Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nastavne strategije u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju

No description
by

Rain Drop

on 19 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nastavne strategije u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju

Nastavne strategije u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju u osnovnim školama na području Općine Ilidža
(ZAVRŠNI DIPLOMSKI RAD)

Kljucni pojmovi
Metodologija istraživanja
Cilj rada je da se istraži primjerenost nastavnih strategija s obzirom na specifičnost teškoća u razvoju.
Rezultati istraživanja
Pothipoteze
MENTORICA: doc. dr. Lejla Kafedžić STUDENTICA: Edina Nikšić
Sarajevo, oktobar 2013.

Uvod
analiza nastavnih strategija koje se mogu koristiti u radu sa djecom koja imaju različite teškoće u razvoju,
slika trenutne pedagoške situacije u osnovnim školama Općine Ilidža

Nastojala sam utvrditi koje se:
nastavne metode,
oblici
i principi koriste u odnosu na učenika sa teškoćama u razvoju u odjeljenju.

Inkluzivna nastava
Ucenici sa teškocama u razvoju
Nastavne metode
Nastavni oblici
Nastavni/didakticki principi
Stilovi ucenja
Metode istraživanja
Studij slučaja
Deskritpivna metoda


Tehnike istraživanja
Posmatranje
Anketiranje
Uzorak istraživanja
slučajni klasterski uzorak
STAVOVI NASTAVNIKA O PRIMJENI NASTAVNIH STRATEGIJA
Rezultati istraživanja
STAVOVI NASTAVNIKA O PRIMJENI NASTAVNIH STRATEGIJA
Rezultati istraživanja
UVID U NASTAVNI KONTEKST INKLUZIVNOG ODJELJENJA
Razredna nastava
Predmetna nastava
Nastavne strategije
Nastavne metode
Nastavni oblici
Nastavni principi
Nastavne metode
Nastavni oblici
Nastavni principi
Nastavni oblici
Nastavne metode
Nastavni principi
Pothipoteza 1
“Najzastupljenija metoda u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju u inkluzivnom razredu redovnih škola je metoda rada na tekstu“.
Metoda razgovora!
Pothipoteza 2
„Najmanje zastupljena metoda rada sa djecom sa teškoćama u razvoju u inkluzivnom razredu redovnih škola je metoda demonstracije“
Metoda usmenog izlaganja, metoda pismenih radova!
Pothipoteza 3
„Najčešće zastupljen oblik rada u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju u inkluzivnom razredu redovnih škola je frontalni oblik rada“,
Pothipoteza 4
"Najmanje zastupljen oblik rada sa djecom sa teškoćama u razvoju u inkluzivnom razredu redovnih škola je grupni oblik rada."
Pothipoteza 5
„Princip rada koji nastavnici najviše koriste u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju u inkluzivnom razredu redovnih škola je princip individualizacije.“
Princip zornosti!
Pothipoteza 6
„Princip rada koji nastavnici najmanje koriste u rada sa djecom sa teškoćama u razvoju u inkluzivnom razredu redovnih škola je princip zornosti."
Hipoteza
Primjena nastavnih metoda, oblika i didaktičkih principa korespondira specifičnostima teškoća u razvoju.
sa ucenicima sa oštecenjem vida
Najčešće korišten:
frontalni oblik rada,
metoda rada pismenih radova,
princip postupnosti.
sa ucenicima sa ostecenjem sluha
Najčešće korišten:
frontalni oblik rada,
metoda usmenog izlaganja,
pricip zornosti.
sa ucenicima sa govornim teškocama
Najčešće korišten:
frontalni oblik rada,
metoda razgovora,
princip postupnosti.
sa ucenicima sa intelektualnim teškocama
Najčešće korišten:
individualni oblik rada,
metoda razgovora,
princip zornosti.
Najčešće korišten:
frontalni oblik rada,
metoda ilustracije,
princip postupnosti.
ucenici u autisticnom spektru
Najčešće korišten:
frontalni oblik rada,
metoda ilustracije,
princip zornosti.
ucenici sa ostalim razvojnim teskocama, bez smanjenog intelektualnog funkcioniranja
Odgovarajuća nastavna strategija ovisit će isključivo od stila učenja svakog učenika!
sa ucenicima sa Down sindromom
Zakljucak
Oblike, metode i principe rada treba prilagoditi i učiniti ih odgovarajućim prema strukturi odjeljenja.
Nastavnik prije svega treba poznavavati svoje učenike, zatim nastavne strategije koje odgovaraju učenicima sa određenim teškoćama.
Ne smijemo dozvoliti da nam teškoća učenika bude preokuopacija i sve ono što učenik ne može, već sve ono što, hoće i pokušava.
Našu energiju trebamo usmjeriti da učenici sa svojom teškoćom bude prihvaćen u odjeljenje, školu, lokalnu zajednicu i u društvo.
Naša je odgovornost omogućiti da učenik bude sretan, uključen, te da uči onako kako njemu odgovara.
Nastavnikova je uloga da nađe način, a ne izgovor! Jer je odgovornost i u onome što se ne uradi, ne samo onome što se učini!
Hvala na pažnji!
Full transcript