Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fizyka - przygotowanie do egzaminu

Lekcja 1
by

Michał Czerwionka

on 5 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fizyka - przygotowanie do egzaminu

Egzamin gimnazjalny
Obowiązkowy, ale...
Zasady ogólne
humanistyczny
matematyczno-przyrodniczy
język obcy nowożytny
Części egzaminu
matematyka
nauki przyrodnicze
biologia
chemia
fizyka
geografia
Część matematyczno-
-przyrodnicza
19 kwietnia godz. 9.00
z 6 części w tym z przedmiotów przyrodniczych
Wyniki egzaminów
Wynik centylowy
Wynik procentowy
Wyniki egzaminów są ostateczne
i nie mogą być podważane na drodze sądowej.
znajomość faktów;
symboli;
terminów;
wzorów;
formuł;
opanowanie umiejętności prostych:
wyszukiwanie informacji;
rozpoznawanie typów obiektów, zjawisk i procesów;
opanowanie umiejętności złożonych (często ponadprzedmiotowych):
rozumowanie wymagające krytycznego myślenia;
wykrywanie współzależności elementów lub procesów;
związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych itd.
Co jest wymagane z fizyki?
Tylko forma zamknięta!
Opracował: Michał Czerwionka
Nie można ukończyć gimnazjum bez przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
...liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły.
Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.
godz. 11.00
część matematyczna
odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego zakresu. ‎
odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎
Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.
Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
• język polski
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka
• przedmioty przyrodnicze
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.
Część przyrodnicza rozpoczyna się
i trwa
60 minut + 20 minut dla dyslektyków
Tak było w roku 2017
później przerwa i
Czyli nie ma zadań otwartych z fizyki
Full transcript