Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOCIALIZACIJA VAIKYSTĖJE MIKRO VEIKSNIŲ ATŽVILGIU

No description
by

Aušra Staponkutė

on 19 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOCIALIZACIJA VAIKYSTĖJE MIKRO VEIKSNIŲ ATŽVILGIU

Švietimo vadybos ir lyderystės II kurso magistrantė Aušra Staponkutė SOCIALIZACIJA VAIKYSTĖJE MIKRO VEIKSNIŲ ATŽVILGIU Socializacijos procese žmogus formuojasi kaip narys tos visuomenės, kuriai jis priklauso. Atėjęs į pasaulį vaikas patenka į labai artimų žmonių ratą - šeimą. Tai pirmoji visuomenė, kurioje sužinomos dorovinės nuostatos. Neišvengiamai iš šeimos išeinama į platesnę erdvę - mokyklą, toliau formuojasi žmogaus individualybė, vertybių hierarchija. …
Socializacijos procesą sąlygoja daugelis veiksnių; jie sudaro tris grupes: Pirmoji - makro veiksniai (kosmosas, planetos, šalis ir visuomenė), veikiantys visų planetoj gyventojų socializacija. Antroji – mezo veiksniai. Jie skirstomi pagal tautin požymį, gyvenamąją vietą ir jos tipą (miestas, gyvenvietė, kaimas). Trečioji – mikro veiksniai, kuriais socializacija veikia per Mezo veiksnius ir tiesiogiai, ir tarpiškai. Tai šeima, bendraamžiai, organizacijos. Šeima: Tėvai - pirmieji asmenys, kurie vaidina lemiamą vaidmenį, ir jų pavyzdys žmogų lydi visą gyvenimą.
Tėvų tikslas - mokyti vaikus tinkamai pasirinkti vertybes ir pagal jas konstruoti savo gyvenimą, užtikrinant vaiko raidos sąlygas. Bendraamžiai:
Bendravimas su bendraamžiais suteikia vaikams galimybę išmokti konstruktyviai spręsti konfliktus ir stiprinti tarpusavio ryšius. Geri santykiai su bendraamžiais apsaugo nuo įvairių stresų, daro teigiamą įtaką socialinės kompetencijos raidai, kurioje formuojasi pagrindiniai vaikų socialiniai įgūdžiai.
Žaidimas padeda ugdyti žmogaus intelektą, emocijas, dorovę, vaikai mokosi bendrauti, formuojamas valingas jų elgesys, spartėja vaiko socializacija. Žaidimas - augančios asmenybės pagrindas. Mokykla:
Tai formalios socializacijos veiksnys, tarsi tiltas tarp šeimos ir visuomenės.
Mokykla sudaro sąlygas vaikams įgyti patirties, žinių, mokėjimų, įgūdžių, leidžiančių ugdytiniams deramai pasirengti sparčiai kintančiam gyvenimui.
Abipuse pagarba ir pasitikėjimu pagrįstas bendravimas sudaro ugdytiniui sąlygas ramiai mąstyti, dirbti ir planuoti.
Pernelyg daug dėmesio lavinimo sferoje skiriama žinioms, įgūdžiams ir mokėjimams. Nepakankamai akcentuojamos vertybinės orientacijos, siaurinama praktinė, reali veikla, kūrybinis darbas, mažai padedama asmenybės savišvietai, protiniam vystymuisi. Technologijos:
Mokiniai vis labiau domisi kompiuteriniais žaidimais ir kitais panašiais užsiėmimais.
Kai kurie tėvai taip pat nerodo iniciatyvos nuvesti vaiką į koncertą, parodą, spektaklį.
Auklėtojai yra labiau suinteresuoti skatinti savo auklėtinių kultūrinį augimą, puoselėti kultūrines, dorovines vertybes, tačiau neretai jie susiduria su mokinių apatija, nenoru, kartais netgi priešiškumu.
Socializacija – sudėtingas, visa gyvenimą besitęsiantis procesas, kurio dėka yra tampama socialine būtybe, kuri gali prisitaikyti prie naujų situacijų įvairiais savo gyvenimo periodais. Kiekvienas amžiaus tarpsnis ir juose įgyti patyrimai įtakoja žmogaus charakterį, santykius su kitais žmonėmis ir supančia aplinka. O kiekvieną vaiką skirtingai veikia jo socialinė aplinka, t.y. šeima, darželis, mokykla ir draugai. Visos šios aplinkos vaikui yra nepaprastai svarbios vaikų socializacijos procese ir glaudžiai susiję viena su kita. Ačiū už dėmesį ;)
Full transcript