Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Theory of Cogitality 2016

Cogito, ergo sum. - I think, therefore I am. Every pawn can be a King!
by

Theory of Cogitality

on 17 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Theory of Cogitality 2016

Ако биофотонните емисии от една част от тялото се понижат или повишат, същото се случва и с всички части на тялото.
Фриц-Албърт Поп
Интерференция е взаимодействие на две или повече вълни. Нужно е те да се намират в една и съща част от пространството.
Взаимодействие на вълните:
интерференция
Дифракция e отклонението на вълни от праволинейното им разпространение в пространството. Дифракцията се наблюдава при всички вълни, независимо от техния характер.
Дифракция
Холографията - от гр. холос (цял) + графе (пиша) - е науката, която се занимава със създаването на холограми. Интерференцията и дифракцията позволяват записването и възпроизвеждането на триизмерни образи.
Получаване на холограма
За да са валидни законите на квантовата физика, се изисква масата на абсолютния вакуум да е различна от нула величина.
Питър Хигс
Покой и движение...


50.) Ако ви попитат за вашия произход, отговорете:
Ние идваме от Светлината, където
Светлината дойде от Себе Си.
Тя почива, появявайки се в техния образ.

ДНК е светлина и може да бъде „прехвърляна“
върху други холограми като задание (код на изграждане и развитие) - т.нар. архитектура на формата.
Електромагнитните полета и излъчвания
влияят при развитието на формата.

Вълнова генетика... и ТК...
При
признателност, любов, състрадание, прошка
ДНК е изключително спокойна..
При
гняв, омраза, ревност
ДНК се стяга като малък възел.

Институт HeartMath,
Сев. Калифорния
Етимологията - произход и развитие на думите
Единение Един-е-ние
Съмнение Съм-не-ние
Благодаря Благ-дар-Ра
Живот Жив-от
Природа При-рода
Обич О-бич
Сбогом С-Бог-Ом
Образовам Образ-зова-вам
Чудо – вижте Чудовище
Отречено От – реченото (в ДНК)
Отказано От-казаното (от нас)
Ако ви попитат за знака на вашия Отец,
отговорете:
Движение и покой.

(Евангелие на Тома)
Вълнова генетика... и ТК...
Вълнова генетика... и ТК...
Приемане -
да направим чуждата идея своя...
Ние идваме от...


50.) Ако ви попитат за вашия произход, отговорете:
Ние идваме от Светлината,
където Светлината дойде
от Себе Си.
Тя почива, появявайки се в техния образ.... Аз съм и Пътят, и Източникът, и Животът...

(Евангелие на Тома)
Хермес Трисмегист - 7те принципа на живота:

1. ЦЯЛОТО Е УМ. СВЕТЪТ Е МЕНТАЛЕН.

2. Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.
3. Нищо не е в покой; всичко се движи; всичко вибрира.
4. Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; еднаквото и различното са едно и също.
5. Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо.
6. Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина.
7. Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива.

Релефи от храма на Хатхор в Дендера показват възможността древните египтяни да са
познавали и използвали електричество.
По фигурите от релефа се вижда, че точно както днес и по онова време също е използвана изолация за високо напрежение: подобна на крушка форма, подкрепена от правоъгълен стълб (джед).
Учени начело с Уолтър Гарн
експериментират със системата от
релефите и възпроизвеждат джед,
крушката и усуканата жица.
Моделът сработва и отделя светлина.
Хигс бозонът („божествена” частица) – превръща хаоса след Големия взрив в „подреден космос“; произлиза от невидимо поле, което изпълва пространството; придава маса на цялата видима материя във Вселената

През 2011г. шведски учени от института "Чалмърс" успяват да уловят светлина (фотони) от вакуума.

Фотоните се появяват на двойки от вакуума, който ефект бяхме в състояние да измерим под формата на микровълнова радиация.

Пер Делсинг, Институт Чалмърс
Измерена е величината на конвертиране на информацията в енергия!

