Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Monetarismen

No description
by

Gustav Wigren

on 19 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Monetarismen

Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
Monetarismen
Monetarismens bakgrund
En av keynesianismens främsta kritiker var amerikanen Milton Friedman
Han var kritisk till keynes teorier eftersom han ansåg att marknaden skulle få fungera fritt och att statlig inblandning bara skulle störa marknaden
"Om ekonomin behöver stabiliseras beror detta enbart på att politiker, byråkrater och fackföreningar på olika sätt ingripit och förstört marknadens funktionssätt.”
Den monetaristiska tanken
Friedman menade att Keynes hade överdrivit efterfrågans betydelse för ekonomin
Enligt Friedman, skulle variationer i efterfrågan bara ha kortsiktiga effekter på sysselsättningen
Det var alltså fel att bedriva expansiv finanspolitik, då denna dels inte hade någon effekt på sysselsättningen och dels ledde till inflation
Enligt Friedman skulle inte staten lägga sig i marknadens funktion
Staten skulle dock garantera en stabil penningmängd
Detta var viktigt eftersom det, enligt Friedman, var penningmängden som påverkade hur ekonomin såg ut
Två exempel på detta tänkande kan vara:
Tysklands hyperinflation efter första världskriget
Japans deflation under 1990- och 2000-talet
Inget av dessa lägen är gynnsamt och får allvarliga konsekvenser för ekonomin
Alltså är det, enligt monetarismen, viktigt att penningmängden hålls på en stabil nivå och utvecklas i samma takt som produktionen av varor och tjänster
Monetarismen och arbetslösheten
Ytterligare en viktig del i monetarismen var synen på arbetslöshet som något naturligt
Detta berodde på att ekonomin ändrades och detta ledde till arbetslöshet. Exempelvis:
Konjunkturarbetslöshet
Strukturarbetslöshet
Friktionsarbetslöshet
Det här innebar att tre till åtta procent alltid skulle vara arbetslösa
Detta var inte något som staten skulle försöka åtgärda då detta bara skulle förvärra läget
Staten kunde dock sätta in åtgärder för att fylla de behov som fanns på arbetsmarknaden genom utbildningar
Monetaristisk ekonomisk politik
Monetarismen bygger alltså på att marknaden ska vara fri och att staten ska styra penningmängden
Det här uppnås genom att staten minskar sitt inflytande i ekonomin genom att minska sina utgifter, sina skatter och avskaffa statliga monopol och avregleringar
Det viktigaste vapnet inom monetarismen var dock penningpolitiken, som bygger på att staten styr räntorna för att kontrollera penningmängden
Monetaristisk penningpolitik
Penningpolitik syftar till att styra penningmängden och spelar på att människor är rationella och alltså gör det som de kommer tjäna mest på. Alltså:
Den statliga centralbanken lånar ut pengar till bankerna

Räntan på lånen anpassas efter penningmängden

Är det risk för för stor penningmängd är räntan hög

Är det risk för för låg penningmängd är räntan låg

Hög ränta = Få lånar pengar, men många sparar eftersom de tjänar mest på detta
Låg ränta = Få sparar pengar, men många lånar eftersom de tjänar mest på detta
Genom att styra räntorna kan alltså staten styra penningmängden. Detta görs så här:
Bankerna måste anpassa sig efter centralbankens räntor när de lånar ut pengar
Centralbankens ränta påverkar alltså lånandet och sparandet, vilket sedan påverkar penningmängden
Genom att styra räntorna kan alltså staten påverka penningmängden som sedan styr den ekonomiska utvecklingen
Monetarism i praktiken
Två av monetarismens främsta anhängare var Storbritanniens statsminister Margaret Thatcher och USA:s president Ronald Reagan
De tillämpade en monetaristisk politik, som kom att kallas för thatcherism och reaganomics och byggde på:
Minskad statlig inblandning i ekonomin genom sänkta utgifter, skatter och avskaffade regleringar och monopol

En aktiv penningpolitik som syftade till att minska inflationen och få till en stabil penningnivå
Politiken löste Storbritanniens och USA:s ekonomiska problem och fick ner både arbetslösheten och inflationen
Sammanfattning av monetarismen
Monetarismen grundar sig i en kritik av keynesianismen
Marknaden ska vara fri och staten ska inte lägga sig i
Staten ska alltså minska sitt inflytande genom sänkta skatter och utgifter och avskaffandet av monopol och regleringar
Monetarister menar att penningmängden och inte efterfrågan styr ekonomin
Politiken ska alltså inte påverka efterfrågan utan staten ska fokusera på att styra penningmängden
Detta görs genom penningpolitik, som bygger på centralbanken styr räntorna
Är det risk för inflation är räntan hög
Är det risk för deflation är räntan låg
Allt detta styr penningmängden
Full transcript