Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sieci współpracy

No description
by

Iwona Brzózka-Złotnicka

on 24 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sieci współpracy

Czym są nauczycielskie sieci wpółpracy?

Sieć jako nowa
forma doskonalenia nauczycieli

Image courtesy of smarnad/FreeDigitalPhotos.net

CZYM JEST SIEĆ?

Sieć, o której tutaj myślimy, dotyczy
ludzi i relacji między nimi.

Sieć tworzy grupa osób,
którzy chcą wspólnie działać,
realizować wspólnie wypracowane cele
w określony przez siebie sposób.


partnerskie relacje między wszystkimi uczestnikami sieci (np. mówienie sobie po imieniu jest tego przejawem)
brak hierarchii, wszyscy są równi (choć np. podczas spotkań zazwyczaj jedna osoba przyjmuje rolę wiodącą - w programie Aktywna Edukacja taką rolę pełni moderator)
współdecydowanie, ustalanie wspólnie zasad współpracy (najczęściej sfinalizowane zawarciem kontraktu na początku pierwszego spotkania)
szacunek, tolerancja i otwartość na różnorodności poglądów w grupie
wspólne dochodzenie do rozwiązań
wzajemne uczenie się z zachowaniem partnerskich relacji
nastawienie na proces, bardziej niż na efekt

CO CHARAKTERYZUJE SIEĆ WSPÓŁPRACY?

Image courtesy of Master isolated images/FreeDigitalPhotos.net

Spotkania sieci:

są okazją do wymiany doświadczeń i poglądów
służą dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami z pozostałymi uczestnikami
dają szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności
pozwalają wspólnie wypracowywać rozwiązania problemów
ułatwiają nawiązanie kontaktów z innymi nauczycielami
sprzyjają budowaniu relacji międzyludzkich

DLACZEGO WARTO
UCZESTNICZYĆ
W SPOTKANIACH SIECI?

W spotkaniach stacjonarnym sieci, które odbywają się 2 razy w ciągu roku szkolnego, najczęściej bierze udział od kilku do kilkunastu osób.

Image courtesy of ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net

Współpraca uczestników sieci może odbywać się podczas spotkań na żywo, ale także z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnej komunikacji (szczególnie pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi) - maile, telefony, czaty, skype, telekonferencje, blogi itd.

Uczestnicy sieci wzajemnie się wspierają i inspirują, pomagają sobie w trudnych sytuacjach i inicjują nowe działania, uczą się wzjemnie nowych umiejętności i wspólnie myślą nad praktycznym ich zastosowaniem.

NAUCZYCIELSKA
LUB DYREKTORSKA
SIEĆ WSPÓŁPRACY

Nauczyciele lub dyrektorzy z kilku placówek, którzy będą współpracowali
ze sobą w uzgodnionym zakresie stworzą SIEĆ.

Image courtesy of Master isolated images/FreeDigitalPhotos.net

SIECI W AKTYWNEJ EDUKACJI

Sieć w programie Aktywna Edukacja to nowa forma organizacyjna, która służy doskonaleniu
nauczycieli i dyrektorów.

Przy tworzeniu prezentacji skorzystano z publikacji:

Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, Warszawa, Elsner Danuta (red.), Wolters Kluwer Polska SA, 2013, ISBN 9788326443527.

Image courtesy of sheelamohan/FreeDigitalPhotos.net

DAJ SIĘ „ZŁAPAĆ” W SIEĆ!

Sieć to takie miejsce, gdzie uczestnicy dają innym coś
od siebie – dzielą się wiedzą, umiejętnościami,
a jednocześnie sami czerpią z doświadczenia osób,
z którymi współpracują.

Grafika: https://openclipart.org/detail/70423/school-building-by-netalloy

„SIEĆ TO STATEK, NA KTÓRYM
NIE MA PASAŻERÓW,
WSZYSCY JESTEŚMY JEGO ZAŁOGĄ.”
Marshall McLuhan
Full transcript