Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Noé, Noé bárkája, Az özönvíz története

No description
by

Kornél Pap

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Noé, Noé bárkája, Az özönvíz története

Noé, Noé bárkája, az özönvíz története
Előzmények
Noé
Noé bárkát épít: Noé bárkája
Az állatok menedéket keresnek
Megérkezik az özönvíz: az özönvíz története
Ádám és Éva bűnbe estek, és büntetésképpen száműzve lettek az Édenkertből. Két fiuk született, és Káin megölte a testvérét, Ábelt. Isten jelet tett Káin homlokára, majd elküldte a családjától messzi tájakra, és magányos vándorrá vált. Később Ádámnak és Évának másik fia született, akit Séthnek hívtak, és idővel születtek még fiaik és leányaik. Ahogy telt az idő, azt vesszük észre, hogy Ádám fiainak nemzedéke meg lett rontva a bukott angyalsereg által, és ezért el kellett pusztulniuk. Mindezeknek ellenére, Séth leszármazottai voltak azok, akik "kezdték segítségül hívni az Úr nevét". Ez azt jelenti, hogy ők megigazultak voltak, és engedelmeskedtek Isten törvényeinek. Ádám életének 810. évében Isten kijelentette, hogy az ember életének hosszát 120 évre korlátozza. Isten eme elhatározása mögött az ember bukása állt, amely a démoni beavatkozásnak volt köszönhető. Ádám 930 éves korában halt meg, 120 évvel Isten kijelentése után. Ádám életének 810. esztendeje megfelel az időszámításunk előtti 3194. esztendőnek. Az Úristen látta, milyen nagy a gonoszság az emberek között a Földön, és sajnálta, hogy megalkotta az embert. Ezt mondta az Úr: „Eltörlöm az embert, a kit teremtettem a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem". Isten mindenről tudott, hogy mi fog történni, még mielőtt megalkotta volna az embert, ahogy azt is tudta, hogy a szellemi fiai is vétkezni fognak. Az emberi gonoszság miatt Isten özönvizet hozott a Földre, hogy megtisztítsa és helyreállítsa újra a bolygót.

Abban az időben Isten látta, hogy csak egy ember van, aki az Ő törvényei szerint akar élni. A ő neve Noé volt. Az apja, Lámekh megjövendölte, hogy Isten Noén keresztül fogja átmenteni a maradékot az átkozott Földről. Noé volt a megfelelő egyén, és „tökéletes ember volt a vele egykorúak között". Ez azt jelenti, hogy az ő családja nem volt megvesztegetve a nephilimek által. Noé engedelmes volt, és követte Isten törvényeit, ahogyan az apja, nagyapja és elődei tették. Noé igaz ember volt.
a Noé név valószínűleg egy héber eredetű bibliai férfinév

jelentése: „nyugalom” vagy „vigasztalás”, de egyesek szerint jelentheti azt is, hogy „hosszú élet(ű)”

