
- najwięcej jej wyznawców mieszka w Stanach Zjednoczonych i Izraelu
Julianna Piskorz, Asia Marks i Janek Domino
Dziękujemy za uwagę
Symbole
Głównym symbolem Żydów jest Gwiazda Dawida
Inne przedmioty, które są bardzo charakterystyczne dla tej religii to:
MENORA
Według tradycji symbolizuje krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj
Świecznik
KIPA
nakrycie głowy, inaczej jarmułka
Wedle żydowskich interpretacji pochodzi od aramejskiego zwrotu jira malka – szacunek wobec króla.
Jej noszenie nie jest wymogiem Tory
Żydzi ortodoksyjni
Żydzi na codzień
Żydzi w stroju odświętnym
Żydowskie dzieci
Księgi
Oprócz dwóch podstawowych ksiąg żydzi uznają także:

Misznę (hebr. powtarzanie, badanie) - zawiera prawne normy postępowania
Gemarę (hebr. uzupełnienie) - zawiera komentarze rabinów do Miszny
TORA
Składa się z pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu
Głównym jej tematem jest przymierze Boga z ludem Izraela zawarte za pośrednictwem Mojżesza
Jest spisana ręcznie na białym, wykonanym z jagnięcej skóry zwoju zawiniętym na dwóch ozdobnych wałkach
Przechowuje się ją w specjalnym miejscu w synagodze, zawiniętą i ubraną w tzw. "sukienkę"
TALMUD
hebr. nauka
Jest zbiorem komentarzy do Tory, w których wyjaśniono jak przestrzegać prawa zawartego w Świętej Księdze
Kobiety
Kolorystyka
Krój
Zakrywa ciało
Trzeba nosić peruki
Określa przynależność do grupy społecznej
SYNAGOGA
Cechy wspólne
podział na dwie części (ze względu na płeć)

na ścianie zorientowanej w kierunku Jerozolimy znajduje się
arka
, a wktórej przechowywana jest Tora
jest także miejscem studiowania Tory i Talmudu, salą zebrań, a często też siedzibą gminy żydowskiej
typową świątynią dla żydów była tylko Świątynia Jerozolimska zburzona w 70r n.e.
podium w centrum budynku, zwane
bima
Synagoga w Izraelu i fragment Ściany Płaczu
Synagoga w Warszawie
Synagoga we Wrocławiu
Synagoga w Krakowie
Abraham i Jakub
Przymierze Abrahama z Bogiem zawarte w Sychem zapoczątkowało Judaizm
Jest on uważany za ojca religii hebrajskiej
Jego syn Jakub miał dwunastu synów, którzy dali początek narodowi żydowskiemu
Niewola egipska
Józef, syn Jakuba sprowadził do Egiptu lud żydowski. Po 400 latach ich życie w tym państwie zamieniło się w koszmar.
Ratunkiem dla nich jest Mojżesz, który przewodniczy jednemu z największych buntów wszechczasów wyprowadzając Izraelitów z Egiptu
Podczas wędrówki przez pustynie w drodze do Ziemi Obiecanej Mojżesz otrzymuje od Boga Dekalog
Królowie Izraela
Salomon-ostatni król Izraela, zbudował świątynie Jerozolimską
Saul-pierwszy król Izraela
Dawid-sprawował władzę królewską i kapłańską, doskonały psalmista
Podział i jego konsekwencje
Po śmierci Salomona nastąpił rozpad królestwa na Izrael i Judę
W 586r. p.n.e. król babiloński Nabuchodonozor burzy Świątynię Jerozolimską :(
W czasie niewoli babilońskiej zaczęto modlić się w synagogach i ustalono kalendarz
KALENDARZ
Obecnie jest rok 5773 :)
Miesiąc trwa 29,5 dni
Rok trwa 365,25 dni
Lata liczone są od stworzenia świata
Nowy rok żydowski zaczyna się w miesiącu tiszri (wrzesień - październik)
Doba trwa od pierwszej gwiazdy do zmierzchu dnia następnego
SZABAT
Jest to NAJWAŻNIEJSZE święto żydowskie
Wypada na 7 dzień tygodnia, w trakcie którego
„nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoje służebnice, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach”
Jest to czas harmonii, wyciszenia i spokoju
Dla ortodoksyjnych Żydów jest przedsmakiem raju
ROSZ HA - SZANA
Odpowiednik naszego Nowego Roku
Jest obchodzona jako pamiątka pierwszego dnia stworzenia świata
Jest także dniem sądu bożego, który kończy rok poprzedni
Obchodzona jest 1 i 2 dnia miesiąca tiszri
Jest świętem wybitnie szczęśliwym
JOM KIPUR
Jest to święto upamiętniające chwilę, w której Mojżesz podarował ludowi Izraela Dekalog
Jest obchodzone 10 dnia miesiąca tiszri
W tym dniu każdy Żyd może oczyścić się ze swoich grzechów i otrzymać przebaczenie
Jom Kipur oznacza po hebrajsku dzień pojednania
Całodobowy post
CHANUKA
Jest najmłodszym świętem żydowskim chociaż liczy sobie ponad 2000 lat
Jest obchodzone od 25 dnia miesiąca kislew do 2 dnia miesiąca tewet (8 dni)
Upamiętnia powstanie Machabeuszy
W trakcie tego święta przez 8 dni z rzędu zapala się świece. Potem śpiewano hymn Maoz cur (twierdza ze skały)
Nie można zapalać jednej świeczki od drugiej, nie mogą także być używane do celów praktycznych
Inne święta żydowskie to:
Purim (karnawał)
Pesach (wyjście z Egiptu)

