Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

STRES I JEGO SKUTKI

No description
by

Karolina Lisek

on 16 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of STRES I JEGO SKUTKI

STRES I JEGO SKUTKI
Karolina Lisek, grupa 2
Czym jest stres?
Jest to stan mobilizacji organizmu będący reakcją na negatywne bodźce psychiczne i fizyczne,mogący prowadzić do zaburzeń czynnościowych.

Mechanizm powstawania stresu
BODZIEC (stresor)
fizyczny, infekcyjny lub psychiczny
REAKCJA ADAPTACYJNA
PRZECIWDZIAŁANIE BODŹCOWI
ORGANIZM W STRESIE
przyspieszenie akcji serca,
wzrost ciśnienia krwi,
większe napięcie mięśniowe,
drżenie rąk, czasami całego ciała,
ból brzucha i okolicy sercowej,
odczuwanie nadmiernego ciepła/zimna,
zimne, spocone dłonie,
nadmierne pocenie się.

NIEMOŻNOŚĆ PRADZENIA SOBIE ZE STRESEM PROWADZI DO ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA !

Istnieją 3 typy definicji stresu:
STRES JAKO BODZIEC
- czynnik zewnętrzny, bodziec, zespół bodźców, zdarzenie w otoczeniu człowieka, z reguły szkodliwe i nieprzyjemne.
STRES JAKO REAKCJA
- stan psychiczny manifestujacy się szeregiem zmian w zachowaniu.
STRES JAKO PROCES LUB TRANSAKCJA

relacja między jednostką a otoczeniem
Trzy typy reakcji na stres:
DYSTRES
STRES NEGATYWNY
- reakcja organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań człowieka, pojawia się w momencie zadziałania bodźca, czyli stresora.
EUSTRES
to stres pozytywnie mobilizujący do działania.
NEUSTRES
to bodziec dla danej osoby neutralny w działaniu, chociaż dla innych bywa on eustresowy lub dystresowy
BIBLIOGRAFIA
Psychologia podręcznik dla studentów kierunków medycznych
, rozdział:
Stres i radzenie sobie ze stresem
, A. Trzcieniecka-Green
Pogranicza psychiatrii
, rozdział:
Ostre reakcje na stres
, A. Grzywa
Psychologia stresu
, W. Łosiak
www.samouzdrawianie.pl
www.wikipedia.org/wiki/stres
Jakie sa skutki przewlekłego stresu?
redukcja wchłaniania składników odżywczych,
podniesienie poziomu cholesterolu i trójglicerydów,
utrudnianie działania układu odpornościowego,
podnoszenie ciśnienia krwi,
negatywne oddziaływanie na pamięć i koncentrację,
tłumienie prawidłowej funkcji tarczycy,
zmniejszenie gęstości kości,
redukcja tkanki mięśniowej,
wyższe ciśnienie krwi,
obniżona odporność,
zaburzenia psychiczne,
brak snu,
brak łaknienia,
uzależnienia.
Ostre reakcje na stres - co to takiego?
"Są to przejściowe zaburzenia (trwające godziny lub dni), które mogą występować jako nagła reakcja na silny stres powodujący poważne zagrożenie bezpieczeństwa
lub integralności psychicznej danej osoby lub osób jej bliskich (np. katastrofa naturalna, wypadek, napad, wojna, gwałt, osierocenie, pożar)."
"Objawy są zmienne, początkowo po doznaniu stresu pojawia się stan zdziwienia, po którym następuje depresja, lęk, złość lub rozpacz, zawężenie uwagi, dezorientacja, agresja, poczucie beznadziejności, nadaktywność lub poczucie winy. W bardzo silnym stresie może wystąpić dysocjacyjny stan zamroczenia."
Ostre reakcje na stres
Ostre reakcje na stres
Czym jest PTSD?
Pourazowe zaburzenie stresowe
PTSD to poważne zaburzenie psychologiczne następujące po wydarzeniach traumatycznych, charakteryzujące się powtórnym przeżywaniem zdarzenia, z objawami nadpobudliwości, unikania i odrętwienia emocjonalnego.
Wyróżniamy 3 typy objawów:
1) ponowne przeżywanie wydarzenia
traumatycznego w różnej formie, np. natrętne wspomnienia, koszmary
nocne lub nagłe przypomnienie sobie przeszłości;
2) unikanie sytuacji, które
mogłyby wzbudzić wspomnienia urazu lub reagowanie odrętwieniem, czyli niezdolność
do przypomnienia sobie tamtego wydarzenia albo ograniczony zakres
przeżywania emocji;
3) uporczywe objawy nadmiernego pobudzenia (spowodowane
nadaktywnością autonomiczną, taką jak nadmierna czujność, odruch
orientacyjny, problemy z zaśnięciem lub bezsenność).
PTSD jest silnym dowodem na to, że przeżycia psychologiczne mają neurobiologiczne konsekwencje i że rozdzielenie ciała od umysłu jest błędnym i nadmiernym uproszczeniem.
Jeżeli PTSD trwa bez przerwy 3 miesiące, to przechodzi w stan przewlekły. Czasem dołączają się patologiczne reakcje lękowe.
Typowe stresory, czyli alternatywna koncepcja stresu według Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a
W roku 1967, dwaj psychiatrzy, Thomas Holmes oraz Richard Rahe ogłosili alternatywną koncepcję stresu, bazującą na pojęciu stresora. Holmes i Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, którą wolontariusze uszeregowali według tego, jak wielkiego przystosowania wymaga każde wydarzenie.
Jak radzić sobie ze stresem?
Przyczyny stresu

