Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inkluderende partnerskaber Holbæk

Projektpræsentation
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inkluderende partnerskaber Holbæk

Inkluderende partnerskaber
Partnerskab mellem
Socialt Udviklingscenter SUS
Lejre Kommune
Holbæk Kommune
SIND lokalafdelinger
Hvem?
Primær målgruppe:
Hvorfor?
Ufrivillig ensomhed - isolation - angst
Hvad skal vi?
Udvikle og afprøve nye metoder med henblik på at opnå en styrkelse af hverdagslivet for mennesker med sindslidelse
Netværksrådslagning
Aktivering, styrkelse og etablering af borgerens netværk
Helt overordnet
Bevilling på 3.763.115 kr fra 15M puljen over perioden 2013-2016

Udvikling af partnerskaber/samarbejder mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet
Nye veje mod inklusion og deltagelse i hverdagslivet for mennesker med sindslidelse
Som projekt
På sigt
Kommune
Borgere med sindslidelse
Brugerforeninger
Mennesker med sindslidelse bosat i Lejre eller Holbæk, der:
bor i kommunalt/privat botilbud (SEL §§ 107 + 108)
modtager socialpædagogisk støtte (SEL §§ 85 + 99)
Sekundær målgruppe
Medarbejdere i de to kommuner (støttekontaktpersoner, bostøttemedarbejdere og sagsbehandlere)
Frivillige - nuværende og kommende
"Jeg turde ikke være i lejligheden, jeg var nødt til at gå udenfor. Jeg havde en besøgsven, men hun kunne jo ikke komme hver dag og hvad skulle jeg så lave? Jeg vidste ikke hvad man laver om eftermiddagen."
Pres på det socialpsykiatriske område
Markant stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (§ 85 + § 99)
Styrket samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet
Hvad forandrer projektet
Bedre inklusion i samfundet ved deltagelse i aktiviteter med andre, der ikke har sindslidelse
Styrkelse af hverdagsliv
Borgerens ressourcer i fokus
Styrkelse af den enkeltes recovery-proces.
Tilpasning og videreudvikling af metoden netværksrådslagning
Udvikling og supplering af kommunens socialpædagogiske støtte
familie & venner
foreninger og fællesskaber i civilsamfundet
Borger, samordner og kommunens støttekontaktpersoner planlægger og gennemfører netværksrådslagningen i fællesskab
Fritidsguider
Frivillige, der konkret hjælper borgeren med at finde frem til den eller de aktiviteter, som borgeren er interesseret i.
Samordner
Ansvarlig for det praktiske før, under og efter rådslagningen
Kontakt til deltagere forud
Mødeleder
Opfølgning: referat, møde m.v.
frivillige
Socialpædagogisk støtte
Styrke, udvikle og supplere kommunens socialpædagogiske støtte.
"Det bedste fra alle verdener"
Borgerne, frivillige og medarbejdere fra socialpsykiatrien udvikler sammen.
Aktiviteter
Fase 1: afdækning og opstart
SUS er overordnet projektleder.
Overordnet styregruppe: socialchefer, bestyrelsesformand for de lokale SIND-afdelinger og kommunale projektledere
FASE 2: Udvikling
Udvikling af socialpædagogisk støtte i kommunen
FASE 3: Afprøving
Afprøvning af metoderne og nye tilbud
FASE 4: Forankring
Sikre et vedvarende partnerskab
Styregruppe:
socialchef, bestyrelsesformand for de lokale SIND-afdelinger og kommunale projektleder
Projektleder
Udviklingsgruppe:
borgere med sindslidelse, frivillige fra brugerforeninger og andre relevante foreninger samt medarbejdere fra socialpsykiatrien,
Arbejdsgruppe:
Projektleder, en brugerforeningsrepræsentant, en brugerrepræsentant og SUS
Kritiske venner
overordnet
i kommunen
på tværs af projektet
Udvikling og tilpasning af netværksrådslagsningsmetoden


Udvikling og gennemførsel af uddannelse til samordnere og fritidsguider
i samarbejde med udviklingsgruppperne
Brugerdreven innovation!
Udviklingsprojekt i Holbæk og Lejre Kommune
Første møde i arbejdsgruppen

10. februar 2014
Hvad skal vi?
Hvem er arbejdsgruppen?
Præsentation af projektet v. Louise
Præsentation af projektet i et Holbæk perspektiv v. Birgitte
Fælles drøftelse af projektet - hvad skal vi bygge videre på?
Frokost
Næste gang
Organisering
Faser (2013-2016)
Nov-dec 2013
jan 2014-marts 2015
marts 2015-august 2016
sept-dec 2016
Styregruppe:
består af socialchefen, bestyrelsesformand for lokalafdelingen SIND, leder af socialpsykiatrien, den kommunale projektleder og SUS.
Styregruppen er ansvarlig for projektet og har det overordnede ledelsesmæssige ansvar. Deres opgave er at skabe retning i projektet, sikre tilslutning og opbakning i den kommunale organisation og i brugerforeningerne. Samt sikre at projektets metoder kan forankres efter endt projektperiode.
Mødes 2 gange om året.

