Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Torrekulla 20130117

No description
by

Johan Berntsson

on 8 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Torrekulla 20130117

Tankar...
Förskolan i Mölndal

Torrekulla 2013.01.17
Forskning
Vad skall vi göra?
Vad är viktigt är för förskolechefen?
Vad är viktigt för pedagogerna?
Ledord för förskolan i Mölndal?
Hur skall vi se till att...
Utmaningar
Alla förskolor har utbildade ledare med tydliga förväntningar på sina medarbetare?
Alla barn möts av utbildade lärare i förskolan?
Förskolan har en funktionell arbetsorganisation?
Barngruppernas storlek och sammansättning är rimliga?
Det finns tid till egen utveckling och möjlighet till karriär för de som arbetar i förskolan?
Förskolan är en attraktiv, bra arbetsplats för både kvinnor och män?
Förskolans socialt orienterade verksamhet går ihop med en tydlig kunskapsinrikting?
Här-och-nu perspektivet fungerar tillsammans med det skolförberedande perspektivet?
Arbetet med ämnen och ämnesdidaktik klargörs utan att ta överhand?
Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan förskollärare och barnskötare?
Vi har tydliga, ansvarsutkrävande förskolechefer?
Strålkastarna riktas mot de yngre åldrarna.
Barns förskolevistelse har positiva effekter för barns kognitiva, emotionella och sociala förmågor och då i förlängningen deras prestationer i skolan.
Förskolan gynnar framförallt barn från resursfattiga förhållanden, viktigt för likvärdigheten bland barn och elever.

För att förskolan ska ha positiva effekter ska kvaliteten i verksamheten vara hög.

Den svenska förskolan håller, i internationell jämförelse, hög kvalitet.
Personaltäthet och antal barn i grupperna har betydelse för kvaliteten i interaktion och samspel.
Detta är mest betydelsefullt för de allra yngsta barnen och de mest utsatta barnen.
Prioritera pedagogiska relationer, driva utvecklingsfrågor i samråd med personalen.
Skapa utrymme för tid planering, diskussion och reflektion
Skapa relationer till pedagoger, barn och föräldrar.
Hitta en fungerande systematik i kvalitetsarbetet.
Utveckla de pedagogiska relationerna, relationell pedagogik.
Vara barnfokuserade.
Bli mer professionella genom att skapa ett professionellt språk, ett språk för förskolans etik och omsorg.
Koppla sitt arbete tydligare till forskning och utvecklingsarbeten
Ny ämnesdidaktik
Vi skapar förutsättningar för...
Helhetssyn?
Lek och lärande?
Omsorg, utveckling, lärande?
Trygghet?
Skapande verksamhet?
Det kompetenta barnet?
?
?
Hur skall vi se till att
Hur skall vi se till att
Då förskolepersonal betonar delaktighet, inflytande, kommunikation och engagemang så kan barn utveckla uppfattningar om sig själva som delaktiga, engagerade och dugliga.
Parallellprocesser...
Mitt ledarskap skall vara:

SUNT
Vad är på G, vad sägs?
Ledardeklaration
SUNT
S
trategiskt &
S
tödjande

U
tmanande &
U
ppmuntrande
N
ytänkande &
N
ära
T
ydligt och
T
illåtande
Som ledare styr jag den pedagogiska verksamheten mot de i våra styrdokument fastslagna målen genom att...
Vad vill vi?
Skapa visioner
Vart skall vi?
Skapa sammanhang
Tro på goda insatser från pedagogerna.
Tydliggöra förväntningar
Vi är viktiga för det goda samhället
Hävda verksamhetens betydelse
Nyfikna och utmanande frågor
Ifrågasätta
Skapa ett lärande i samtalen
Samtala
Avsätta tid!
Skapa utrymmen för lärande
Med vad jag vill och förväntar mig
Vara tydlig
Du har betydelse!
Lyfta det professionella arbete som alla förskolechefer genomför
Sann mot mig själv och verksamheten
Vara autentisk
Till uppdraget
Motivera
Systematiskt kvalitétsarbete
Dokumentera och utvärdera lärandet
Vi är varandras arbetsmiljö
Stötta
Arbeta med känslan att alla är viktiga
Involvera
Hitta nya vägar tillsammans
Utveckla
I allt vårt arbete skall vi ha barnen i fokus!
Full transcript