"Stresorami" nazywamy wszystko to co sprawia przed nami jakieś wymagania. To czynniki które człowiek może zinterpretować jako groźne lub traktuje, a także sytuacje, od których wiele zależy.

Najczęściej wymieniane przyczyny stresu to:
sytuacja rodzinna
praca
stan zdrowia
Mechanizmy obronne
Z radzeniem sobie ze stresem zwiazana sa trzy uzupełniajace się znaczenia:

proces
strategie
styl

Radzenie sobie
jest procesem adaptacyjnym jednostki spełniajacym dwie podstawowe funkcje:

"instrumentalna", "skoncentrowana na problemie"
- zmienia sytuację
"rozładowywujaca" lub "skoncentrowana na emocjach"
- reguluje stresowe emocje
Zdarzenie traumatyczne
Zdarzenie traumatyczne (uraz) - wiąże się z zagrożeniem życia lub fizycznej integralności własnej osoby lub też innych osób. Uraz wywołuje reakcję intensywnego strachu, poczucia bezradności bądź koszmaru. Człowiek może doświadczyć takiego urazu bezpośrednio, ale może też być jego świadkiem.

Są to np.
groźne dla życia wypadki różnego typu,
klęski żywiołowe,
katastrofy techniczne,
terroryzm,
działania wojenne,
eksplozje,
katastrofa samolotu,
przemoc fizyczna i seksualna,
niespodziewana śmierć bliskiej osoby z przyczyn naturalnych,
diagnoza choroby zagrażającej życiu.
Występowanie zespołu stresu pourazowego można ocenić na ok.
10% społeczeństwa
. Jest to jedno z
najczęstszych zaburzeń psychiatrycznych
. Szczególnie zagrożone wystąpieniem tego zaburzenia są
kobiety
, a także wszystkie
osoby
, które przeżyły
uraz we wczesnym dzieciństwie.

Objawy takiej reakcji
niedowierzanie,
szok,
otępienie i poczucie odrealnienia,
złość,
poczucie winy,
smutek i obawa,
zaabsorbowanie zmarłym,
zaburzenia snu i apetytu.
Wyodrębniono osiem ogólnych strategii radzenia sobie, stosowanych przez ludzi w stresowych transakcjach:
konfrontacyjne radzenie sobie,
dystansowanie się,
samokontrola,
poszukiwanie wsparcia społecznego,
przyjmowanie odpowiedzialności,
ucieczka - unikanie,
planowe rozwiazywanie problemu,
pozytywne przewartościowanie.
Full transcript