Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Edutainment az ének-zene oktatásban

No description
by

Szabo Norbert

on 6 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Edutainment az ének-zene oktatásban

Szabó Norbert
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium
SZTE Zeneművészeti Kar, SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola,
MTA-SZTE Ének-zene szakmódszertani kutatócsoport
A témaválasztás relevanciája
Kutatási eredmények
Digitalizált ének-zene
Saját fejlesztésű szoftver
További tervek
Az előadás tartalma
Az ének-zene oktatás módszertani megújításának fontosságát
, időszerűségét a zenepedagógusok, zeneművészek gyakorlati tapasztalatai mellett az utóbbi években
motivációkutatások is alátámasztják.
(pl. Janurik, 2007; Janurik és Pethő, 2009)
A témaválasztás relevanciája
Az ének-zene tárgy szakmódszertani fejlesztése,
az IKT eszközök bevonásával

a digitális eszközök használata révén, zenei képességeik mellett egyéb kompetenciák is fejlődhetnek
fokozódik a kreativitás (Ferrari és mtsai, 2009)
nő a motiváció (Sheldon és mtsai., 1999, Condie és Mundro, 2007)
támogatja a kollaboratív munkát
A tanulók tanulási motivációja az iskolai évek alatt jelentős mértékben csökken.
A tanulási motiváció mérséklődése leginkább a harmadik és hatodik osztály körül kezdődik
(Józsa, 2002, 2007; Józsa és Fejes, 2012).
EDUTAINMENT
Digitalizált ének-zene
Edutainment
a zeneoktatásban

Saját fejlesztésű szoftver
Zenei fejlesztés, transzfer, digitális eszközök, élményközpontúság.
A velünk született muzikalitás kibontakoztatása a digitális korban, az élményközpontú ének-zene oktatás eszközeivel
MTA-SZTE Ének-zene
szakmódszertani kutatócsoport
Fejlesztési célok
a zenei feladatokat a tanulók digitális eszközökön hajtják végre,
kreativitás és a játékos tanulás (gamifikáció),
a tanulók tudásuk bővítésére és tesztelésére feladatbankok zenehallgatási-, zeneszerkesztési- és kottaolvasási/írási itemeit használják
Kodályi alapokon nyugvó kottaolvasás tanítása digitális kottákkal
Zenehallgatásnál a memóriafejlesztésre, zeneszerkesztésnél a kreativitás előtérbe helyezésére tesszük a hangsúlyt
"zeneszerzés" már meglévő zenei szoftverekkel és az általunk előre kidolgozott zenei elemek felhasználásával
Fejlesztendő
készségek és ismeretek
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
E-mail:
szabonorbert@szegedikonzi.hu
Weblap:
szabonorbert.hu

Hallás- és ritmusfejlesztő programok (Ingyenes)
Music Rhythm Master * Rhythm Teacher: Music beats Reading Music * Music Trainer
Note Teacher * Functional Ear Trainer
Learn Music Notes * Music Theory Helper
Music Sight Reading * Music Tutor (Sight Reading)
Music Tutor Sight Read Lite
Forrás: http://digitaliskottatar.hu/oktatasi-segedanyagok/zenei-programok-hasznos-oldalak/mobil-applikaciok/
A témaválasztás relevanciája
korunk diákjai alapvetően különböznek az őket megelőző generációk tanulóitól (digitalizáció)
előtérbe kerül az IKT eszközök alkalmazásához szükséges módszerek releváns alkalmazása
a XXI. századi készségek és képességek fejlesztése hozzájárul a tanulók későbbi munkaerőpiaci esélyeinek növeléséhez
cél a fenntartható élethosszig tartó tanulás
education + entertainment
oktatás + szórakoztatás
A játék, mint fejlesztő tevékenység a formális oktatásban is hatékonyan alkalmazható
(Dienes és Varga, 1989; Humphrey és Humphrey, 1991)
Ryo Kawasaki - Kawasaki Sythesizer
Will Harwey - Music Construction Set
HALLÁSFEJLESZTÉS
Dallam
Reláció
Ritmus
Harmónia
Hangszín
Tempó
Hangerő
azonosság – különbség
dinamika: halk – hangos
ismert dallam felismerése

magasabb – mélyebb hang(ok) megkülönböztetése
azonosság – különbség
rövid és hosszú érzékelése
2/4 és 4/4 lüktetés érzékelése
páros-páratlan lüktetés
azonosság – különbség
változó hangokat tartalmazó harmóniák elkülönítése
hangszínek felismerése, megkülön-böztetése
hangszer felismerése többszólamú hangzás esetén
különböző hangszereken játszott dallam felismerése
Hangulatok, karakterek
azonosítása a zenében
szomorú
vidám
játékos
ringató, békés
fenyegető, félelmetes
félelem, futás, menekülés
ünnepélyesség
tétovaság

Zenei formák ismerete
motívum
periódus
dallamsorok
szimmetria – aszimmetria
zárlatok felismerése
ismétlődés felismerése
visszatérés felismerése
Zenei memória
hosszabb zenei motívum emlékezetben tartása
több rövid zenei motívum emlékezetben tartása
elhangzott zenei anyagból egy kiemelt motívum felismerése

Attitűdvizsgálat
Kérdőív
Iskolai tantárgyak kedveltsége
Az énekórákon folytatott különböző zenei tevékenységek kedvelése
Zenei képességekre vonatkozó énkép
A tanulók nézetei – az adottságok szerepe a művészetekben és a sportban (Cronbach- = 0,84)
Komolyzenei hanglemezek száma
Zenehallgatás gyakorisága
Tanulmányi átlageredmény
Egyes tantárgyakból kapott osztályzat
Öt fokozatú Likert skála
Az egyes tantárgyak kedveltsége
Az egyes tantárgyak kedveltsége a nemek szerint
Tantárgyak kedveltsége a szülői háttér szerint
Az ének-zene kedveltsége az egyes osztályok szerint
α
A jó pap holtig tanul=
A pap rendelkezik azzal az attitűddel, amely képessé teszi őt arra, hogy kompetenciáit egy egész életen át tartó tanulási folyamat során fejlessze.
Csekély mennyiségű naprakész digitális tananyag áll rendelkezésre.
A „Régi” és az „Új” Sulinetes tartalom ének-zene oktatáshoz nem elégséges.
A tanár- és tanítóképzésben a digitális kompetencia fejlesztése legfeljebb részben terjed ki a zenetanulást segítő alkalmazások és eszközök megismertetésére - nem tudunk kidolgozott digitális eszközökkel támogatott módszertani megoldásokról.
A tanítói, tanári pályán lévők számára nincsenek ilyen irányú továbbképzések.
Kevés magyar nyelvű szoftver és applikáció áll rendelkezésre.
A felhasználók (fenntartó, tanárok, szülők, tanulók) szerzői jogi ismeretei hiányosak, sok esetben tévesek.
IKT eszközök hatékony alkalmazása
az ének-zene órán
Full transcript