Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verenigde Staten 1861-1918

No description
by

max van der Veen

on 12 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verenigde Staten 1861-1918

Verenigde Staten: 1861-1918
Geen isolationisme in Cuba, Midden-Amerika en Zuid-Amerika
Geen Isolationisme Stille Oceaan: Hawai (later vlootbasis Pearl Harbor) , Filippijnen, China
Big Business
De federale regering steunde altijd de Big Business, niet de boeren en de arbeiders (zie bron 9)
Vanaf het begin
isolationisme
dwz geen bemoeienis met Europa. Vanaf 1823 de
Monroedoctrine
dwz Europa moest niet proberen op het Amerikaanse continent kolonies te stichten en Europese inmenging werd beschouwd als een bedreiging voor Amerika
Big Business: Carnegie: monopolie staal
Staalmagnaat maar
ook Filantroop.
Hij liet bijv het
Vredespaleis
in Den Haag
bouwen
Big Business:
Rockefeller
monopolie: olie
Lincoln: 1861-1865: Republikein
: voorstander van afschaffing slavernij maar vooral voorstander van de Unie. Hij wilde de Unie bij elkaar houden. Hij kreeg de koosnaam Us Abe.
1865: Lincoln vermoord, een paar dagen na het einde van de Burgeroorlog door een aanhanger van de Zuidelijke Confederatie
oorlogsbuit zie bron 20
katoenplantages
waren vooral in het Zuiden
Slavernij was een van de oorzaken van de Burgeroorlog, maar niet de enige. Het Noorden wilde protectionisme voor de opkomende industrie en het Zuiden wilde vrijhandel voor de katoenverkoop
W.E.B DuBois:
intellectueel, strijd tegen segregatie langs wettelijke weg: kiesrecht en gelijkheid voor de wet
NAACP: National Assocition for the Advancement of Colored People: 1909
Opgericht door Du Bois, tegen segregatie dmv rechtszaken. Geen steun van de federale overheid, want de president was bang blanke kiezers te verliezen.
slavenschip
slavenhandel
slaven straffen
Lees dit boek en
pink een traantje weg.
Het is een grote
aanklacht
tegen slavernij
Segregatie in het onderwijs: De Zuidelijke staten vonden een gaatje in de grondwet en beriepen zich op de grondwet en op het feit dat de deelstaten zelfstandige bevoegdheden hadden: bijv op gebied van onderwijs. Hooggerechtshof deed niets. Ze wilden of konden niet. Ze grepen pas in 1954 na de zaak
Brown vs Board of Education of Topeka.
(zie par 4.2)
Reconstructie: Na de Burgeroorlog: 1865-1877
De federale regering richtte het Freedmen's Bureau op. Dit Bureau hielp de zwarte mensen in het zuiden door onderwijs, voedsel en medicijnen.
Reconstructie dooft uit na 1870.
Het Noorden had geen belangstelling meer voor de Reconstructie en het Zuiden was van mening dat ze waren gedwongen tot de Reconstructie.De aanleiding tot het einde van de Reconstructie was de verkiezing van Hayes. Hayes mocht president worden op voorwaarde dat de federale troepen zich terugtrokken uit het Zuiden. (zie bron 23) Gevolgen:
1.De partij van de blanken(Democraten) kregen de macht terug.
2. de blanken in de zuidelijke staten wilden de zwarten weer op hun plaats terug zetten. Met de terugtrekking van de troepen werden de zwarten aan hun lot overgelaten.
Booker T Washington
gematigd, uit het Zuiden, meer onderwijs en hard werken
Jim Crowwetten: vanaf 1873
: segregatie in de openbare ruimte, in het onderwijs, openbaar vervoer, huwelijk etc etc.
Seperate but
equal: geen
integratie
Reconstructie: 1865-1877.
Freedmen's bureau: Federale regering geeft steun aan negers in Zuiden: bijv onderwijs
Bovendien zorgde het Congres ervoor dat de grondwet werd veranderd:
1. 1865:
13e amendement
: slavernij werd verboden
2. 1866:
14e amendement
: zwarte mensen kregen volledige burgerrechten
3. 1869:
15e amendement
: zwarte mensen kregen kiesrecht. Ze stemden massaal op de partij van Lincoln, de Republikeinse partij.

