Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mąstymo žemėlapių kūrimas matematikos pamokose

mokytojajolanta.jimdo.com

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mąstymo žemėlapių kūrimas matematikos pamokose

Mąstymo žemėlapių kūrimas
matematikos pamokose

Jolanta Andriuškevičienė
Asta Sakalienė
Dalia Skeirienė

2014-04-03

L. Vygotsky argumentuotai teigė, kad mūsų
mintis paveikia tai, kokius įrankius naudojame...

Mes galima pastebėti, kad kai dirbame fizinį darbą, pavyzdžiui, tvarkomės sode arba valomės dantis, tai atliekamo darbo sėkmingumas priklauso nuo įrankio, kurį naudojame.

Bet ne visada suprantame, kad įrankiai taip pat gali įtakoti ir protinių užduočių atlikimą.

Jormes Hiebert
Making Sense

Mąstymas yra pats sunkiausias darbas, todėl tik tiek mažai žmonių juo užsiima.


Henry Ford
Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla
Mąstymo žemėlapiai skirti ne mokytojams palengvinti darbą, o mokiniams padėti kurti!
Mąstymo procesas:
apibrėžimas kontekste
Mąstymo žemėlapio tipas:
apskritimo žemėlapis

Žemėlapis skirtas vieno ar kito objekto apibūdinimui. Kitaip galima pasakyti taip: „Pasakyk man viską, ką žinai apie...“

1. Nubrėžkite centrinį apskritimą ir į jį įrašykite aptariamo objekto pavadinimą.
2. Nubrėžkite išorinį apskritimą.
3. Tarp centrinio ir išorinio apskritimų surašykite viską, ką žinote apie objektą.
4. Už išorinio apskritimo nubrėžkite kvadratą – tai bus atskaitos sistema.


Mąstymo žemėlapiai, paremti intelekto tyrimais, mokantis kognityvinius mąstymo procesus sujungia su vizualine informacijos reprezentacija, naudojama
grafiškai išdėstant informaciją
.
Mąstymo žemėlapiai nėra savarankiškas dėstomas dalykas, o įrankių rinkinys, įgalinantis mokytojams pristatyti jau dėstomą medžiagą prasmingiau.

Mąstymo procesas:
apibūdinimas
Mąstymo žemėlapio tipas:
burbulo žemėlapis

Žemėlapis skirtas aprašymams. Kokiais žodžiais apibūdintumėte daiktą, atmosferą, žmogų, ar pan.? Būtina naudoti apibūdinančius žodžius – būdvardžius.

1. Nupieškite centrinį burbulą.
2. Nupieškite daug burbulų aplinkui, besijungiančių su centriniu. Vienas burbulas reiškia vieną idėją.
3. Centriniame burbule įrašykite aprašomo objekto pavadinimą.
4. Išoriniuose burbuluose rašykite objektą apibūdinančius būdvardžius.
5. Žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos sistemą.
Mąstymo procesas:
palyginimas ir supriešinimas
Mąstymo žemėlapio tipas:
dvigubas burbulo žemėlapis

Įsivaizduokite du žmones, daiktus, ar pan. Kuo jie panašūs? Kuo skiriasi?

1. Nubrėžkite du centrinius burbulus.
2. Nubrėžkite daug aplinkinių burbulų, kurie jungiasi su abiem centriniais burbulais. Vienas burbulas reiškia vieną idėją.
3. Kairėje pusėje nupieškite burbulų, besijungiančių tik su kairiuoju centriniu burbulu.
4. Dešinėje pusėje nupieškite burbulų, besijungiančių tik su dešiniuoju centriniu burbulu.
5. Centriniuose burbuluose įrašykite žmones/idėjas/daiktus, kuriuos lyginsite.
6. Viduriniuose burbuluose įrašykite tai, kas abu objektus vienija.
7. Tolimiausiuose burbuluose dešinėje ir kairėje įrašykite tai, kuo objektai skiriasi.
8. Dvigubas burbulo žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos sistemą.
Mąstymo procesas:
klasifikacija
Mąstymo žemėlapio tipas:
medžio žemėlapis

Kaip galėtumėte klasifikuoti, sugrupuoti, paskirstyti į grupes keletą idėjų, žmonių, daiktų?

1. Viršuje pažymėkite tai, kas bus grupuojama (daiktai, žmonių grupės ar pan.).
2. Kitoje eilėje sužymėkite kategorijas. Jas galima nurodyti iš anksto arba susitarti kuriant žemėlapį.
3. Kategoriją galima padalinti į kelias smulkesnes kategorijas.
4. Žemiau po kategorijomis galima surašyti grupes, daiktus, detales.
5. Medžio žemėlapis gali turėti atskaitos sistemą, tačiau neprivalo.