Projektleder:
styregruppen udpeger en projektleder. Der lægges vægt på at denne har indgående kendskab og erfaring med det socialpsykiatriske område – herunder både de frivillige og kommunale tilbud samt føling med det politiske niveau.

Arbejdsgruppe:
Projektleder, en brugerforeningsrepræsentant, en brugerrepræsentant og SUS. Formålet er at sikre den løbende fremdrift i projektet – planlægning og drift af projektet.
Mødehyppighed drøftes.

Udviklingsgruppen:
Der etableres en udviklingsgruppe bestående af 15-20 deltagere. Det er borgere med sindslidelse, frivillige fra brugerforeninger og evt. andre relevante foreninger og medarbejdere fra socialpsykiatrien. Deres opgave er at udvikle og tilpasse netværksrådslagningsmetoden, tilpasse fritidsguidemetoden og udvikle de eksisterende tilbud.
Mødes to gange om året.

Afprøverne:
De metoder, der tilpasses og udvikles i projektet skal afprøves. Der vil i et vist omfang være et overlap mellem udviklingsgruppen og dem, der afprøver metoderne.


Alle møder finder sted: Multihuset, Kalundborgvej 133, Holbæk

o Mandag d. 10. februar kl. 10-13
o Mandag d. 10. marts kl. 10-12
o Mandag d. 7. april kl. 10-12
o Torsdag d. 22. maj kl. 13-15
o Torsdag d. 19. juni kl. 11-13

Planlagte møder med arbejdsgruppen:
Det næste halve år...

Hvad er de væsentligte udfordringer og muligheder for at udvikle og afprøve indsatser for mennesker med sindslidelse i tæt samarbejde mellem kommunen og frivillige organisationer?
Hvem er målgrupperne for projektet i Holbæk: borgere, medarbejdere og frivillige

Udvikling og tilpasning af netværksrådslagningsmodellen
SIND og Holbæk Kommune samarbejder om et projekt, der handler om at udvikle nye indsatser og tilbud for og med mennesker, der er psykisk sårbare.
Hvordan bliver vi (endnu) bedre til at samarbejde?
Hvem er inviteret?
Ved udvikling og forankring af metoder til partnerskab mellem borgere med sindslidelse, brugerforeninger og kommunen har projektet overordnet til formål at styrke hverdagslivet for borgere med sindslidelse.
Udvikling af metoder og støttetilbud
Projektet ønsker – ved af udvikle og afprøve konkrete metoder – i højere grad at gøre det muligt for mennesker med sindslidelse at kunne indgå i ligeværdige og gensidige relationer med andre mennesker. Det handler både om fællesskaber og hverdagsaktiviteter sammen med andre – og det handler om at bruge sine ressourcer i fx frivilligt arbejde.
Det opnås gennem et ligeværdigt udviklingsarbejde, hvor brugere, kommunale medarbejdere og brugerforeninger er sammen om at udvikle tilbuddene.

For at styrke hverdagslivet for mennesker med sindslidelse vil projektet overordnet arbejde med to fokusområder:
• Tilpasning og videreudvikling af metoden netværksrådslagning
• Udvikling og supplering af kommunens socialpædagogiske støtte

Projektet er finansieret af 15 M midler og gennemføres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Holbæk Kommune og SIND. I perioden 2013-2016.
I den forbindelse vil vi meget gerne invitere dig til en workshop, hvor vi i fællesskab udvikler ideer til nye og spændende måder at samarbejde mellem borger, kommune og den frivillige verden.

Torsdag d. 10. april kl. 16.30-20.30
I Multihuset, Kalundborgvej 133, Holbæk
Nuværende og fremtidige samarbejdspartnere:
borgere, repræsentanter for kommunen, den frivillige verden og erhvervslivet
TILMELDING: senest d. 7. april Birgitte Sloth på mail bislo@holb.dk
Lidt om projektet Inkluderende Partnerskaber
Full transcript