Reconstructie-amendementen moesten worden goedgekeurd door de zuidelijke staten, anders werden ze niet toegelaten tot de VS
Na de Reconstructie begon het Zuiden de zwarte bevolking terug te zetten op hun plaats door:
1. acties van de
Ku Klux Klan
2. segregatie door de zogenaamde
Jim Crow wetten
onder het mom van "separate but equal"
3. het systeem van
sharecropping

Par 2.1: Politieke en maatschappelijke invloed van de industrialisatie.
Factoren die een rol speelden bij de industrialisatie na de Burgeroorlog: paragraaf doorlezen en kopjes onthouden.
Factoren zijn:
1. verstedelijking:
2. natuurlijke grondstoffen
3. modernisering van de landbouw: graan werd big business (zie bron 3)
4. spoorwegen: verbinding oost- en westkust
5. uitvinders: Edison: (zie bron 4)
6. productietechnieken: bijv lopende band autofabriek Ford en dus massaproductie.
7. nieuwkomers in de steden: (zie bron 5)
Ku Klux Klan
Par 2.1: politieke en maatschappelijke invloed van de industrialisatie
Par 2.2: De ontwikkeling van de burgerrechten
par 2.3: Het buitenlands beleid.
Schaduwzijde industrialisatie: Onvrede over de industrialisatie
Schaduwzijden zijn:
1. arbeidsomstandigheden: lange werkdagen, slecht loon, kinderarbeid, geen rechten( zie bron 6 en 7)
2. kloof tussen rijk en arm (zie bron 8)
Denk aan begrip
Trust.
Vakbonden moesten ten koste van alles bestreden worden
3. federale politiek van
laisser-faire
.Begrip Economisch liberalisme goed leren.
Federale overheid koos altijd de kant van de
big business
(gaf ook geld en wekte dus de schijn corrupt te zijn) en zorgde ervoor dat buitenlandse producten werden geweerd. Bovendien deed de federale overheid niets aan sociale wetgeving en koos het zelden de kant van de vakbonden.
De ontwikkeling van een koloniaal rijk in de Cariben en Azie: 1865-1918.
Cuba en de Filippijnen kwamen in opstand tegen Spanje. De VS hielpen de opstandelingen. Ook president Theodoor Roosevelt (van de Progressive Movement)
Cuba was na de opstand zogenaamd onafhankelijk, maar de Filippijnen werden Amerikaans bezit. Vanaf de Filippijnen konden de VS naar China. Het openbreken van de Chinese markt werd beargumenteerd met de
Open-Door policy (1899)
dwz China mocht zelfstandig blijven maar moest wel vrijhandel toestaan.
Deze imperialistische politiek is in feite hetzelfde als de koloniale Europese politiek, waarbij macht, grondstoffen, afzetmarkt en cultuuroverbrenging ook een zeer belangrijke rol vervulden
Onvrede over de industrialisatie:
1. Acties van de vakbonden met geweld neergeslagen.
1886: American Federation of Labor (AFL)
opgericht Geschoolde arbeiders die voor hervormingen streden. Niet tegen kapitalisme, maar meer loon en kortere werkdagen
2. Boeren: onrust door overproductie en dus lage prijzen en hogere vervoerskosten. Gevolg: oprichting nationale partij:
People's Party.
Een Populistische, conservatieve beweging die voorstander was van kleinsteedse Amerika. Wilde spoorwegen nationaliseren.
Peoples Party zat in Congres, maar geen president (zie bron 12) Na 1896 stortte de beweging in.
3. Steden:
Progressive Movement
: brede hervormingsbeweging die bestond uit allerlei bewegingen, ieder met eigen doel. Bijvoorbeeld: betere werkomstandigheden. Overheid moest actiever zijn . Vooral geschoolde mensen zoals advocaten en leraren. Tegen corruptie en dus tegen big business.
4. Progressive Movement in de politiek:
a.
Theodore Roosevelt (Teddy): Republikein: 1901-1909
-pakte monopoly Morgan aan, voorstander van sturende rol van de overheid
b.
Woodrow Wilson: 1913-1921: Democraat
: overheid moest economie bewaken en macht big business beperken. Maar 1917: Vs deed mee aan Wo 1. Einde Isolationisme.
De Eerste Wereldoorlog: 1914-1918: Federale overheid olv Wilson had de big business nodig en dus werd samenwerking noodzakelijk. Hele economie werd gemobiliseerd voor de oorlog:
War Industries Board (WIB
)Coordineerde oorlogseconomie, bepaalde prijzen en productie.
Na de oorlog geen actieve rol meer van de federale overheid. Maar Progressive Movement heeft ervoor gezorgd dat Amerikanen anders gingen denken over:
- actieve rol van de overheid, de gevaren van big business en de levensstandaard van de bevolking
Theodoor Roosevelt, (1901-1909) meende dat de VS cultuur superieur was. Dus kwam Cuba volledig onder
toezicht
van de VS. Ook steunde hij de opstand van Panama tegen Colombia. De VS garandeerden de onafhankelijkheid van Panama en verwierven controle over de zone waar het
Panamakanaal
(1903) werd gegraven.(zie bron 43)
par 2.2: Strijd voor burgerrechten.
In de 19 eeuw werd het aantal staten uitgebreid, want de VS breidde zich uit van de westkust naar de oostkust. In dit middengebied: zie bron 19:(zeg maar de prairie, waar de pioniers een bestaan probeerden op te bouwen) ontstonden nieuwe staten.
De discussie in de federale regering: wordt een nieuwe staat een vrije staat of een slavenstaat
Sharecropping
:
voormalige slaven hadden geen geld en konden nu stuk grond pachten. Alles wat een zwart gezin nodig had kon worden geleend en terugbetaald met de oogst. Betekende uitbuiting en armoede, zeker toen ook nog de katoenprijs zakte.
Gevolg: veel negers trokken naar de stad.
Segregatie: tot 1964
De strijd voor gelijkheid: zie bron 29 en 30
Par 2.3: Het buitenlandse beleid: 1823-1917
Ontwikkeling van de Verenigde Staten in de 19e eeuw:Geen isolationisme op eigen continent.
Uitbreiding van gebied vanaf westkust naar oostkust. Uitbreiding door koop en oorlog. Laatste staten van de 50 staten waren Alaska en Hawai. (zie kaart blz 47)
Opschuiven van de grens van beschaving heet
Frontier.

