Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Đề bài: So sánh hệ thống Tòa án Pháp và Đức

No description
by

Kem Kem

on 7 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Đề bài: So sánh hệ thống Tòa án Pháp và Đức

Nội dung
I. Khái niệm hệ thống Tòa án

II. So sánh hệ thống pháp luật của Pháp và Đức
1. Giống nhau
2. Khác nhau
3. Nguyên nhân của sự khác nhau giữa hệ thống Tòa án của Pháp và Đức

I. Khái niệm hệ thống Tòa án
Hệ thống tòa án là cơ quan cao nhất trong hệ thống xét xử của mỗi quốc gia, là cơ quan thi hành quyền tư pháp trong hệ thống của các cơ quan quyền lực nhà nước
II. So sánh sự giống và khác nhau giữa hệ thống Tòa án Pháp và Đức
1. Giống nhau
- Luôn luôn hướng đến mục tiêu nhằm đảm bảo pháp luật được thực hiện trên thực tế. Các thành viên trong tòa án hiến pháp được hình thành bằng con đường bổ nhiệm và không được bầu lại khi hết nhiệm kỳ.

- Đều không được thừa nhận vai trò lập pháp
CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
Nhóm 1 - N01-TL1
Môn: Luật so sánh
Đề bài: So sánh hệ thống Tòa án Pháp và Đức
2. Khác nhau
- Hệ thống tòa án Đức: được tổ chức theo hai cấp liên bang và cấp tiểu bang. Có 6 hệ thống tòa án nhỏ.
- Hệ thống tòa án Pháp: không phân chia theo các cấp, có 3 hệ thống tòa án gồm 3 hệ thống chính
1.1. Mô hình bảo hiến
- Hội đồng bảo hiến ở Pháp có thẩm quyền nhỏ hơn Tòa án hiến pháp ở Đức:
+ Ở Pháp được gọi là hội đồng bảo hiến (conseil Constitutionnel). Chức năng của Hội Đồng Bảo Hiến là kiểm soát tính hợp hiến của luật.
+ Ở Đức có tên gọi là Bundesverfassungsgericht là cơ quan xét xử sơ thẩm và chung thẩm các vụ kháng cáo, kháng nghị liên quan đến tính hợp hiến của các đạo luật, xung đột về thẩm quyền giữa các bang và giữa các bang với liên bang.
2.2. Tòa án tư pháp
- Ở Pháp, tòa án tư pháp được chia thành 5 loại tòa án chuyên ngành: tòa dân sự thông thường, tòa dân sự đặc biệt, tòa hình sự thông thường, tòa hình sự đặc biệt và tòa phá án. Trong đó, tòa phá án là tòa tư pháp tối cao của nước Cộng hòa Pháp.

- Ở nước Cộng hòa liên bang Đức, cơ quan xét xử cao nhất là tòa án liên bang, còn các tòa án cấp dưới là các bang. Tòa án tư pháp cấp cao nhất là Tòa án Liên Bang (BGH)
2.3. Tòa án Hành chính
- Ở Pháp, tòa án hành chính được chia thành tòa hành chính thẩm quyền chung và tòa hành chính thẩm quyền chuyên biệt.

- Ở Đức, tòa án hành chính chia thành 3 cấp: sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm
2.4. Tòa án bảo hiểm xã hội
- Ở Đức được tổ chức thành ba cấp, bao gồm: Tòa án bảo hiễm xã hội liên bang; Tòa án bảo hiểm xã hội phúc thẩm của bang; Tòa án bảo hiểm xã hội cấp sở thẩm.

- Hệ thống tòa án ở Pháp không có tổ chức riêng Tòa án bảo hiểm xã hội.
2.5. Tòa án Lao động
- Ở Đức làm ba cấp: Tòa án lao động liện bang, Tòa án lao động phúc thẩm của bang và Tòa án lao động cấp sơ thẩm.

- Ở Pháp cũng không có tổ chức riêng Tòa án lao động

2.6.Tòa án tài chính
- Ở Đức bao gồm Tòa án tài chính Bang (Finanzgericht), Tòa án tài chính Liên bang (Bundesfinanzgericht).

- Ở Pháp, tòa án tài chính không có tổ chức riêng biệt. Tùy theo tính chất đặc thù của vụ việc mà giải quyết tại các tòa án khác nhau. Thường được giải quyết tại Tòa kỷ luật, ngân sách và tài chính thành lập năm 1948

3. Nguyên nhân của sự khác nhau giữa hệ thống Tòa án của Pháp và Đức
- Hình thức nhà nước của Pháp và Đức khác nhau

- Do lịch sử của hai quốc gia khác nhau
Full transcript