Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VISIE

No description
by

Arie Huisman

on 16 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VISIE

Aanleiding
Doel
Missie
Visie
Civiele Werken

Buitendienst
Strategie
Communicatie
Acties
Kosten
Advies
Dial
oog

Beheer & Onderhoud
Samen

VERANTWOORDELIJK

voor een

DUURZAME KWALITEIT

van de

OPENBARE RUIMTE
• Ontwikkelingen doorgronden
• Voorbereid zijn op de manier van werken in de toekomst
• Vanuit een zelfbewuste, proactieve insteek is onderzocht wat dit voor het beheer en onderhoud
in en aan de openbare ruimte voor gevolgen heeft.

• Het document geeft de missie en visie weer
• Aansluiting op de speerpunten raadsopdrachten, organisatievisie en takendiscussie
• Met een schets van de sterke punten en verbeterpunten komen tot een nieuwe visie
• Hiervoor de organisatorische aspecten in beeld te krijgen.


SAMEN verantwoordelijk voor een DUURZAME kwaliteit van de OPENBARE RUIMTE
• Vitale kernen
• Sociale cohesie en zelfredzaamheid
• Garantie Culturele eigenheid, ruimtelijke kwaliteit, economische waarden,
duurzame kwaliteit openbare ruimte en gebouwen

Hoe?
• Faciliterende/regisserende positie gemeente
• Kerngericht werken
• Burger- en overheidsparticipatie
• IBOR-model


Gevolgen voor omgeving, organisatie, mensen en middelen


- Projecten op regiebasis
- Regisseurs van de openbare ruimte
- Verankering toezicht
- Borgen kennis, databeheer en opdrachtgeverschap
- Successen vieren
-
Zichtbaar maken wat we doen
- Allround inzetbaar (public servant, ambassadeur in kerngericht werken)
- Uitwisseling mensen en materieel
- Bulkwerk uitbesteden
- Waar snelheid geboden is zelf doen
- Kwetsbaarheid beperken door samenwerking in de regio (op onderdelen)
- Begraafplaatsen: nette begraafplaatsen en Piëteitsvolle begrafenissen

• KERNGERICHT werken
• Dorpsraden
• Gebiedsmanagement op regiebasis
• Van aanbod – naar vraaggericht werken
• Actualiseren en digitaliseren beheerplannen
• Duurzaam investeren in kapitaalswerken: VOORUIT BEZUINIGEN!
• Invullen eigenaarsrol infrastructuur
• Optimaliseren participatie


• Medewerkers van de binnen- en buitendienst (breed draagvlak)
• Managementteam heeft ingestemd
• Het college heeft de visie vastgesteld
* Gemeenteraad informeren


Uitvoeringsdocument maken:

• Werkafspraken kerngericht werken
• Beheerplannen actualiseren
• Inrichting organisatie op bestuurlijke toekomst
• Toezicht op kapitaalwerken verankeren
• Opleidingsplan
• Formatieve gevolgen takendiscussie
• Databeheer, onderhoud procedures goed regelen
• Teambuilding

Het visiedocument lezen en ter kennisname aannemen

De openbare ruimte :
Werkzaamheden
Gereedschap
Aanpak
Resultaten
Effecten
Gemeente
Markt
Burgers
V I S I E
Generatietuin
Buurtschouw
MAATSCHAPPIJ
Burgers
Bedrijven
Instellingen
Overheid
TOEKOMSTGERICHT
Spaarzaam
Betrokken
Hergebruik
Milieuvriendelijk
CASCO VAN DE SAMENLEVING
Wegen pleinen en bruggen
Openbare verlichting
Groen
Riolering en water
Speelplaatsen
Begraafplaatsen
Dilemma´s
Voorbeeld
Hoe ver te gaan met enthousiasmeren dorpsraden?
Welke verantwoordelijkheden afstoten, welke blijven?
Wel of geen kaders stellen ?

Welke risico´s nemen wij en welke de dorpsraad?

Hoe en welke afspraken maken?

Status van de dorpsraden, nu en lange termijn?

Wie draagt de langdurige product-verantwoordelijkheid?

Hoe regelen wij het onderhoud en borgen het?

Wat te doen bij schade?
Regie nemen of alleen faciliteren, hoe loslaten?
Opgenomen in:
de reguliere (meerjaren) begroting
de raadsopdrachten
de takendiscussie

JOP Arkel
Biggentuin
Project de Wielen
Plein 983 Arkel
Kruising Hoornaar
Gemeente
Burgers
Markt
fysieke domein
Voorstel Dorpsraad Giessen-Oudekerk voor renovatie van De Steiger
Schetsontwerp
De bestuurlijke visie vertaalt naar de Openbare Ruimte
Dynamische systemen
CASCO VAN DE SAMENLEVING!

BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST?
IBOR DENKRAAM
Integraal Beheer Openbare Ruimte
strategisch niveau
operationeel niveau
tactische niveaus
Bestuur
Organisatie
Samenleving


Full transcript