Pioniers trokken de prairie in. Manifest Destiny hield in dat de VS ervan overtuigd dat de VS het eigen continent moest ontwikkelen (zie bron 35)
Toch was tussen 1865 en 1918 de VS bezig zich te ontwikkelen tot een koloniale mogendheid. Alleen werden de gebieden waar de VS de baas speelde nooit kolonie genoemd. Deze internationale expansie had een economische, een sociale en een politieke oorzaak.
De economische oorzaak was de industrialisatie: op zoek naar afzetmarkten.
De politieke oorzaak was de nationalistische gedachte van macht. Denk aan het Panamakanaal.
De sociale oorzaak was dat de frontiergedachte ook buiten Amerika van belang was. De VS cultuur zou over heel de wereld verspreid moeten worden.
De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
President Wilson werd in 1916 herkozen want "he kept us out of war" . Maar de duikboten oorlog van Dld leverde in de VS veel emotie op. Vooral de ondergang van het passagierschip de Lusitania (zie bron 44) zette veel kwaad bloed. Na de afkondiging van de onbeperkte duikbotenoorlog leek het
een
kwestie van tijd of de VS zouden meedoen met de oorlog. De aanleiding was het
Zimmerman Telegram,
een geheim bericht van Zimmerman om Mexico over te halen samen met Duitsland de VS te bestrijden. Deze inbreuk op de Monroedoctrine betekende het einde van het isolationisme van de VS. President Wilson verklaarde Duitsland de oorlog (met toestemming van het Congres) onder het motto "to safe the world for democracy"
Wil je bij het leren vooral denken aan de volgende kapstokken:
Hoofdstuk 2, 3 en 4 hebben steeds dezelfde paragraafindeling: nl:
1. de politieke en maatschappelijke invloed van de industrialisatie.
2. de ontwikkeling van de burgerrechten
3. het buitenlands beleid.
Bij hfst 2 horen de jaartallen 1865-1918
Bij hfst 3 horen de jaartallen 1918-1945
Bij hfst 4 horen de jaartallen 1945-1965.
Het leren wordt ook overzichtelijker als je bij het leren steeds denkt aan:
1. Politieke en maatschappelijke invloed van de industrialisatie: Wat is de rol van de federale regering t.o.v de grote ondernemingen, t.o.v de arbeiders (vakbonden) en t.o.v de boeren (platteland) Of anders: Wat is de rol van de regering t.o.v de economie
2. De Burgerrechten: vergeet niet dat er verschil zit tussen de ontwikkeling van de burgerrechten in het Noorden, waar de zwarte bevolking in de steden woonde, en de ontwikkeling van de burgerrechten in het Zuiden, waar de (voormalige) slaven woonden bij de katoenplantages.
3. De buitenlandse politiek: De VS hebben zich tot 1941 (met uitzondering van 1917- WO 1) afzijdig gehouden van de Europese politiek, maar hebben zich altijd actief bemoeid met Midden- en Zuid Amerika, de Cariben en Azie. Na 1945 bemoeien de VS zich met heel de wereld. De buitenlandse politiek heeft zeker ook economische belangen.
Pioniers
immigranten
Edison en zijn gloeilamp. Daar heeft Philips later nog leuk geld mee verdiend.
Verkiezing van de Republikein

