Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Pakikipagsapalaran ni Don Juan

No description
by

Rosalie Tangonan

on 12 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Pakikipagsapalaran ni Don Juan

Ang Pakikipagsapalaran ni Don Juan
Ano ang simbolo ng pag-ibig para sa iyo?
*Ano ang kaugnayan ng simbolo sa pag-ibig?

*Sa palagay mo, bakit lubos ang pagkahumaling ninuman sa usapan kaugnay ng pag-ibig?

Aralin 13- 15
Aralin 13:
Nanaig Magi ang Kabutihan

Aralin 14:
Mahigpit na Pakikipaglaban

Aralin 15:
Mapanibughong Damdamin
Sa iyong sariling opinyon, paano mo masusubok ang katapatan ng pag-ibig ng isang tao?
Paano pinatunayan ng mga tauhan sa aralin ang kanilang pag-ibig?


Bumuo ng data retrieval chart
upang ipakita ito.
Mga Layunin
Naiuugnay ang kasabihan sa pangyayaring inilahahad sa aralin
Naipaliliwanag ang mahahalagang saknong mula sa aralin
Natutukoy ang mga positibo at negatibong dulot ng isang bagay o aksyon
Nailalahad ang sariling opinyon kaugnay ng usaping tinatalakay sa aralin
Naihahambing ang mga katangian ng tauhan batay sa kanilang mga ikinilos sa akda
Talasalitaan
Tukuyin ang kasingkahulugan ng salitang
may palatandaan mula sa pangungusap
sa pamamagitan ng pamimili sa kahon sa ibaba.
1.
Napagal
siya sa haba ng kanilang nilakbay.
2. Ang kaniyang atensyon ay
napagkit
sa magandang
tanawin na kaniyang nakita.
3. Sa taas ng mga damo sa parang,
tinagpas
niya ang mga ito
upang siya ay makadaan.
4. Siya ay
nagugulumihanan
kung saan dapat dumaan. Sa
palagay niya, siya ay nawawala na.
5. Sa ating paglalakbay, iwasan natin ang pagiging
ganid
.
Hayaan natin ang mga halaman at hayop sa natural nitong
lugar.
natuon makasarili naguguluhan
tinapyas pagod
Ano ang mahalagang katangiang ipinamalas ni Don Juan kay Donya Jauna upang maging palagay ang loob ng dalaga? Ipaliwanag.
Paano nagawang sagupain ni Don Juan ang higanteng nagbabantay kay Donya Juana?
Ano ang kahinaan ni Don Juan na masasalamin sa tinalakay na aralin? Ipaliwanag.
Makatwiran bang umibig si Don Juan kay Donya Leonora gayong may pangako siyang binitiwan kay Donya Juana? Bakit?
Ano-ano ang katangiang taglay ni Donya Leonora na maaaring nagpaibig kay Don Pedro?
Bakit walang reaksyon si Donya Juana kaugnay ng pag-iibigan nina Don Juan at Donya Leonora?
Kung ikaw si Donya Leonora, maniniwala
ka ba sa pangakong pag-ibig ni Don Pedro?
Bakit humiling si Donya Leonora kay haring Fernando ng panahon para sa kanyang panata sa halip na magsabi ng totoo sa hari?
Full transcript