Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DISENYO AT PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

No description
by

janica chee

on 8 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DISENYO AT PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

Mga Distinksyon ng disenyo ng Pananaliksik
May mga Klasipikasyon din ang pananaliksik batay sa sumusunod na uri:
Deskriptibo
Deskriptibo
Halimbawa:
1. Ang Opinyon ng mga mag-aaral sa extra judicial killing
2. Perepsiyon ng mga mag-aaral sa divorce bill
Disenyong Action Research
inilarawan at tinatasa ng isang pananaliksik ang isang tiyak na kalagayan, pamaraan, modelo, polisiya, at iba pa sa layuning palitan ito ng mas epektibong pamaraan
Pag-aaral ng isang Kaso/ Karanasan (Case Study)
Ginagamit upang paliitin, maging mas ispesipiko, o kayay pumili lamang ng isang tiyak na halimbawa mula sa isang napakalawak na paksa
Ano nga ba ang Disenyo ng Pananaliksik?

DISENYO AT PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK
Ang disenyo sa pananaliksik ay ang pangkalahatang estratehiya na pinipili ng mananaliksik sa maayos at lohikal na paraan.
Ito ay nagtitiyak na masasagot ng pananaliksik ang suliranin at matutupad ang layunin na itinakda nito
Naglalaman ito ng paraan ng pangolekta, presentasyon, at pagsusuri ng datos
Nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang pag-aaral
Kuwantitatibo
Kuwalitatibo
tumutukoy sa emperikal at sistematiko na imbestigasyon ng iba't ibang paksa
penomenong panlipunan sa pamamagitan ng matematikal, estadiskital, at mga komputatsyon

Nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang


halimbawa ay mga sarbey, eksperimentasyon

Tumutukoy sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng kuro-kuro
ito ay personal sapagkat ninanais nitong maunawaan ang paguugali, katangian ng pakikipagrelasyon.
hindi ito nakapagbibigay ng tiyak na mapanlahat na konklusyon,bagkus ang layunin lamang nito ay mapaliwanag at at magbigayng inisyal na pagkaunawa tungo sa pagbu o ng desisyon
Disenyong Action Research
Historikal
Pag-aaral ng isang kaso/ karanasan (Case Study)
Komparatibong Pananaliksik
Pamamaraang Nakabatay sa Pamantayan ( Normative study)
Etnograpikong Pag-aaral
Disenyong Eksploratori
Konkreto o abstrakto ang dekripsyon
Mga pangkasalukuyang ginagawa, pamantayan, at kalagayan
nabbibigay tugon sa mga tanong na sino, ano, kailan, saan at paano
bumubuo ng estratehiya at plano upang makpagbibigay ng makabuluhang rekomendasyon
Halimbawa:
Tunay nga bang naging epektibo ang k-12 program sa mga mag-aaral
Historikal
Ito ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng pangangalap ng datos upang makabuo ngkonklusyon hinggil sa nakaraan
Halimbawa:
Pag- unladng Wikang Pambansa sa Pilipinas
Madalas na nagiging paksa ay mga institusyon gaya ng simbahan, paaralan, negosyo, kapatiran, grupo ng homoseksual, adik sa droga, gang, OFW, guro at iba pa
Halimbawa:
Kaso ng isang guro na piniling maging kasambahay sa ibang bansa
Komparatibong
Pananaliksik
Ito ay naglalayong maghambing ng anomang konsepto, kultura, bagay, pangyayari
Halimbawa:
Komparatibong pagsusuri na mga panitikang pambata ng mga tagalog at bisaya
Pamamaraang nakabatay sa Pamantayan (Normative Study)
Naglalayon itong maglarawan ng anumang paksa
Halimbawa:
Pagsusuri ng Kakayahan sa Filipino ng mga mag-aaral ng La Salle University batay sa itinakdang Kompetensi ng DepEd
Etnograpikong Pag-aaral
Uri ng pananaliksik sa agham panlipunan na nag-iimbestiga sa kaugalian, pamumuhay ng isang komunidad
Halimbawa:
Pagpapakahulugan kay Rizal ng mga Milinaryong Kilusan sa Banahaw
Metodolohiya ng Pananaliksik
Ito ay sistematikong kalipunan ng mga metodo o pamamaraan at proseso ng imbestigasyon na ginagamit sapangangalap ng datos ng isang pananaliksik
Ang metodo ay tumutukoy sa pamamaraan ng pagtuklas
1
Disenyo at Pamamaraan
ng Pananaliksik
a. Sarbey- ginagamit upang mangalap ng datos sa sistematikong pamamaraan sa isang tiyak na populasyon o sampol ng pananaliksik
b. Pakikipanayam o Interbyu
Pagkuha ng impormasyon sa isang kalahok na may awtoridad o di kaya ay may personal na pagkauna
Nakabalangkas na pakikipanayam
Ito ay eksakto o tiyak ang pagtag gaya ng mga nasa talatanungan na ginagamit sa sarbey.
Pakikipanayam na bahagyang nakabalangkas
ito ay nagbibigay kontrol sa mananaliksik o tagatanong sa magiging daloy ng panayam.
Walang estruktura
Naglalayon itong galugarin ang nararamdaman ng kalahok tungkol sa paksa ng panayam
c. Dokumentaryong Pagsusuri
Ito ay isang pamamaraan sa pananaliksik na ginagamit upang kumalap ng impormasyon na susuporta at magpapatibay sa mga datos ng pananaliksik sa pamamagitan ng analitikalng pagbasa sa mga nasusulat na komunikasyon at mga dokumento upang malutas ang mga suliranin
D. Nakabalangkas na Obserbasyon at pakikisalamuhang Obserbasyon
Ito ay pagmamasid ng mananaliksik sa mga kalahok na pokus ng pag-aaral habang sistematikong itinatala ang kanilang pagkilos, interaksyon, pag-uugali sa pamamagitan ng gabay sa obserbasyon
2
Lokal at populasyon ng Pananaliksik
Nakasaad dito ang mga batayang impormasyon tungkol sa kalahok ng pananaliksik
Kabilang dito kung sino, tagasaan, o kaya ay kungsa anong institusyon o organisasyon may kaugnayan ang kalahok
3
Kasangkapan Sa Paglikom ng Datos
Ilalad dito ang uri ng kasangkapan o instrumentong gagamitin upang maisagawa ang pamaraan ng pananaliksik
4
Paraan sa Paglikom ng Datos
Nakasulat dito ang hakbang-hakbang na plano at proseso sa pagkuha ng datos
5
Paraan sa Pagsusuri ng Datos
tinatalakay sa araling ito ang iba't ibang nilalaman at bahagi ng matodolohiya ng pananaliksik
Full transcript