Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Normer och antirasism Hassela

No description
by

Selma Gušić

on 5 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Normer och antirasism Hassela

Normer och antirasism på Hassela - hur hänger det ihop?
Ungdom Mot Rasisms
antirasism

Rasism vs. rasistiska fördomar rond 1
Rasism är däremot ett system som legitimerar rasistiska fördomar, det vill säga ett system som värderar en viss grupp/”ras” över en annan.
Den omvända rasismens vara eller icke vara...
Rasism vs. rasistiska fördomar rond 2
Rasistiska fördomar är förutfattade uppfattningar en kan ha kring olika människor utifrån utseende, språk, religion (ras)
"ras" 2: det finns inga biologiska skillnader mellan människor som kan betecknas som raser, punkt.
"ras" 3: begreppet är en social konstruktion som vi endast förstår i ett rasistisk samhälle.
"ras 1": under den europeiska kolonialismen bedrevs forskning för att befästa skillnader bland människor. Människor ordnades in i raser.
"rasifiering"
: att ge personer rastillhörighet utifrån deras utseende, språk, religion. Personer blir alltså rasifierade i och med
den sociala konstruktionen som är rasism.
MAKT är skillanden mellan rasistiska fördomar och rasism.
I Sverige har gruppen som klassas som vita generellt:

"vithet"
är en social konstruktion som placerar personer som räknas som vita på toppen av en makthierarki med grund i ”ras”.
1) makt över den egna representationen
2) ekonomisk makt
3) politisk makt och inflytande.
I Sverige är därför rasifierade personer generellt:
diskriminerade på bostads- och arbetsmarknaden samt grupperade som ett kollektivt samhällsproblem.
Men hur var det med den omvända rasismen?
Då "vithet" är en del i den rasistiska strukturen finns det rasitiska fördomar mot "vita" men dessa fördomar utmanar inte den strukturella makten. TEX:
Om en rasifierad svensk person säger att ”alla vita är lata” påverkar det alltså inte uppfattningen av vita personer, eller deras inflytande i Sverige som grupp; om någon däremot säger ”alla svarta är lata” yttrar de en rasistisk fördom som underbyggs av hundratals år av europeisk rasism och kolonialism, och som lever kvar och påverkar den svenska "svarta" (rasifierade) minoriteten även idag.
kön
etnicitet
religion
utbildning
klass
sexualitet
könsuttryck
ålder
funktionalitet
MAKT
Intersektionalitet
"I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own"
Ungdom Mot Rasisms
antirasism 2
Ungdom Mot Rasisms
antirasism 3
Normer och makt
När tänkte du senast på?
Normmys vs. Normbryt
Den som uppfyller normen belönas, den som bryter mot normen straffas. Men hur?
Makttrappan
läkaren - den turkiska läkaren
fotboll - damfotboll
killen - invandrarkillen
OS - handikappOS
begränsande normer
organiserande normer
Normer är regler, osynliga ramar.
normen som sanning
dagordning
handling
Full transcript