KASZRUT
Są to żydowskie reguły odżywiania ustanowione na podstawie Tory
Główne zasady kaszrut:
1)
Zakaz spożywania krwi - "nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego)
2)
Ściśle określone gatunki zwierząt, które można spożywać
3)
Powinno się oddzielać potrawy mięsne od mlecznych (dwa zestawy sztućców, talerzy, dwa zlewy kredensy itd.)
Jest to święto obchodzone, kiedy chłopiec skończy 13 lat i 1 dzień, przez co staje się dorosły
Odbywa się w synagodze, w pierwszą sobotę po urodzinach chłopca
Chłopiec jest wzywany na bimę do odczytania odpowiedniego fragmentu Tory. Wtedy obwieszcza się zgromadzonym, że stał się on pełnoletni
Po nabożeństwie odbywa się poczęstunek dla wszystkich obecnych. Potem uroczystość przenosi się do domu chłopca, kiedy to wygłasza specjalne przemówienie
Najważniejszym podarkiem jest tefilin, który odtąd musi nosić
ŚLUB
Żydzi uważają, że kobieta związana z mężczyzną tworzy pełnię, którą można nazwać pełnią człowieczeństwa
OBYCZAJE PANUJĄCE WŚRÓD POLSKICH ŻYDÓW
Dobieraniem par zajmowali się swaci.
Aby był prawomocny powinno się spisać dokument zwany ketubą
Najczęściej odbywał się na początku lub końcu lata
W ostatnią sobotę przed uroczystością pan młody był wzywany do odczytania Tory, a wieczorem odbywały się wieczory kawalerskie i panieńskie
UROCZYSTOŚĆ
Odbywała się za dnia, przed zmrokiem na dziedzińcu przed synagogą, pod
chupą
Swat wraz z rodziną i krewnymi wprowadzał pana młodego pod chupę
Drugi orszak prowadził pannę młodą, kóra obchodziła chupę 7 razy
Pan młody nakładał na palec wskazujący lewej ręki pierścionek i mówił "oto jesteś mi poślubiona zgodnie z wiarą Mojżesza i Izraela
Na zakończenie państwo młodzi wypijali kielich wina
Potem odczytywana była ketuba
Po powrocie był czas na posiłek, mowę, prezenty i tańce
Na ślubie obowiązywał kolor biały
ŚMIERĆ I POGRZEB
"Wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty bo prochem jesteś i w proch się obrócisz"
Zmarłych chowano się do ziemi poświęconej. Nie pochwala się kremacji
Tuż po śmierci zmarłemu zamykano oczy. Ciało kładzono na podłodze, a u wezgłowia stawiano świeczkę
Pogrzebem zajmowało sie specjalne bractwo
Zmarłego odprowadzał kondukt żałobny
Wygłaszana była mowa i jedzony posiłek
Ścisła żałoba trwała 7 dni, mniej ścisła 30 dni, a niektóre nawet 11 miesięcy
Full transcript