Abraham Lincoln (1861-1865)
was aanleiding, want Lincoln wilde dmv federale wetgeving voorkomen dat nieuwe staten slavenstaten werden. Vrije staten in Congres zouden dan slavernij afschaffen. De zuidelijke staten vormden een nieuwe confederatie en dat zou het einde van de VS betekenen.
Toen de Zuidelijke staten een federaal fort in het Zuiden (het gebied van de Confederatie) aanvielen, was dat het begin van de Burgeroorlog, want Lincoln moest natuurlijk de Unie verdedigen.
Abraham Lincoln: 1861-1865
Einde Reconstructie 1877
Tussen 1863 (afschaffing slavernij) en 1877 (einde Reconstructie) heeft de federale (republikeinse)regering zich actief bemoeit met de burgerrechten van de zwarte bevolking. Daarna niet of nauwelijks meer. De federale regering in Washington vond het moeilijk integratie tussen zwart en blank af te dwingen in een maatschappij in het Zuiden waar men honderd jaar lang slavernij had gekend. Pas met de New Deal (vanaf 1933) van de democraat Roosevelt stonden de burgerrechten weer op de agenda van de federale regering. (zie hoofdstuk 3) Na de Tweede Wereldoorlog was er geen ontkomen meer aan voor de federale regering: Republikeins of Democratisch: de strijd voor burgerrechten was vanaf 1945 dagelijks voorpaginanieuws. (zie hoofdstuk 4)
Frontier
en Manifest Destiny
Van West naar Oost: Het opschuiven van de Frontier
De Ondergang van de Lusitania (1915) zie bron 44
De Lusitania was een Amerikaans passagierschip, maar sommigen beweren dat het ook wapens naar Engeland smokkelde. Bij de torpedering kwamen 128 Amerikanen om het leven. De woede was groot omdat de VS (nog) neutraal waren
Zijn hoofd pronkt op het 5-dollar biljet.
Martin Luther King hield later zijn historische speech "I have a dream" vanaf de Lincoln Memorial
Nawoord.
Zie ook
bron 26
Deze blanke puntmutsen vonden het heel stoer om met een hele grote groep een zwarte man te lynchen.
een schilderij van een van de meisjes van de
Little Rock Nine
(zie par 4.2)
President Obama tijdens de viering van het 100-jarig bestaan
De Vs en de Eerste Wereldoorlog (1917)
Nawoord.
Deelname aan de Eerste Wereldoorlog heeft voor de VS een aantal gevolgen gehad:
1. de economie werd gemobiliseerd voor de oorlog en dus actieve bemoeienis van de federale regering met de economie (zie par 2.1:
WIB
- blz 34)
2. bewustwording van de zwarte soldaten: wel meevechten "to make the world safe for democracy"maar bij thuiskomst weerd geconfronteerd worden met discriminatie
3. einde isolationisme (1917) maar voor slechts 1 jaar.
Full transcript