Бозон на Хигс...
Светлина от вакуума...
Доказано се увеличава
потенциалната енергия на молекулите само чрез информацията за тяхното
движение и без да се прилага допълнителна енергия.
Питър Хигс и Франсоа Енглер
получават Нобелова награда за предсказването на хигс-бозона,
2013г.

Няма изолирани системи.
Всяка частица във Вселената е в „мигновена" връзка
с всяка друга частица!
Енергия
Информация
Теорема на Бел
Цялото пространство на Вселената се състои от неуловим газ, без който е невъзможно съществуването на каквото и да е.

Айзък Нютон
В чест на Нютон този неуловим газ е наречен нютоний (ефир, етер). Изтрит от периодичната таблица след смъртта на Менделеев.
8ми принцип на Живота - принцип на когиталността

Стремежът към... каквото и да е...
се проявява едновременно с неговата противоположност
(на същото това каквото и да е и на същия този стремеж)
и единствено фокусът (върху някоя от противоположностите) определя характера на резултата.

Ако няма фокус, всичко остава възможно...

Дори да изберем да не избираме, пак избираме.
Дори да приемем, че не приемаме, пак приемаме.
Дори да сме честни, че не сме честни, пак сме честни.
Истината, че нещо не е истина, е пак истина.
Дори да вярваме, че не вярваме, пак вярваме.
Структурата на речта и на ДНК е идентична -
ДНК е вълново-честотна структура,
която можем да определим като "мелодия".

ЕДИНЕНИЕ
РАЗДЕЛЯНЕ
Сънища…
Важни моменти:
“Сънувам и помня съня си" постоянство
речник на символите практическо действие
Внимание:
доверяване и приемане на интуитивното послание!
Всички действащи лица в съня ви сте вие
- аспект от вашия характер.
Кошмарите и повтарящите се сънища са предупреждения
– напътствия от когиталността.
Сънища и етимология…

ОСОБЕНОСТИ:
разглеждане на странни думи, символи или усещания по различен начин. Колкото и варианти да открием за разкодиране на една дума, експериментите показват, че всички са верни. Добре е да помним, че когиталността, изпращайки ни послания чрез сънищата, винаги ни дава съвети, които са една много по-глобална гледна точка от тази на сънуващия
пример:
намирам се в гр. Шумен (това ми е странно)
тълкувание:
ШУМ-МЕН (има смущения в мен)
Шшш - умен (мълчи, за да си умен)
ШУМ-ЕН (липса на баланс между мислене и действия)
Ш-УМ-ЕН (замълчи и мисли повече за хармонията в себе си)

Други думи: пепелянка, великан, динозавър, чудовище
Допълнителни упражнения
за епифизата
Упражнения за епифизата - мъже
1. Синхронизиране на холограмни (видими) честоти:
звук, дъх, сексуална енергия

2. Синхронизиране на енергийни (невидими) честоти: светлина и мисловност

3. Сливане на холограмни и енергийни честоти:
- бази и кръгове за синхронизация
- лъч, лиден и енергиен свят


Упражнения за епифизата - жени
1. Синхронизиране на холограмни (видими) честоти:
звук, дъх, сексуална енергия

2. Синхронизиране на енергийни (невидими) честоти: светлина и мисловност

3. Сливане на холограмни и енергийни честоти:
- пирамида
- бази и кръгове за синхронизация
- седем диска
- лиден и енергиен свят


ПЪЛНА ОТДАДЕНОСТ...
Способности, дадени от когиталността:
- да приемаш
- да избираш
- да действаш
- да преживяваш
- да отразяваш (взаимодействие с околна среда)
- да разсъждаваш (използване на познато и непознато (въображение и комбинативност))
- да учиш и да се развиваш (да преживяваш непознатото с любов и отдаденост)
- да се възвисяваш (да надскочиш себе си, като излизаш извън рамките, които си приел)
- да забравяш (възможността за асиметричен кръговрат в безкрайността)
ПЪЛНА ОТДАДЕНОСТ...
Способности според холограмата:
- да притежаваш (вместо да приемаш)
- да избираш (в смисъл да сравняваш, оценяваш, очакваш и търсиш сигурност)
- да действаш (важи само за зоната на комфорт)
- да преживяваш (не се приема като удоволствие от наученото, а като емоция с посока навътре)
- да отразяваш (съобразено с посоката на защита - взаимодействие с околна среда само заради…)
- да разсъждаваш (притежание, което предполага и въображение за увеличаване на притежаваното)
- да учиш и да се развиваш (да спазваш правилата и матрицата на зададеното от някого)
- да се възвисяваш (някой да ти даде възможности)
- да забравяш (да преоткриваш себе си като жертва, без да помниш успехите - порочен кръг)
Какви са + за всички,
ако го направя...
++
Какви + за всички,
ако не го направя...
+-

