Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INTERAKSI ANTARA TAMADUN

No description
by

Raihanadia Mohd Yusop

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INTERAKSI ANTARA TAMADUN

INTERAKSI ANTARA TAMADUN
PENGENALAN TAMADUN
Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab, sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin.
Berasal dari perkataan Arab : maddana, umran, hadarah dan madaniyah.
Juga dipanggil Civilization dalam bahasa Inggeris yang berasal dari perkataan Greek iaitu Civitas.

JENIS-JENIS INTERAKSI ANTARA TAMADUN
FAKTOR PENDORONG INTERAKSI ANTARA TAMADUN
KEPIMPINAN
KEAGAMAAN
ILMU
PERDAGANGAN
PERKAHWINAN
POLITIK
GEOGRAFI
KEPIMPINAN
merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi interaksi antara tamadun di Asia. Ini kerana seandainya pemimpin atau raja bersikap adil dan toleransi, maka interaksi akan berlaku dalam aman dan damai


PENYEBARAN AGAMA
*Kebanyakkan tamadun besar dan agung di dunia ini dibina diatas kekuatan agama
*Agama Hindu, Budha, Konfucius, Taoisme, Kristian dan Islam merupakan agama utama yang
bertanggungjawab membentuk tamadun-tamadun besar dan agung


PERDAGANGAN
Aktiviti perdagangan turut menjadi faktor penjalin interaksi antara tamadun.


PERKAHWINAN
Perkahwinan juga memainkan peranan penting dalam pembentukan interaksi antara tamadun Asia.

GEOGRAFI
Kedudukan geografi melibatkan bentuk muka bumi dan kemudahan perhubungan dalam sesebuah masyarakat bertamadun


POLITIK
Faktor misi politik turut menggalakkan berlakunya interaksi dalam suasana harmoni


SENARAI TAMADUN AWAL MANUSIA
Tamadun Mesopotamia
Tamadun Indus
Tamadun Hwang Ho
Tamadun Mesir Purba

TAMADUN ISLAM

Islam telah melahirkan antara tamadun manusia yang terunggul di dunia.
Ilmuan serta cendekiawan Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan Al-Khawarizmi.
Tamadun Islam berkembang dari Semenanjung Tanah Arab oleh Nabi Muhammad s.a.w. selepas menerima wahyu pertama

TAMADUN BESAR DUNIA
TAMADUN INDIA

Tamadun ini wujud antara tahun 2500-1800 S.M.
Selepas tempoh ini tamadun Indus telah mengalami keruntuhan.
Zaman Vedik merupakan permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat tersebut kerana pada zaman itulah lahirnya agama Hindu.
Pada zaman ini terdapat golongan pemerintah yang terdiri daripada golongan raja.

TAMADUN CINA

China merupakan antara pusat terawal tamadun manusia.
Tamadun China juga merupakan salah satu daripada sedikit tamadun yang menciptakan sistem tulisannya yang tersendiri.
Kerajaan ini tidak dapat bertahan lama dan bertindak memusnahkan banyak sumber-sumber yang dianggap berbahaya kepada pemerintahannya, iaitu para cendekiawan dan gologan terpelajar.

TAMADUN BARAT

Merupakan cara hidup Barat yang tidak tunduk kepada peraturan-peraturan tertentu yang berbentuk kitab yang diturunkan daripada langit dalam bentuknya yang asli dan murni.
Konsep sekularisme, modernisme, liberalisme, humanisme,rasionalisme adalah dasar tamadun  barat dan menjadi pencetus kepada sains dan teknologi.
Pemikiran dan falsafah barat juga menentukan identiti,halatuju dan destinasi peradaban barat.


INTERAKSI ANTARA TAMADUN
DEFINISI INTERAKSI
-pertemuan,perhubungan, dan komunikasi antara:
1- individu & individu
2- individu & masyarakat
3- masyarakat & masyarakat

DEFINISI INTERAKSI ANTARA TAMADUN
-komunikasi, persentuhan, pertembungan dan perhubungan antara tamadun manusia.


