Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tosprogsindsatsen i dagtilbuddet

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 20 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tosprogsindsatsen i dagtilbuddet

Tosprogsindsatsen i dagtilbuddet

oplæg v/ Maria og Nynne
Procedure for sprogvurdering af tosprogede skolestartere
Præsentation af case v/Ditte fra Gedved
Generelt om tosprogethed
Case 1: Mohammed 3 år
Case 2: Aisha 5 år
Anbefalinger og inspiration
Oplæg om modtagelse af flygtningebørn i dagtilbuddet
Tryghed
Mohammed tryghed afhænger af forældrenes tryghed
Mohammed har behov for:
- Gennemgående voksne
- Faste rutiner og genkendelighed (visuelt understøttet)
- At deltage i hverdagsrutiner i det omfang, han kan kapere det
- At blive skærmet af uden at blive isoleret
- Udfordringer i henhold til hans nærmeste udviklingszone
=> de små skridt tæller!
- Sammenhæng mellem familieliv og institutionsliv ("Mohammeds bog")

Generelt om tosprogethed
Case 1: Mohammed 3 år
Opridsning af casen:

Case 2: Aisha 5 år
Opridsning af casen:
Oprindelse: Syrien
Netop ankommet til Danmark
Er boligplaceret i mindre lokal samfund
Familiesammenført
Ikke traumatiseret
Ressourcestærk familie
Veludviklet modersmål
Mor og far forstår engelsk
Læringsparat

Oprindelse: Syrien
Netop ankommet til Danmark
Er boligplaceret i mindre lokal samfund
Flygtet med mor og bror
Risiko for at familien er traumatiseret
Familie med få ressourcer
Begrænset modersmål
Ikke læringsparat
Prioriteringsliste
Hvad skal vi have fokus på:
5årsvurdering
Beskriv plan under 'fokuspunkter'
Udfør efter 4 måneders sprogindsats
Aishas skoleparathed
Aishas modersmål
Hvor starter vi:
Læring: Særlig indsats for at igangsætte Aishas dansksproglige udvikling
Sociale kompetencer: Hjælp til at Aisha får adgang til legefællesskaber med de andre børn
Forventninger
"Et barn uden sprog" >< "Et barn, der skal lære at tale dansk"
"Hvor er det synd" >< "Hvordan kan vi som dagtilbud hjælpe barnet med at få en hverdag, der fungerer?"
Dagtilbuddets rolle i forhold til integration i lokalsamfundet

Sekventielt tosprogethed
Aishas dansksproglige udvikling
Ordindsamlingsfasen
Kontakten med Mohammeds forældre
Hvilken bagage kommer familien med?
Sproglige og kulturelle barrierer
- Anvendelse af tolk
- "Berøringsangst": Vær åben og nysgerrig
- Mohammeds forældre som ressource
Det første møde:
- Gennemgående kontaktperson (primærpædagog)
- Italesættelse af "dansk institutionskultur" =>Invitér forældrene ind: Hvordan er en hverdag i institutionen?


Aishas dansksproglige ordforråd er en forudsætning for:
Udvikling af hendes grammatiske kompetencer
Hendes udvikling og etablering af det danske lydsystem
Ordindsamlingsfasen hos tosprogede er meget lig ordindsamlingsfasen hos etsprogede 1-årige, MEN:
Aishas begrebsforståelse er ligeså stor som hendes jævnaldrenes
Aishas indsamlingshastighed er meget hurtigere i kraft af hendes modersmål

Aishas intersprogsfase
Intersprog: Perioden fra Aisha begynder at sige små ord på dansk til hun har tilegnet sig hele det danske sprog
Hvad karakteriserer intersprogsfasen:
Kodeskift: Aisha skifter bevist mellem dansk og arabisk
Transfer: Selvom når Aisha er kommet langt i sin dansksproglige udvikling, inddrager hun ubevidst elementer fra arabisk syntaks eller morfologi
Både kodeskift og transfer er helt naturligt og tegn på normal andetsprogstilegnelse
Indhold i casen om Aisha:
Prioriteringsliste - hvor starter vi?
Aishas dansksproglige udvikling - hvad kan vi forvente?
Anbefalinger til arbejdet med Aishas dansksproglige udvikling
Inspiration til viden og værktøjer
Aishas fonologiske udvikling
Fleges "speech learning model":
De lyde, der adskiller sig meget fra modersmålets lyde, er på sigt nemmere at tilegne succesfyldt end de lyde, der ligner modersmålets lyde
Hvad betyder det i praksis:
Aisha vil i starten have vanskeligt ved at skelne mellem og udtale de lyde, som ikke findes på arabisk, fx [p], [v], [y] og [e]
På sigt vil Aisha kunne udtale de nye lyde perfekt, mens udtalen af de danske lyde som ligger tæt på de arabiske lyde vil være lidt længere om at blive flydende