Mąstymo procesas:
dalis–visuma
Mąstymo žemėlapio tipas:
rėmelių žemėlapis

Kokios dalys sudaro visą objektą? Arba – jei išardytumėme objektą, kokios būtų jo dalys? „Visuma“ turi būti realus, apčiuopiamas objektas, o ne abstrakti idėja.

1. Kairėje žemėlapio pusėje ant linijos užrašykite viso objekto pavadinimą.
2. Toliau surašykite sudėtines objekto dalis.
3. Kai kurias dalis galima išskaidyti dar smulkiau – tą taip pat galima pavaizduoti žemėlapyje.
4. Rėmelių žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos sistemą.

Mąstymo procesas:
seka
Mąstymo žemėlapio tipas:
nuoseklus žemėlapis

Sudaromos įvykių sekos.

1. Kiekvienas didesnis langelis, reiškia svarbų įvykį sekoje.
2. Langeliai sujungti rodyklėmis, kurios rodo eigą/laiką.
3. Vieną įvykį gali sudaryti keli smulkesni. Tai galima pavaizduoti prie didesniųjų langelių rodyklėmis prijungus mažesniuosius.
4. Mažesni langeliai nėra privaloma žemėlapio dalis.
5. Jei lape nėra vietos, o žemėlapį norite pratęsti, nubrėžkite rodyklę nuo dešiniojo lapo krašto iki kairiojo ir tęskite žemėlapį.
6. Nuoseklus žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos sistemą.

Mąstymo procesas:
analogijų matymas

Mąstymo žemėlapio tipas:
tilto žemėlapis

Jūs galite pamatyti panašumus, bendrumus, rasti santykį ir sąryšį.

1. Kairėje nurodomas bendras veiksnys – tai, kas vienija visas objektų ar idėjų poras.
2. Poros išdėstytos taip: viena po „tiltu“, o kita virš jo.
3. Tarp porų yra apverstos V raidės formos išnaša, kurioje parašyta „kaip“. Tai reiškia „taip pat kaip ir“.
4. Rezultatai turėtų leisti sudaryti pilnus, logiškus sakinius.

Ačiū už dėmesį!
Nepavykęs tortas
Geras mąstymas yra geras procesas, geras procesas yra geras rezultatas.

Toyota
80% visos informacijos, kurią priimame, yra vizualinė.

40% nervinių skaidulų, pasiekiančių smegenis, yra iš ragenos.

Mūsų akys gali gauti 36 000 vizualinių signalų per valandą.

Eric Jensen „Mokymasis pagal smegenis“
ATSKAITOS SISTEMA (RĖMELIAI)

Gali būti naudojami
su visais
žemėlapiais.

Leidžia mokiniams
pagalvoti apie mąstymą
.

Skatina
reflektyvų mąstymą
.
3 pagrindiniai klausimai

1. Iš kur Jūs žinote tai, ką žinote?

2. Kas įtakoja informaciją Jūsų žemėlapyje?

3. Kodėl ši informacija yra svarbi?

Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo - kenksmingas.


Konfucijus
Keletas nuoseklių žemėlapių
Mąstymo procesas:
priežastis ir pasekmė
Mąstymo žemėlapis:
keletas nuoseklių žemėlapių

Šis žemėlapis nurodo įvykį, kas jį sukėlė, ir kokios buvo pasekmės.

1. Viduriniame langelyje įrašykite įvykį.
2. Kairėje pusėje įrašykite tai, kas galėjo sukelti įvykį. Nebūtina įvykius surašyti chronologine tvarka.
3. Langelių pridėkite tiek, kiek buvo įvykio priežasčių.
4. Rodyklės turėtų jungti kiekvieną priežastį su įvykiu.
5. Dešinėje surašykite įvykio pasekmes.
6. Langelių pridėkite tiek, kiek yra pasekmių.
7. Rodyklės turėtų jungti įvykio langelį su pasekmių langeliu.
8. Galima pasirinkti tik vieną žemėlapio pusę, pavyzdžiui, priežasčių ir įvykio, arba įvykio ir jo pasekmių.
9. Žemėlapis gali turėti atskaitos sistemą, bet nebūtinai.
Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek svarbu rasti naujų būdų mąstyti apie juos.

V.Bragas
Full transcript