Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of The magical theory of relativity

The theory of relativity explains that the time and position of an event is relative to the frame of reference of an observer. This prezi simplifies the theory of relativity using beautiful visuals.
by

erik iskandar

on 4 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of The magical theory of relativity

MUKADIMAH..
Aktiviti yang dilaksanakan supaya
PENYENGGARAAN
BAIKPULIH..
• Penyenggaraan yang menjadi amalan lazim
• Dilaksanakan setelah berlaku kerosakan-komponen gagal berfungsi
• Pengurusan secara tindakbalas

Kebaikan Penyenggaraan
(BAIKPULIH)
mesin/peralatan sentiasa berupaya melaksanakan kerja....
p
a
a
g
g
n
e
y
n
e
r
Sistem Maklumat
Penyelarasan Penyenggaraan
Pertama
:- PENYENGGARAAAN BAIKPULIH
(CORRECTIVE MAINTENANCE)

Kedua
:- PENYENGGARAAN PENCEGAHAN (PREVENTIVE MAINTENANCE)


JENIS
PENYENGGARAAN
ANTARANYA.........
Keburukan
atau
Kebaikan
?
B
erlaku tanpa amaran dan menimbulkan banyak masalah,
K
os alat ganti dan upah yang tinggi,
M
embuang banyak masa,
B
erlaku kerosakan yang lebih besar dari sepatutnya,
P
erancangan tergendala..
Tahukah anda..

Penyenggaraan
&
Penyelenggaraan
adalah berbeza!!
Penyenggaraan
bermaksud proses baik pulih yang dilakukan ke atas sesuatu atau kata lain menaik taraf/modifikasi agar prestasi mesin menjadi lebih berkualiti..
Penyelenggaraan
bermaksud servis yang perlu dilakukan dalam jangka masa tertentu untuk membantu proses agar mesin dapat bergerak dengan lebih lancar tanpa masalah.
Setiap mesin mesti
diselenggarakan
untuk mengekalkan
kelancaran selain dapat mengelakkan kos kerosakan yang besar..setiap mesin yang telah usang perlu
disenggara
..


KEBURUKAN Penyenggaraan
Baikpulih...
diatas adalah contoh ayat bagi perkataan
Penyenggaraan
dan
Penyelenggaraan
...
P
enukaran komponen dibuat sebelum tamat jangka hayat penggunaan.
J
urugegas boleh menyebabkan kerosakan.
K
os yang tinggi.
M
asih berlaku kerosakan yang tidak dijangka.

Kebaikan Penyenggaraan
Ramalan...
M
eningkatkan tahap keselamatan.
D
apat membuat persediaan alat ganti sebelumkerosakan berlaku.
M
eningkatkan keselamatan dan jangka hayat mesin.
M
eningkatkan tahap penggunaan mesin.
M
eningkatkan kualiti bahan yang dihasilkan.
D
apat merancang masa yang sesuai untuk menghentikan operasi mesin.
M
engurangkan kos operasi.


P
enggantian komponen sebelum tempoh hayat.
K
os yang tinggi
M
emerlukan alat pengesan.
K
erosakan boleh berlaku sebelum tempohyang dijangka (silap jangkaan).

Dilakukan semasa mesin tidak beroperasi-musim cuti-tempoh mesin tidak diguna pakai-ketiadaan tenaga kerja/pengajar-ketiadaan bahan kerja.
KEBURUKAN
Penyenggaraan Ramalan
PENYENGGARAAN PELUANG...
Memerlukan sistem
komunikasi
yang tersusun..

KEBAIKAN
Penyenggaraan Peluang
T
idak menggangu latihan
D
apat membuat persediaan alat ganti
D
apat merancang penggunaan tenaga kerja baikpulih

KEBURUKAN
Penyenggaraan Peluang
Kerosakan boleh berlaku lebih awal
Koordinasi dan komunikasi yang lemah tidakdapat melicinkan kerja-kerja penyenggaraan

Penyenggaraan Pencegahan
D
ilakukan secara rutin...
Komponen yang sentiasa
bergerak
...
M
empunyai beberapa kaedah dan jenis
Itulah ciri-ciri penyenggaraan pencegahan..
Kelebihan penyenggaraan Pencegahan.
1. Mengurangkan kerosakan.
2. Mengurangkan kos menunggu.
kerosakan pada mesin/peralatan.
3. Jangka hayat mesin/peralatan lebih lama.
dan akhir sekali, dapat merangka jadual kerja dengan lebih berkesan....
Penggunaan hingga hayat maksima.
Tempat kerosakan mudah dikesan.
Sesuai untuk mesin/peralatan murah.
Tidak perlu mengeluarkan wang sehingga berlaku kerosakan.
P A H A M
!
perhatian.!!
KEBURUKAN
Penyenggaraan Berkala
SEKIAN TERIMA KASIH...
Keburukan
Penyenggaraan Pencegahan...
K
os penyenggaraan yang tinggi..
K
omponen ditukar sebelum jangka hayat tamat..
P
engantian komponen kadangkala
menyebabkan kerosakan...
M
asih berlaku kerosakan yang tidak dijangka...
JENIS PENYENGGARAAN PENCEGAHAN...
P
enyenggaraan Berkala/berjadual..
P
enyenggaraan Ramalan/Jangkaan..
P
enyenggaraan secara Peluang/Kesempatan..
R
ekabentuk semula(design out)..

Apakah
penyenggaraan berkala??
M
udah untuk dilaksanakan.
D
ilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan..
1st
2nd
M
elakukan perkara-perkara yang mudah seperti melaraskan mesin/meletakkan gris...
M
emeriksa komponen yang sensitif, mudah haus, bahagian yang bergerak/berputar..
Kebaikan Penyelenggaraan Berkala..
• Mengurangkan kadar kerosakan yang tidak dijangka.
• Memanjangkan hayat mesin/peralatan.
• Mengurangkan kos baik pulih.
• Penggunaan tenaga kerja yang lebih efektif dengan pelaksanaan yang lebih terancang.
• Persediaan alat ganti dapat dibuat lebih awal.
• Perancangan latihan dapat disediakan terlebih dahulu.

LANGKAH-LANGKAH
untuk Mengurangkan Kerosakan Luar Jangka
M
elantik seorang pegawai kanan yangbertanggungjawab atas semua aspekpenyenggaraan
M
enyediakan daftar asset penyelenggaraan
M
enyediakan jadualpenyelenggaran/plan operasi penyelenggaraan
M
enilai dan mengemaskini program penyenggaraan

PENYENGGARAAN RAMALAN

B
erasaskan keadaan mesin/peralatan.
M
engawasi parameter mesin/peralatan bagimenentukan bila penyenggaraan dilaksanakan.
D
apat membuat jangkaan awal kerosakanyang mungkin berlaku.


n
n
a
M
elibatkan aktiviti yang mudah hingga yang kompleks...
K
omponen penting dan sensitif...
QUESTION &
ANSWER
Full transcript