a Strong Hebrew Dictionary szerint a Noé név szó szerint úgy is fordítható, hogy „maradék”
Amikor Noé ötszáz éves lett, nemzett három fiút Shémet, a legfiatalabbat, a középsőt: Khámot, és Japhetet, a legidősebbet. Isten figyelmeztette Noét, hogy elpusztítja az erkölcstelen embereket, és az özönvíz által eltávolítja az erőszakot a földről. Noénak megmondatott, hogy építsen bárkát, és figyelmeztesse a világot a közeledő pusztulásra. A világnak adatott két jubileum, azaz kétszer ötven év a megtérésre. Az emberek nem hallgattak Noéra. Noé életének hatszázadik esztendejében Isten özönvizet hozott a Földre. Noé még 350 évig élt a pusztító víz után. Ezalatt az idő alatt nyilvánosan hirdette Isten akaratát bárhol, ahol lehetősége volt. Teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt.
Isten különleges utasításokat adott Noénak a bárka építésével kapcsolatban Noé nem panaszkodott, és nem mondta Istennek, hogy nem tudná megtenni. Engedelmes volt, és követette a kapott utasításokat. Nagy volt a hite, és bízott Istenben. Istennek való engedelmességével Noé megmentette családját, mialatt a többiek elpusztultak. Hit által épített bárkát a szárazföldnek azon a vidékén, ahol nem volt elegendő víz a bárka vízre bocsátására. Ahogy Noé fiai felnövekedtek, besegítettek a bárka építésében. Mikor az emberek meghallották, mit csinálnak, messzi tájakról odajöttek, hogy megbámulják és jót nevessenek a történteken. Tréfát űztek Noéból, és valószínűleg azt gondolták, hogy megőrült. Ahogy teltek az évek, a bárka egyre nagyobb lett. A bámészkodók továbbra is kigúnyolták Noé és három fia türelmességét. De ők gondosan folytatták a munkát majdnem 100 éven át, miközben folyamatosan megemlítették, hogy rájuk ront az árvíz a kellő időben, az ő engedetlenségük miatt. De akik bűnbánatot tartanak és engedelmeskednek Istennek, megmenekülhetnek. Noé családján kívül senki sem hitte el, amit mondtak.
Mire a bárka elkészült és vízhatlan szurokkal be lett kenve, Noé majdnem 600 éves volt. A fiai több, mint 100 évesek voltak, mire az özönvíz megjött. Jóval öregebbek voltak a mai ember életkorához képest, amikor meghalnak. Sok munka volt még hátra. Össze kellett gyűjteni és elraktározni az élelmet és a vizet, amire szükségük lehet a bárkán levő állatoknak és embereknek. Ezt látván az emberek tovább gúnyolódtak. Nem akarták elhinni, hogy az egész világot érintő csapás közel van. Ahelyett úgy érezték, hogy egy nagyszerű jövő vár az emberekre, ha szétterjeszkednek és meghódítják az egész világot.
(A bibliai leírás szerint a bárka gófer fából épült és szurokkal volt vízállóvá téve. A bárka belsejében rekeszek voltak. Hossza 137 méter, szélessége 22,8 méter, magassága 13,7 méter. Egy ablak sor volt rajta felül és egy ajtaja volt oldalt. A bárka belseje három szintre oszlott és térfogata meghaladta a 40 ezer m³-t.)
Nem volt könnyű Noénak hallgatnia az emberek gúnyolódásait évtizedeken keresztül. De ő hitt és bízott Istenben. Biztos volt benne, hogy az ő élő rakománya hamarosan ott lesz a bárka oldalán levő ajtó előtti feljárón, hogy bemehessenek abba. Ez volt egy másik oldala az Istenbe vetett bizalomnak, mialatt a bárka épült. Egy napon azok, akik eljöttek, hogy csúfolódjanak, megálltak és szótlanul bámultak maguk elé. Az állatok minden fajtája, a madarak is, ott gyülekeztek a bárka körül. Isten arra indította a teremtményeit, hogy menedéket keressenek, s így tértek be a bárkába szabályos rendben. Még ha sok közülük természetüknél fogva vadállat is volt. A tiszta állatok és madarak közül – amelyek ehetők az emberek számára – 7 pár ment a bárkába. A tisztátalan teremtmények közül csak egy hím és egy nőstény ment be. Isten utasította Noét, hogy több tiszta állatot vigyen magával. Ez mind előkészület volt az özönvíz utáni napokra. A tiszta állatokat felhasználhatják táplálékul és áldozatként. Ezért volt szükség több tiszta állatra. Rövidesen az állatok elfoglalták helyüket az istállókban és a ketrecekben, amelyek otthonukul szolgáltak hónapokon keresztül. Azután a második hónap tizedik napján Noé és felesége, valamint Noé három fia feleségeikkel együtt bementek a bárkába. A növekedő bámészkodó tömeg még mindig gúnyolódott, de néhányan