Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proiect european Universitatea "Andrei Saguna"

Formarea continua a profesorilor de matematica si stiintele economice in societatea cunoasterii
by

Tanase Tasente

on 2 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proiect european Universitatea "Andrei Saguna"

Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi Ştiinţe economice în societatea cunoaşterii ID 63698

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 “EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE”

Domeniul major de intervenţie 1.3 “DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN EDUCAŢIE ŞI FORMARE” Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din domeniile Matematică şi Ştiinţe economice, de a elabora şi implementa un curriculum integrat la decizia şcolii interdisciplinar, pentru Matematică şi Ştiinţe economice, şi dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor. Universitatea "Andrei Şaguna"
din Constanţa Universitatea "Petre Andrei"
din Iaşi SIVECO România TEHNE România PARTENERI BENEFICIAR Obiectivele specifice/operaţionale şi beneficiile pentru grupul ţintă:

1. Elaborarea unui model de curriculum la decizia şcolii, interdisciplinar, inovativ, pornind de la nevoile educative existente la nivelul unităţilor de învăţământ, raportat la standardele curriculare;
2. Dezvoltarea a două module de curs şi conversia lor în format digital:
Modul A: Abilitarea curriculară a cadrelor didactice;
Modul B: Dezvoltarea profesională continuă şi oportunităţi de carieră.
3. Creşterea capacităţii cadrelor didactice de a proiecta demersul didactic pornind de la nevoile şi interesele elevilor;
4. Ameliorarea continuă a programului acreditat de formare şi a curriculumului interdisciplinar intregrat dezvoltat;
5. Dezvoltarea unei platforme colaborative online pentru facilitarea schimbului de experienţă şi creşterea eficienţei cursurilor pentru profesori;
6. Încurajarea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la activităţile de dezvoltare profesională;
7. Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă. Proiectul răspunde tuturor obiectivelor specifice axei prioritare:

cele două module de curs sunt o rută alternativă de formare, deschisă oricui este interesat;
cursurile digitale şi portalul asigură creşterea accesului la programe moderne de formare continuă;
introducerea TIC (platforma e-Learning, portal dedicat, cursuri digitale) contribuie la modernizarea sistemului de formare profesională continuă prin care se asigură adaptarea acestuia la nevoile în permanenţă schimbare. De asemenea, prin acest demers sunt atinse şi obiectivele specifice DMI:

se asigură formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice privind elaborarea şi implementarea unui curriculum interdisciplinar participând la programe de formare;
se îmbunătăţeşte calitatea programului de formare continuă prin monitorizare şi evaluare de impact. Grupul ţintă eligibil cuprinde următoarele categorii:

Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6) - 500;
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul profesional şi tehnic (ISCED 0-6) - 250;
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior (ISCED 0-6) - 1250;
Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior (ISCED 0-6) - 3000;
din care tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică - 100;
Formatori - pentru FPC şi educaţie şi formare profesională iniţială - 100. Activităţile proiectului
A1. Elaborarea modelului de curriculum interdisciplinar integrat pentru matematică, contabilitate, economie, educaţie antreprenorială, management şi marketing. Activităţile proiectului
Activităţile proiectului
A2. Elaborarea celor 2 cursuri de formare propuse în proiect:

Validarea proiectului de curriculum;
Elaborarea conţinutului ştiinţific al cursurilor;
Acreditarea cursurilor;
Dezvoltarea cursurilor în format digital şi integrarea lor în portal;
Tipărirea şi multiplicarea suportului de curs;
Tipărirea în 5100 de exemplare a manualului de curs;
Multiplicarea în 5100 de exemplare a CD-ului cu resurse curriculare. A3. Conceperea, dezvoltarea şi administrarea instrumentelor informatice:

Va fi dezvoltat un mediu colaborativ on-line adresat tuturor cadrelor didactice din grupul ţintă;
Dezvoltarea componentelor portalului;
Integrarea componentelor în portal;
Administrarea, actualizarea şi întreţinerea instrumentelor informatice generate de proiect. Activităţile proiectului
A5. Evaluarea de impact:

Elaborarea metodologiei de evaluare a programului de formare şi a portalului;
Elaborarea chestionarelor de evaluare;
Aplicarea chestionarelor şi interpretarea statistică a datelor;
Elaborarea raportului final de evaluare şi publicarea rezultatelor. Activităţile proiectului
A6. Acţiuni de promovare a importanţei formării continue:

Portalul va reprezenta o platformă permanentă de diseminare a informaţiilor despre derularea proiectului, de informare a cursanţilor şi a tuturor celor interesaţi;
Realizarea unui film de prezentare a sesiunilor de formare şi a exemplelor de bună practică;
Filmul, de aproximativ 3 ore, va conţine secvenţe din timpul desfăşurării cursurilor, din timpul aplicaţiilor practice la orele de curs susţinute de profesorii absolvenţi şi din timpul dezbaterilor de la Conferinţe. Filmul va fi postat pe portal;
Lansarea portalului de informare;
Conferinţele Naţionale "Formarea profesorilor de Matematică şi Ştiinţe economice în societatea cunoaşterii". Vor fi iniţiate în premieră în cadrul proiectului. Se vor asigura condiţiile pentru perpetuarea lor anuală după finalizarea proiectului;
Planificarea şi organizarea celor două Conferinţe Naţionale;
Desfăşurarea celor 2 Conferinţe Naţionale;
Se va elabora o sinteză a conferinţei şi un ghid rezultat de bune practici în formarea continuă a cadrelor didactice care predau disciplinele vizate;
Realizarea de concursuri specifice în cadrul portalului. Vor fi elaborate scenarii de concurs din care vor fi alese 2 tipuri. Concursurile vor fi dezvoltate şi încărcate pe portal. Activităţile proiectului
A4. Formarea şi certificarea cadrelor didactice:

Selecţia celor 5000 participanţi;
Organizarea şi planificarea sesiunilor de formare;
Desfăşurarea sesiunilor de formare şi certificare;
Certificarea absolvenţilor. Tipul proiectului: Multi-regional.

Clasificarea domeniilor: Rural şi Urban.

Regiunile: Nord-Est, Sud-Est.

Judeţele: Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa.

Obiective orizontale ale POS DRU:

Egalitate de şanse;
Dezvoltare durabilă;
Inovaţie şi TIC;
Îmbătrânire activă;
Abordare interregională.

Durata proiectului: 30 luni.
Full transcript