Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentatie Motivatie Werkgroep Zorgcoördinatoren (6-2-2014)

No description
by

Mirjam van Oers

on 18 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentatie Motivatie Werkgroep Zorgcoördinatoren (6-2-2014)

PRESENTATIE MOTIVATIE
SWV 30.06 | Werkgroep Zorgcoördinatoren 6 februari 2014
Noor van Bergen & Mirjam van Oers
Welkom!
Je mag vast een antwoord opschrijven geven op de volgende 5 vragen:
Hoe ziet motivatie eruit?
verantwoordelijkheid
studiegedrag
focus
enthousiasme
houding
taakgerichtheid
betrokkenheid
Hoe ziet gebrek aan
motivatie eruit?

MOETEN
MOETEN
WILLEN
WILLEN
KUNNEN?
Gebrek aan vertrouwen in succes.
Drijfveren:
Lage verwachtingen, faalangst.

Onderliggende emoties:
Hulpeloosheid, apathie.
Het moet van een ander.
Drijfveren:
Verwachtingen, beloningen, straf.

Onderliggende emoties:
Stress, druk.
Eigen idee dat het moet
van een ander.
Drijfveren:
Schuld, schaamte, angst, interne druk.

Onderliggende emoties:
Stress, druk.
Begrip van persoonlijke relevantie.
Drijfveren:
Persoonlijke waarde en zinvolheid.

Onderliggende emoties:
Welwillendheid, vrijheid.
Activiteit op zich is bevredigend.
Drijfveren:
Plezier, interesse, geboeidheid.

Onderliggende emoties:
Welwillendheid, vrijheid.
Extrinsieke motivatie
Intrinsieke
motivatie
Amotivatie
Autonomie
Relatie
Competentie
STRUCTUUR
zinvolle keuzes bieden
ingaan op het perspectief van de leerling
didactische aanpak
positiviteit en vertrouwen
interpersoonlijk contact
Opdracht:
Verzamel 'good practices' voor jullie doelgroep t.a.v. motivatie:
Wat werkt vanuit jullie ervaring in het motiveren van leerlingen?
En hoe kunnen docenten worden begeleid in het ontwikkelen van motiverend docentgedrag?

Twee groepen:
HAVO - VWO (Mirjam)
VMBO - PrO - ZMLK - ZMOK (Cecilia/Noor)
VSO cluster, 4 klassen (onderbouw)
maximaal 12 leerlingen per klas
Subgroep A en B
Alle theorievakken worden door dezelfde docent (= mentor gegeven)


De Sonnewijser, setting

Dagstart en dagsluiting (dagelijks)
Teamoverleg (om de week)
Paralleloverleg (mentoren, klassenoverstijgend)
Intervisie voor docenten
Conclusie: Iedereen is goed op de hoogte van wat er ‘speelt’ bij de leerlingen en kennis en ervaringen worden gedeeld.

Betrokkenheid

Alternatieve trajecten voor leerlingen
Extra praktijkvak als beloning
(Interne) stages, proefplaatsing regulier
Toekomstperspectief op gezette tijden bespreken met leerling en ouders.
Beroepskeuzetest afnemen

Verdere kenmerken school

Bieden van structuur, voorspelbaar zijn, verwachtingen benoemen
Rekening houden met (acute) problematiek leerling (het kind soms ook even met rust laten)
Vertrouwensband opbouwen: in belevingswereld van kind stappen
Dagrooster aanpassen als de groep er op dat moment om vraagt
Eigenaarschap/autonomie van de leerling en van de klas: mentor is klankbord
Oog voor wat goed gaat
Groeps- en individuele doelen met leerlingen bespreken en evalueren: lln coachen elkaar
Verschillende didactische werkvormen, inzet multimedia
Groeps- en individuele beloningen
Gedragsregistratie met mogelijkheid voor de leerling om gemaakte fouten te herstellen

Kenmerken klas/docent

Probleemgericht: Probleem analyseren (oorzaak van mogelijke ‘demotivatie’ onderzoeken  oorzaak aanpakken)
Oplossingsgericht: niet praten over de problemen, maar praten over het gewenste doelgedrag en daar gerichte acties uit laten voortkomen


Twee sporen

Ouders: Tumultkaart ‘begeleiden bij het huiswerk maken’
Leerling: Tumultkaart ‘Motiveren’; Breingeheimen; Mission Possible
Leerkrachten: Presentaties; Kijkwijzer motiverend leerkrachtgedrag

Materialen

Coaching leerkracht in motiverend leerkrachtgedrag
Ondersteuning rugzakbegeleider in nuttige invulling individuele ondersteuning
Begeleiding leerling zelf
Eventueel: doorverwijzing voor nader onderzoek

Vanuit de ambulante begeleiding
Full transcript