Sprog har vidt forskellige lydsystemer:
fx på japansk findes [l], men ikke [r], "fried rice" bliver til "flied lice"
Indhold i casen om Mohammed
Prioriteringsliste: Hvor starter vi?
Forventninger
Forældresamarbejde
Tryghed
Arbejdet med Mohammeds sprog
Sproget ind i alle hverdagsrutiner (gentagelse)
Målrettet sprogarbejde i mindre grupper
Hjælp til at indgå i legesituationer
Dialog med Mohammeds forældre om modersmålets betydning:
- Forældrene skal tale det sprog, de mestrer bedst med Mohammed
- Sammenhæng mellem dagtilbud og hjem
Tag på tur ud i lokalsamfundet, når Mohammed er klarEvaluering af Mohammeds sproglige udvikling
Observationer / logbog (5 min.)
- Hvordan kommunikerer Mohammed?
- Hvornår lykkes hans kommunikation?
- Hvad er Mohammeds næste udviklingstrin?
- Hvad kalder det på af pædagogiske initiativer?
- Hvordan følger I op?

NB: Konkret eksempel på logbog findes i "Sprog er en gave"
Forventninger til Mohammeds sproglige udvikling
Tryghed som fundamentet for læring
Det tager tid... MEN vi skal forvente udvikling
Strategier (mimik, gestik, gentagelser)
"Den stille periode"
Et blik ind i tosprogsområdet i Horsens Kommune
Hvad vil det sige at være "tosproget"?
Tosprogethed som ressource
Simultant vs. sekventielt tosproget
Udfordringer: Udviklingen af hverdagssprog vs. skolefagligt sprog
Den tidlige indsats
Anbefalinger til arbejdet med Aishas sprog
Inddrag Aisha i mange rutinesituationer hver dag (= mange gentagelser)
Inddrag Aisha i alle voksenunderstøttede aktiviteter (= mange børnerettede samtaler)
Inddrag Aisha i dialogisk læsning (= ord koblet til billeder)
Udnyt Aishas veludviklede modersmål som afsæt for hendes dansksproglige udvikling
Anbefalinger til arbejdet med Mohammeds sprog
Aishas ordbog
- arbejdet med fokusord i ordindsamlingsfasen
Viden og værktøjer
Sprogpakken.dk
http://sprogpakken.dk/translated/transl-index.php
Handleplanen for sprog og skriftsprog
Sprog er en gave
Mapper med viden og værktøjer
http://www.integrationsviden.dk/skole-uddannelse/for-skole-indsats/sprog-er-en-gave.-sprogstimulering-i-hjemmet/#.Ve3qByXtmkp
Film med inspiration
Bogen om Aisha
Styrk Sproget
Forældre og pædagoger laver bogen sammen med Aisha.
Pædagoger tager billeder og printer ud. Forældre klister dem ind og skriver også den arabiske oversættelse

Inddrag forældrene således, at de oversætter de danske ord til arabisk
Aisha får ordbogen med hjem
Følg Aishas læring meget nøje
Lav hyppige nedslag, hvor I sammen med Aishas forældre evaluerer Aishas dansksproglige udvikling:
Mindst hver 3. måned
Følg op på handleplanen
Anvend 5årsvurdering, TRAS eller Vis, hvad du kan
Til evalueringen af Aishas tilegnelse af fokusordene kan I med fordel benytte rød/gul/grøn-metoden, således at Aishas læring er synlig for alle
http://www.dettevirker.dk/sitecore/content/tstf/styrk-sproget/~/media/Tstf/PDF/Styrk%20Sproget/Dagtilbudweb1871.ashx
Tosprogstaskforcens
guide til at løfte fagligheden
hos tosprogede børn i dagtilbud
Dialogisk læsning med tosprogede børn
Vejledning
Anbefalinger
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CUP/dialogisk_laesning_web_08_2014.pdf
Gruppedrøftelser
Gruppe A: Østbirk og Brædstrup
Gruppe B: Dagplejen og Dagnæs
Gruppe C: Egebjerg, Midtby og Hovedgård
Gruppe D: Bankager og Hatting
Gruppe E: Højvang, Vestbyen og Torsted
Gruppe F: Langmark, Nim og Stensballe
Gruppe G: Gedved, Lund, Højvang og Søvind
Først bedes I individuelt besvare alle syv spørgsmål og kort skrive jeres besvarelse under hvert punkt (15 min.)
Dernæst drøfter I gruppens fokuspunkt (markeret med fed skrift) og beskriver det på det store ark papir, som I skal bruge til jeres mini-præsentation (20 min.)
Derefter drøfter I de øvrige 6 punkter i gruppen (20 min.)
Til sidst forbereder I kort jeres mini-præsentation af gruppens fokuspunkt til oplæg på ca. 5 minutter (5 min.)

Proces
Full transcript