Какви са - за всички,
ако го направя...
-+

Какви са - за всички,
ако не го направя...
--

Извод:
Ако печеля, печелят всички. Ако губя, губя само аз.
ИЗБОР
ИЗБОР
ИЗБОР
ИЗБОР
В превод глаголицата има следното съдържание:
Азъ (в превод от прабългарски означава памет, цялостно знание, алем – първи; а(кх)ан - бог) Творя, Воден от Движението! Доброто Живее с Дела на Земята! И малкото, което си Мислите, потъва и се проявява в покоя (ние сме в покоя и покоят е в нас). В Ръцете Словото е Твърдо (жизнена енергия, сила, протонно поле, прана)! Да Лети (ук – знание на ученика, но още и удоволствие) Може (фрът) Всеки (хер)! Творческата (ща - божествения (ограничен в поле) потенциал) Жизнена енергия (ци) е триединно ограничена (ча - триединство с линейна рамка) за да твори неограничено (ша - божествения неограничен потенциал)! Човече (еръ), Деца (ер), Хора (ери)! Единното(а(е)н, божествено) Знание (Ун – знание цялостно) с вяра (ин) и посока (ян) (като едното (женско) прелива в другото (мъжко)) ни води Към (Юс) Безкрайността (Ят – бога, който е и всеки от нас)!.

*глаголи - действие, стремеж, посока, кръговрът, люботворене


Глаголицата - послание за Цялото

Азъ Буки, Веди Глаголи! Добро Ест Жичье Дзело Земля!
Иже (Йота) Како Люди Мислите, Наш Он Покой.
Ръци Слово Твръдо! Ук, Фрът, Хер! Ща! Ци Ча Ша!
Еръ, Ер, Ери! а(е)н Ун (Анун)! Йин йан! Юс! Ят!
АН
- ПЪРВИ, ПЪРВИЧЕН (БОГ)
УН
- ЗНАНИЕ
АНКХ
- ПЪРВИЧЕН ДЪХ (ИМПУЛС)

АН-УН-АНКХ
(
АНУНАК
) -
този, който познава първото, изначалното - "държи" ключа за него
здрав сън – 5 1 4 2 4 8 5 3 8
добри отношенията в семейство – 2 8 5 5 5 5 9 0 1
добри взаимоотношения на работа – 1 4 1 1 1 1 9 6 3
откъсване от миналото – 7 8 1 9 0 1 9 4 2 5
за хармония в настоящето – 7 1 0 4 2
нормално телесно тегло – 4 8 1 2 4 1 2
подмладяване – 2 2 1 3 4 4 5

Началото…
Колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето (парадокс на близнаците)

Енергия = Информация
Да се дебна да НЕ мисля и правя:
1. глезене
2. търсене на внимание
3. търсене на позитивна обратна връзка (комплименти, похвали, благодарност)
4. контрола (правенето на инат на всичко в името на това да защитя собствената си гледна точка)

Да се дебна ДА мисля и правя:
5. да чувам (това, което е казано, а не онова, което е в собствената ми глава; чуване и приемане на чуждата идея) – задаване на въпроси, разясняване какво съм разбрал
6. да правя връзки между чутото и да достигам решения и идеи, които да единявам в обща посока навън
7. да правя действията, определени от т.5 и т.6
8. да достигам изводи от направените действия в посока отдаденост навън

9. ДА ПРАВЯ ВСИЧКИ ТОЧКИ В ЕДИН-Е-НИЕ
Full transcript