Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Jonathan Swift

No description
by

Hajna Kelemen

on 11 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Jonathan Swift

Jonathan Swift
Gulliver utazásai

Jonathan Swift
1664 - 1645
Az angol felvilágosodás irodalma
A kor jellemzöje: megnövekedet az olvasóközönség, megnött az igény, a nagy példányszámú, olcsó könyvek iránt.
MÁSODIK RÉSZ
Utazás Brobdingnag-ba

Nem volt ír, de Írországban, Dublinban született.
Édesapja váratlan halála után nagybátyjai nevelték.
Tanulmányai után egy politikus titkára, majd pap lett és egészen a föesperesi posztig jutott.
Életében két nö játszott fontosabb szerepet.
Stelle (Esther Jonhson), akinek hosszú, naplószerü leveleit írta. Kapcsolatukat máig homály fedi (1728-ban halt meg).
Vanessa, aki nem tudta, hogy Swift házas. (1723-ban halt meg).
1726-ban jelent meg élete fömüve a
Gulliver utazásai
.
Élete utolsó szakaszában szellemileg leépült, majd 1745-ben Dublinban elhunyt.
Ki volt ö ?
Angol költö, író
Az angol felvilágosodás egyik legnagyobb alakja, protestáns papi családból származott.
Írói pályáját két korabeli világnézeti, egyházi problémákat, s egyben írói világának ellentmondásait is tükrözi müveiben: a
Hordómese (1696)
szatirikus röpirat a vallási türelmetlenség ellen, illetve az antik és a modern müvészet viszonyát taglaló
A könyvek csatája
(1704).
A számos ír és angol témájú röpirata után egész életmüvének egyik legjelentösebb alkotása, a kalsszicizmus korának kedvelt müfajában, szatíriában íródó, a felvilágosodás eszméit valló,
Gulliver utazásai (1726).
A társadalmi és politikai kérdéseket felvetö, négy könyvböl álló mü azt szeretné bebizonyítani, hogy az emberiség a tökéletesség állapotából az önpusztítás felé halad.
Gulliver utazásai
ellenutópiaszerü pétdázat
a szereplök eszmék szócsövei
szatírikus stílusú
nyelve retorizált (retorikai alakzatok használata.)
müfaja tárdadalmi - emberi szatíra
(a szatíria alapvetö eszköze a relativitás)
Nem szórakoztatni, hanem bosszantani akarta a közönséget.
A regény négy rész négy képzeletbeli utazás.
Föszereplöje Lemuel Gulliver, sebészorvos

Az elsö két könyv valójában az angol társadalmi viszonyok karikatúrája.
A Gulliver utazásai Jonathan Swift szatirikus utazási regénye.
Érdekes és egyben izgalmas története egy családapáról, Gulliverröl szól, aki körbeutazza a világot, hogy többet tudhasson meg más kultúrákról, emberekröl. Késöbb érdekesebbnél érdekesebb világokba cseppen, mint pl. Lilliput, Brobdingnag, Lugnagg és a Nyihahák országa.

ELSÖ RÉSZ
Utazás Liliput-ba

Gulliver elképesztö részletességgel, lényegtelennek tünö megállapításokkal írja le kiszolgáltatott és megalázó helyzetét. Megragadó a kis emberkék igyekezete, hogy az "emberhegyet", ahogyan ök nevezik Gullivert, elöször ártalmatlanná tegyék, majd országuk segítöjévé és védelmezöjévé neveljék.
Gulliver megmentette a birodalmat egy hasonló ország támadásától, de nem hajlandó erejét a másik birodalom leigázására felhasználni. Így a liliputiak 'hazaárulással' vádolják és Gullivernek menekülnie kell.
Az angliai társadalmi viszonyok paródiája ebben a vicces, derüs elsö részben is megtalálható.
A második részt magyarázkodással kezdi Gulliver; amiért az életveszélyes kaland után újabb tengeri útra vállalkozik.
Távolról társai menekülésére lesz figyelmes. A csónakot egy monstrum; egy óriás üldözi.
Gulliver az elsö pillanattól olyan kicsinek érzi magát az óriások birodalmában; amilyennek a lilliputiak érezhették magukat őmellette.
Megismerkedik az országgal, a fövárossal, annak nevezetességeivel.
A lebilincselö mesefolyamból, a kedélyességböl kirí a leplezetlen társadalomkritika, müvészien elhelyezve éppen ott, ahol a legjobban csattan.

Gullivernek a harmadik fejezet kezdetén is mentegetőznie kell, mert szinte hihetetlen, hogy valaki ennyi megpróbáltatás után ismét vállalni meri a tengeri utakat.
Kalózok fogságába esik.
Megkegyelmeznek neki, egy gyenge kis csónakon mentheti életét a nyílt tengeren.
(LAPUTA)
Egy szigetre lesz figyelmes, ami a levegöben lebeg, késöbb erröl kiderül, hogy innen irányítja a király népe életét.
A képtelenségek sorából kiemelkedik a "Királyi Kitalátorok Akadémiája": a karikírozás utolérhetetlen abban, ahogy a különféle ötleteket, kitalálásokat megvalósítani igyekeznek a "tudósok", természetesen az emberiség érdekében.

HARMADIK RÉSZ.
Utazás Laputába, Balnibarbiba, Luggnaggba,
Glubbdubdribe és Japánba.

NEGYEDIK RÉSZ.
Utazás Hauhnhnm országba.

A negyedik útja elött érzi, hogy megint magyarázkodnia kell, és a nyugtalan természetére, kalandvágyára hivatkozik. Egy nyomós érv is alátámasztotta a döntést, az útnak induló hajó kapitánya lehet.
Az út során a legénység fellázad ellene, ismeretlen földön, szigeten teszik partra.
Gulliver a nyihahák (lovak) országába kerül.
A nyihahák szellemi képességei, igazságos állami berendezkedésük miatt azt a következtetést vonja le, hogy az embereknél minden tekintetben különb élölények az itt élö állatok.
A nyihaha parlament úgy dönt, hogy Gullivernek el kell hagynia az országot. Óriási tragédiát okoz ez neki, mert már ö is nyihahának érzi magát. Igazságos, becsületes, eszményi életükhöz közelebb érzi magát, mint az emberek társadalmához.
Olyan képzelt világokat alkot Swift, amelyekben minden méret kisebb, illetve nagyobb az emberi világ normájához képest. Swift ezzel arra utal, hogy minden viszonylagos: fogalmaink, ítéleteink csupán a saját megszokott nézöpontunkból látszanak egyértelmünek és logikusnak; a valóságban azonban a nézöpontok sokféleképpen változhatnak; egy új dimenzióból való nézet minden ítéletünket megváltoztathatja.
Teljes támadás az emberi és társadalmi romlottság, kártékonyság, sötét fanatizmus, az ember mérhetetlen önhittsége ellen.
Az önhitt, naiv Gulliver az önfelfedezés útját járja, s ráeszmélt, hogy az ember csupán értelmes állat, akiben az állat elnyomja az értelmet.
A látszólag mulatságos kalandok mögül látszik igazán Swift elemi erejü moláris felháborodása,
s ha a mai olvasó nem is éri teljesen a korabeli szatirikus utalások tömege, a négy könyvben már megérzi a XX. században már megszokott, abszurd szatíriával "sokkoló" irodalom korai példáját.
A címszeplö olyan átlag embert képvisel, aki mentes azoktól a végletektöl, amelyekkel útjai során találkozik
Full transcript