KONSEP ASAS INTERAKSI
1)ASIMILASI (ASSIMILATION)
- proses penyerapan(absorption)
- identiti asal peradaban hilang

2) AKULTURASI(ACCULTURATION)
- pertembungan budaya asing melalui proses integrasi
- identiti asal budaya tidak lenyap

3) INTERAKSI(INTERACTION)
-proses perubahan sempadan(boundaries)
-ciri budaya(bahasa,adat resam,agama dan kepercayaan) hilang dan diganti dengan budaya baru

4) PERTENTANGAN (CONFRONTATION)
- percubaan menghapuskan lawan
- menggunakan kaedah sekatan dan kekerasan

5) KONFLIK (CONFLICT)
- pertikaian atau perbezaan kepentingan antara dua
peradaban
- pertentangan secara langsung untuk mencapai matlamat
yang diperjuangkan

6) AKOMODASI (ACCOMMODATION:
ADJUSTMENT, ADAPTATION)
-proses penyesuaian-elak permusuhan
-membolehkan kelompok meneruskan identiti dan budaya
masing-masing

7) AMALGAMASI (AMALGAMATION)
- pergabungan dua atau lebih kelompok
- bersatu secara biologi sehingga lahir
identiti baru
- terjadi melalui perkahwinan

8) TEORI EVOLUSI
- merujuk kepada abad ke19-mendominasi teori
perubahan sosial
- mendakwa hanya budaya dan tamadun Barat yang
unggul-tiada satu tamadun dunia seunggul Barat dan
Eropah

Interaksi Fizikal
Berlaku apabila bangsa berpindah dan menetap di sesuatu tempat dan bergaul dengan bangsa lain.

Interaksi Teologi dan Agama
Berlaku apabila sesuatu agama dibawa masuk ke sesebuah tempat yang telah pun mempunyai kepercayaan yang khusus.

Interaksi Sains dan Teknologi
Berlaku apabila perpindahan sains dan teknologi yang dibawa bersama oleh bangsa yang berhijrah.

Interaksi Budaya
Paling jelas terlihat pada mana-mana tamadun seperti makanan, pakaian, seni bina, seni ukir, muzik dan sebagainya.

KESAN POSITIF INTERAKSI ANTARA TAMADUN
1. Muncal ramai penulis dan ahli
intelektual
2. Perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Kebudayaan
4. Kesenian
5. Perubatan dan teknologi
6. Penyebaran agama
KESAN NEGATIF
BERLAKU KRISIS ATAU KONFLIK ANTARA TAMADUN

FAKTOR PENGHALANG
BERLAKUNYA INTERAKSI
PEPERANGAN

-Berlaku kekacauan
-Proses interaksi terhalang
-Tiada kunjungan dari luar
-Aktiviti hubungan sosial tergangu

BENCANA ALAM
-Kemarau, banjir, gempa bumi dll
-Bentuk muka bumi yang tidak subur

KESTABILAN POLITIK & EKONOMI
-Negara tidak aman
-Pemerintahan yang tidak teguh
-Aktiviti perdagangan dan pertanian
yang tidak berjalan dengan lancar

KESIMPULAN

kesan Positif
- memberi pengukuhan kepada sesuatu tamadun
- Elemen – elemen atau ciri – ciri tamadun luar yang diterima oleh sesuatu tamadun akan mengalami proses asimilasi dan penyesuaian


kesan

Negatif
- Seringkali mewujudkan konflik antara masyarakat yang memiliki tamadun yang berbeza
- Konflik ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti teologi, ekonomi, social dan politik. Faktor yang sering menjadi penyebab kepada konflik ialah faktor teologi Kesimpulannya interaksi antara tamadun dapat memperkayakan tamadun dan mengelakkan daripada menjadi statik.

 Bagi tamadun yang lebih lama terbina akan mempengaruhi tamadun yang baru dan lebih bersifat penerima (receptive)

 Hasilnya sesuatu tamadun dapat mengasimilasikan pengaruh luar seterunya akan semakin berkembang dan melahirkan pelbagai perubahan – perubahan penting.
Full transcript