nagyon meglepődtek a bárkába belépő állatok láttán. Csodálkozni kezdtek, vajon Noé jövendölése igaz lett volna? De legtöbben egyszerűen elutasították, hogy komolyan vegyék Noé figyelmeztetéseit. Az emberek nem engedelmeskedtek Istennek, és ezáltal nem ismerték fel az igazságot. Egyik nap telt el a másik után. Még mindig semmi jele sem volt az özönvíznek. Majdnem egy hét telt el. A nézelődők közül sokan nevetve mentek el. A szárazföldön épült bárkának a híre eljutott mindenhova, és egyre nőtt a kíváncsiság. Noé és fiai ajtót készítettek, hogy a bárka oldalán levő nyílást bezárják. Maga az Úr Isten gondoskodott arról, hogy zárva legyen. A bámészkodók ezt látván bizonyára újra meglepődtek.
A második hónap 17-én a dolgok drámaian megváltoztak. Valószínűleg néhányan megjegyezték, hogy a szél kicsit erősebben fújt, mint általában. Az erős széllökések szélviharba mentek át, és az emberek menedékhelyet kerestek. Az erős szél nem volt szokatlan, de amikor a sebesen haladó fekete felhők megjelentek a horizont felett, az emberek nyugtalankodni kezdtek. A megsokasodó gondokat csak növelte, hogy a földben furcsa dörgések voltak. A sötétség növekedett. A dörgések olyan erősek lettek, hogy a föld megremegett. Tehát csak hét nappal azután, hogy Isten megmondta Noénak, hogy menjen be bárkába, a föld kérge megrepedt, és óriási vízsugár tört ki a földből. Ugyanabban az időben hatalmas hullámok jöttek fel a tengerből, a villanásokat követte a fülsiketítő mennydörgés zúgása, és a széthasadt fekete égből vízzuhatag hullott alá. Ez csak a kezdete volt azoknak a szörnyűségeknek, amelyre Noé figyelmeztette őket, hogy eljöhet a világra. A Sátán vétkezése óta ez volt a legfélelmetesebb dolog, ami történt a bolygón, a föld felszíne megrepedezett, és semmi nem tudott megélni rajta. Eddigre az embereket őrült félelem fogta el. Bármit csináltak, bárhova mentek, a víz követte őket. Senki sem menekülhet meg óvóhely nélkül, de nem találtak tartós menedékhelyet. A folyók elárasztották a völgyeket, ahol a legtöbb ember lakott. Az állandósult felhőszakadás miatt a magasabb helyekre jutás majdnem lehetetlen volt. A hegyekről lezúduló víztömeg elsodorta a bokrokat, a fákat, a sziklákat, az embereket a növekvő víz alá. Csak a legerősebbek voltak képesek felküzdeni magukat a magasabb helyekre, hogy végül így is vízbefulladás, gyilkosság, vagy erőszak által veszítsék el életüket a nagy zűrzavarban. Ezalatt a bárka körül is örvénylett a víz, és lassan felemelte a földről. Sokan azok közül, akik kigúnyolták Noét, ráébredtek arra, hogy az egyedüli hely, ahol biztonságban lehetnének, az a bárka belseje. Azok, akik nem tudtak máshova menekülni, nekiestek a bárkának, és kiabáltak, hogy engedjék be őket. De ahogyan a hangos eső csapkodta a bárkát, bent senki sem hallotta a kétségbeesett sikoltozást. Végül a bárka oldalaiba kapaszkodó kezek elgyengültek, és eltűntek a hirtelen emelkedő és örvénylő vízben.
Csökken a vízszint
Irántunk való nagy irgalmában Isten 100 évet adott az embereknek, hogy felfigyeljenek a Noé által közvetített figyelmeztetéseire, és megtérjenek. Amint tudjuk, az emberek figyelembe sem vették Noét, ez egyenlő volt a Teremtő semmibevevésével. De most már túl késő volt, hogy megváltozzanak, vagy segítségért könyörögjenek. Nap nap után a víz ömlött az égből és a feltört földből. A legmagasabb hegycsúcsokig duzzadt, és néhány héten belül a víz olyan mély volt, hogy a hegycsúcsok már jóval a vízszint alatt voltak. Noé családján, és a bárkában levő állatokon kívül addigra minden elpusztult, úgy, ahogy Isten megmondta. Nyolc ember tartatott meg. A sötét felhőrétegből 40 napon és 40 éjjelen át természetfölöttien ömlött a víz. Azután az eső elállt. (40 a megpróbáltatás száma.) Ezalatt a földet betakaró víztömeg szintje több mérföld magasságban volt a szárazföld felett, és a normális tengerszint felett. De Noé családja a bárka rakományával ugyanolyan biztonságban érezhették magukat. 150 napon át állt a víz. Ezalatt az idő alatt az emberek a bárkában nem lustálkodtak. Amíg a bárka az erős széllökésekben himbálózott, bármi is volt a feladatuk, azt véghez kellett vinniük. Isten erős szelet bocsátott a földre, és a víz apadni kezdett.

