Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A paraszti társadalom átalakulása

No description
by

Győző Bánfalvi

on 7 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A paraszti társadalom átalakulása

A paraszti társadalom átalakulása Magyarországon a XX. században
Történelmi gyökerek
"Parasztalanítás"
A mezőgazdaságban dolgozók:
1950-ban a felnőtt lakosság 50%-a.
2001-ban az alkalmazásban állók 7,2%-a.
2008-ban az alkalmazásban állók 4,4%-a.

Rendszerváltás - privatizáció
1989:
A mezőgazdasági nagyüzemek több mint
egymillió munkavállaló
t alkalmaztak. A nagyüzemi termelés mellett a kisterelmelsében még további emberek).
Ki a paraszt?!
Paraszt =
prost
(szerb, horvát, szlovén)
jelentése „egyszerű, közönséges, nyers, durva”.
A
gazda
, vidéki mezőgazdasági életformát folytató személy:
- Saját föld, épület és jószág.


A
rendszerváltás
során lehetőség nyílott
egy vékony vidéki gazdaréteg
megerősödésére Magyarországon:

1) Kis- vagy családi birtokok
2) önellátás mellett piacra is termel.


Nyugat-Európában
gyakorlatilag kétszáz éve háborítatlanul alakult ki ez a társadalmi réteg:
1) Kisszámú
2) Racionális és tartós egzisztencia.
Kikből lettek jelen parasztjai, gazdái, farmerjai?
?
Jobbágyság kialakulása (XI-XIII.sz.) -> servus, liber
Dózsa parasztfelkelés (1514) -> Werbőczy (Tripartitum-1517) -> röghözkötés
1848 jobbágyfelszabadítás
Parasztság
(1848-1945)
- Földdel rendelkező parasztok 44%
- Zsellérek 56%
1945 Földosztás
Kuláküldözés, kollektivizálás,
1961 - 1989 TSZ-ek világa, vidéki kiegészítő jövedelem: "háztájizás"
KRONOLÓGIA
. 1990-1996 Kárpótlási jeggyel történő földprivatizáció.
Nyugat-Európában a parasztok fokozatosan szabadultak meg feudális terheiktől és váltak szabad bérlőkké vagy birtokosokká.
Ezzel szemben Kelet- és Közép-Európában intézményes lépésre, jobbágyfelszabadításra volt szükség a feudális terhektől való megszabaduláshoz.
1848-49-ben törénik meg Magyarországon:
Az úrbéri földek terheinek eltörölése, a rajtuk élő jobbágyok tulajdonossá tétele.
(1920-ig elhúzódó állami kárpótlás fejében).
Az allodiális földek jobbágyai viszont nincstelen parasztokká váltak.
Megmaradtak a szőlőbirtokokat terhelő járulékok is.
(önkéntes megváltás).
Mi a magyar vidék szerepe a XXI.sz.-ban?
Mi a magyar vidék válasza a globalizió kihívásaira?
Turizmus
Szegénység
Mg.-i termelés
?
?
?
A szocialista időszak mezőgazdasági üzemstruktúrájának a néhány hónap alatt történő felszámolása
hatalmi megfontolásokból is történt
.
Az agrárprivatizáció előkészítő folyamatok
Az energia árak többszörösére növekedtekése.
A régióban a
nemzeti jövedelem 20 %-al csökkent.


Az ipari termelés legalább 30%-al csökkent.
A munkanélküliség 10% felé
emelkedett.
TERMELŐSZÖVETKEZETEK
Az agrár támogatások és export támogatások drasztikus csökkentése.
Külföldi piacok folyamatos beszűkülése.
A belső fogyasztás 20%-os csökkenése.
/1988-1992/
/1993- /
1985
1998
-30%
Privatizáció
2 millió család jogosult kárpótlásra.
2430 ezer hektárra
nyújtottak be kárpótlási igényt
42 millió aranykorona kárpótlásra kijelölt földterület 94 %-át árverezték el 1996-ig, 1,5 millióan jutottak így földhöz, az így szerzett földek 40%-át bérbeadták!!!
Az átlag földbirtok mérete 4,4 hektár volt.
Az új tulajdonosok 70-80% nyugdíjas vagy nem mezőgazdasági főfoglalkozású volt.
A szövetkezetek 5 millió hektáros földterületéből,
1873 ezer hektárt különítettek el
privatiációs célra.
Állami gazdaságok (128 db)
Gazdasági társaságokkal alakulás
(1993)
.
Az 2000-es években privatizálták őket, rendkivül alacsony áron.
Szövetkezetek 1441 db
Vagyon-nevesítés (40%-40%-20%) 1992 áprilisáig.
1992 decemberig lehetet eldönteni a vagyonrészek magán tulajdonba vételéről, a szövetkezeti vagyon 10%-a, így kerül privatizálásra.
1273 szövetkezet átalakul
(csoportos kivállás, szétválás, gazdasági társasággál alakulás).
100 szövetkezet még 1992-re csődbe megy.
Az évtized végére a mezőgazdasági munkaerőlétszám az élelmiszeriparral és az erdőgazdasággal együtt számolva az összes foglalkoztatotthoz hasonlítva a 1990-es 22 %-ról a folyamat végére 11 %-ra esett.
?
A parasztság létrejötte
Paraszttalanítás
Strukturális dimenzió:
Kollektivizálás
Kádári modernizáció
Poszt-szocialista rurális átalakulás
Rendszerváltás
Globális kihívások
A paraszttalanítás három (strukturális, társadalmi és kulturális) dimenziójában megy végbe.
Mg.-i termelés visszaesése
Full transcript