Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pakikinig

Filipino-Pakikinig
by

Sun Shyn

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pakikinig

P A K I K I N I G
Kahulugan ng PAKIKINIG
Anatomiya ng Tainga
Proseso ng
PAKIKINIG

ALCANTARA
JOHN MARSHALL
"Gumugol ka ng taon para matuto kung paano ang pagbabasa, pagsusulat at pagsasalita. Pero paano ang Pakikinig?"
Isang paraan ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. Mula sa salita na narinig, dinadala ang mensahe sa utak upang bigyang pakahulugan kung ano ang narinig.
Kahalagahan ng
PAKIKINIG
Mabilis na pagkuha ng impormasyon
Daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaroon ng mabuting palagayan.
Sa pakikinig kailangan ng ibaayong konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o paggunita sa naririnig.
Nakakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman.
Ang pakikinig ay nakakatulong sa pag-unawa ng damdamin, kaisipan at maunawaan ang kinikilos gawi at paniniwala.
Lumilikha ito ng pagkaka-isa, sa loob ng tahanan, sa paaralan, at sa pamayanan.
IPINADALANG MENSAHE
PAGBIBIGAY
ATENSYON o
PANSIN
PAG - AAKALA
PAG-INTERPRET
PAGTASA o
PAG-EVALWEYT
PAGTUGON
Walang Pag-aakala o Mali ang Inaakala/Perseptsyon
Di-tumpak na Interpretasyon
Di-tumpak na Pagtasa
Di-tumpak na Kasagutan
Di-eksaktong Komunikasyon
Elemento ng
PAKIKINIG

Uri ng
PAKIKINIG

Katangian ng
Mabisang
PAKIKINIG

Mga dahilan ng
PAKIKINIG

Uri ng
Tagapakinig

YAGANG
O R A S
Depende sa oras ang pagtanggap ng tagapakinig sa komunikasyon.
Iba ang kasanayan ng tao sa pakikinig. Lalo na ang mga bata at matanda.
E D A D
T S A N E L
Suliranin kung ang tsanel ay telepono, celfon, radyo, atbp.
Konseptong
Pansarili
Nasa sariling pagkakahulugan ng tagapakinig ang kanyang narinig.
Ang pagkakaiba-iba ng kultura ay nagdudulot ng iba't ibang pagpapakahulugan.
K U L T U R A
Magkakaiba ang babae at lalake sa estilo ng pakikinig.
K A S A R I A N
Mas maganda ang pakikinig kung mas komportable ang pinangyayarihan ng komunikasyon.
L U G A R
Passive o Marginal
Hindi gaanong pinagtutuunan ng pansin ang mensahe sapagkat may ibang ginagawa.
Taimtim na pakikinig upang may mauunawaan na bagong kaalaman.
M A S I G A S I G
K R I T I K A L
mapanuri, layunin ay makuha ang mensahe, magbigay ng puna, at suriin ito ng mabuti.
P A G L I L I B A N G
pakikinig para sa kasiyahan.
Layunin ay pagdamay at pakikisimpatiya.
nais matukoy ang pagkakaiba ng verbal at di-verbal na komunikasyon.
Pinagtutuunan ng tagapakinig ang nilalamang mensahe ng tagapagsalita.
D E S K R I M I N A T I B O
K O M P R E H E N S I B O
P A G G A M O T
1. Upang Makakuha ng impormasyon
2. Upang masuri ang Mensahe
3. Upang mapagtanto o masusing mapag-
aralan ang mensahe
4. Upang lalong malinang ang kaalaman
Tagapakinig na ngiti ng ngiti at tango ng tango kapag may kausap.
EAGER BEAVER
Nauupo sa tahimik na sulok at walang intensiyong makinig.
S L E E P E R
handang makinig at hinihintay magkamali ang tagapagsalita
A M B U S H E R
laging walang
maintindihan sa narinig
BEWILDERED
laging may tanong
at pagdududa
F R O W N E R
R E L A X E D
walang reaksyon habang nakikinig. Tila walang interes.
BUSY BEE
may ibang ginagawa habang "nakikinig".
TWO-EARED
gumagamit ng tenga at utak sa pakikinig.
LISTENER
STAGE HOG
isinisingit lagi ang kanyang sarili. Mahilig siyang sumabat sa sinasabi ng nagsasalita.
Mga sagabal sa
Mabisang
Pakikinig

kakayahang umunawa at matukoy ang mensahe o sinasabing nagsasalita

komplikadong kasanayan nanangangailangan ng hirap at atensyon. Saklawnito ang pagkilala, pagpipili, pagsasaulo at paghinuha. Kinikilala ng tagapakinig ang tunog at ang mga salita
isang makapangyarihang instrumentong nagsisilbing impluwensya upang makipag-usap ng mabuti
Full transcript