Hamarosan a hegyek csúcsai megjelentek a vizek felett. A hajó tovább sodródott, és megfeneklett az Ararát hegyén Mindez a hetedik hónap 17. napján történt, 5 hónappal azután, hogy az özönvíz elkezdődött. Két nappal azelőtt, amit mi a Sátoros ünnepeknek nevezünk, összhangban az Isten naptárával. A vízszint fokozatosan csökkent, és a tizedik hónap első napján láthatóvá váltak a hegy csúcsai. Noé több mint két hónapig várt, míg a víz lecsökkent. A 40. nap végén kinyitotta a bárka ablakát, és kibocsátotta a hollót. Kibocsátotta a galambot is, de az nem talált magának pihenőhelyet, és visszatért Noéhoz. Noé további 7 napot várt, és újra kibocsátotta a galambot. Estére tért vissza, egy olajfalevéllel a szájában. Így tudta meg Noé, hogy elapadt a víz a földről, és a növények újra növekedésnek indultak, és a völgyek alkalmassá váltak a megélhetésre. Noé várt újabb 7 napot és újra kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. Az első hónap első napján Noé eltávolította a bárka fedelét, és látta, hogy már megszikkadt a föld felszíne.
Új élet
A második hónap 27. napjára megszáradt a Föld felszíne, és így szólt Isten Noéhoz: „Jöjj ki a bárkából. Hozz ki minden élőlényt, amely csak veled van! Azt akarom, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak.” Miután több hónapon át a bárkában voltak, a szárazföld látványa örvendetes volt Noé és családja számára, de furcsa volt, amikor lenéztek a zajtalan világra, ahol senki sem volt, aki gúnyolódhatott volna. Valóban furcsa érzés volt egyedüli élőlénynek lenni a bolygón. Ez a maradék emberiség, amely megmenekült a bárkában, nagyon hálás lehetett Isten kegyelméért, gondoskodásáért, és azért a tervért, amely által túlélték az özönvizet, és új életet kezdhettek. A bárka oldalán levő hatalmas ajtók megnyíltak, és egy széles kikötőhídon át elérték a talajt. Minden állat elhagyta az istállóját, vagy a kalitkáját, hogy visszatérjen, és új életet kezdjen az újonnan kizöldült földön. De Noé nem engedett minden állatot szabadon. Nagyon hálás volt teremtőjének, hogy megkímélte őt és családját, ezért oltárt épített a hegyen, és feláldozott néhány állatot égő áldozatként az Úrnak. Isten meg volt elégedve Noéval. Megáldotta őt és fiait, Shémet, Khámot és Jáfetet. Azt a feladatot kapták, hogy építsék újjá otthonaikat, és szaporodjanak, hogy újra benépesítsék a földet, amelyről az engedetlenek ki lettek pusztítva. Isten azt mondta Noénak és fiainak: nem hoz többé özönvizet a föld elpusztítására. És az ígéretnek a jele, hogy ez többé nem fog megtörténni, látható lesz olykor az égen. Ezek után a Teremtő egy sok színből álló szivárványívet hozott létre. Mindig, amikor az emberek látják a szivárványt, Isten ígéretének jelét láthatják. A szivárvány a jele annak, hogy a föld többé nem lesz elpusztítva özönvíz által. A szivárvány emlékeztetőül lett Istennek az emberrel (Noéval) kötött szövetségére.

Noé fiai, akik elhagyták a bárkát, Shém, Khám és Jáfet volt. Khám volt Kánaán apja. Általuk népesült be újra a Föld. Noé sikeres földműves lett, és szőlőt termesztett .
források:

Biblia

Basil Wolverton által írt, és az Ambassador College Press által kiadott
Bibliai történetek
című könyv iratai -
Noé és az özönvíz

Noé -
magyar wikipédia, a szabad enciklopédia

Noé (2014)
film jelenetei
készítette:
A szöveget összeállította és átdolgozta: Pap Kornél

A filmjeleneteket vágta: Sneff Benjamin
2014
Full transcript