Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Disability studies

Verplichte anticonceptie bij personen met een verstandelijk beperking
by

Nele Van De Velde

on 1 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Disability studies

Disability studies Het debat rond verplichte anticonceptie voor mensen met een mentale beperking
Een reportage:
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248284

Het debat als reactie op bovenstaande reportage:
http://nieuwsuur.nl/video/362255-kinderverbod-ongeschikte-ouders.html Het debat in Nederland Luik 1: personen met een mentale beperking
Luik 2: orthopedagogisch werkveld
Luik 3: medische wereld
Luik 4: vzw GRIP
Luik 5: politiek veld Enkele standpunten uit België Hoe het allemaal begon ... Interview met Didier en Marc Link met de cursus Luik 1 : personen met een mentale beperking Link met de cursus Luik 2 : orthopedagogisch
werkveld Interview met Francis en Mia Link met de cursus Luik 3 : de medische wereld Interview met Nancy en Patrick Link met de cursus Luik 4 : vzw GRIP Correspondentie met SP.a,
Groen en CD&V Link met de cursus Luik 5 : politiek veld “Iedereen heeft het recht om een kind te krijgen. Als je een droom hebt om een kind te krijgen, dan moet dat kunnen. Ik zou me gekwetst en beschaamd voelen als iemand zegt tegen me dat ik geen kind mag krijgen. Wij moeten hierover een beslissing nemen, het is ons lichaam." (Didier Peleman)

“ De overheid mag je niet verbieden kinderen te krijgen. Als mensen dat willen, beslissen ze dat zelf. Je kan ondersteuning vragen maar men mag niets opleggen. Je moet opkomen voor je eigen recht. (Marc Callebaut) Keuzevrijheid
Dromen nastreven
Rechtenperspectief
VN-verdrag
Ondersteuning Interview met Chantal en Tine Onze bedenkingen ... “De grootste droom van mensen afnemen,
kan zoiets verantwoord worden?” “Waar trek je de grens?” “Wanneer ben je 'verstandig genoeg' om
een kind op te voeden en lief te hebben?” “Moet men een onderscheid maken tussen
een lichte, matige en ernstige mentale beperking?” Wanneer ouders met een mentale beperking niet kunnen zorgen voor hun kinderen, komt de verantwoordelijkheid over de kinderen op de schouders van de staat terecht. Is dit ook geen punt om in de aandacht te brengen? “Voor mij staat het recht om een gezin te stichten, al mag men nooit de rechten van het kind uit het oog verliezen.” “Wanneer kunnen de nabije omgeving en de hulpverlening de situatie voldoende ondersteunen om het krijgen van kinderen toch mogelijk te maken?” Voor een uitgebreider verslag verwijzen we u graag door naar onze paper Nele Van De Velde Nieke Deleu Kaija Vanden Broeck Rachida El Kaddouri Yasmin Janssens “De taak van het ouderschap helemaal overlaten aan de verstandelijk beperkte ouders zou ik niet doen, maar ze mogen wel kinderen krijgen op voorwaarde dat ze positieve hulp krijgen van de omgeving: niet negatief of repressief maar wel positief en opbouwend.”(Francis)

“Het belangrijkste is een goede uitleg die mensen duidelijk maakt waar ze aan beginnen. Alsook voldoende begeleiding en ondersteuning bieden en hierbij ook de omgeving van deze mensen betrekken. Ook hulp van derden en professionelen kunnen ingeschakeld worden.” (Mia) “Je kan een persoon haar of zijn kinderwens niet ontzeggen.” (Sp.a)

“Er bestaat geen recht op kinderen.” (CD&V)

"Een goede, respectvolle en empowerende begeleiding van prille ouders met een mentale beperking is noodzakelijk." (Groen)

Unaniem : “Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving” “Heel vaak weet je dat een gezin zonder begeleiding niet zal draaien. Dus je weet vroeg of laat dat die kinderen daar niet thuis zullen blijven. “ (Chantal)

“Ik vind dat er wel wetten mogen zijn om dit te omkaderen maar dat het toch iets is dat individueel en situatie per situatie moet bekeken worden.” (Tine) Geen traditionele kijk op difference
Deprivatiecyclus (Van Gennep)
Impairment “Het is een bijzonder delicaat thema. Ik ben het er echter volmondig mee eens dat de dialoog gevoerd dient te worden en dit met een gelijkwaardige inbreng van de ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap zelf, kinderen van ouders met een handicap, ouders van kinderen met een handicap.” (Nancy)

“Indien je de kinderwens laat gelden moet je wel weten dat mensen met een beperking ondersteuning nodig hebben bij de beslissing en bij het krijgen van een kind. Maar deze ondersteuning is volgens mij te weinig om handen. Wat in het VN-verdrag staat en goedgekeurd is door de overheid wordt niet voldoende uitgevoerd in de realiteit. Mensen met een handicap hebben in België nog niet voldoende recht op ondersteuning.” (Patrick) Dromen en wensen
Giving voice
Constructing Humanes: “seeing individuality in the other”
Dialoog’ van Poalo Freire
Quality of life
Kritiek op functionalistisch perspectief
VN-verdrag artikel 23 Medisch model
Sociaal aspect
Afhankelijkheid
‘Dialoog’ van Paulo Freire
Giving voice
Luisteren
Keuzevrijheid
Ondersteuning Davies Bronwyn
Differentiation
‘Becoming’ (Deleuze)
‘Rich normality‘ (Ceppu en Zinni)
Dialoog
Constructing Humanes: ‘Seeing individuality in the other‘ 01205579 01002719 00900853 01006967 00900989
Full transcript