Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

National Library

No description
by

Aneta Obara

on 8 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of National Library

National Library
of Sweden
-
Szwedzka Biblioteka Narodowa

Informacje Ogółne
Cyfrowy depozyt i Egzemplarz obowiązkowy
Czytelnie
• Czytelnia Główna i Czytelnia Czasopism na materiały pobierane z Biura Informacji i Udostępniania
• Czytelnia naukowa
• Czytelnia specjalistyczna(zbiorów specjalnych),
• Czytelnia dla mikrofilmów gazet i niektórych czasopism
• Czytelnia Główna

Szwedzka Biblioteka Narodowa w oryginale zwana „Kungliga Biblioteket” czyli Biblioteka Królewska.

Biblioteka gromadzi praktycznie wszystkie zbiory drukowane w Szwecji lub w języku szwedzkim od 1661. Gromadzi również programy telewizyjne i radiowe, filmy i video rozprowadzane w Szwecji, muzykę szwedzką i gry komputerowe.

Szwedzka Biblioteka Narodowa jest biblioteką humanistyczną, która dokonuje zakupu publikacji naukowych w kilku językach. Koordynuje programy i usługi dla wszystkich publicznie finansowanych bibliotek w Szwecji oraz administruje i rozwija Katalog Biblioteki Narodowej Libris.

BN zajmuje się przyznawaniem nr ISBN i ISBN
Biblioteka Narodowa Szwecji jest agencją państwową. Zatrudnia około 400 pracowników, a jej główne biura znajdują się w Sztokholmie.

Biblioteka Narodowa Szwecji ma trzy główne zadania:
- Zbierać i przechowywać wszystkie szwedzkie publikacje, i udostępniać je publicznie
- Służyć jako infrastruktura dla szwedzkiej społeczności badawczej
- Być biblioteką, kładącą nacisk na nauki humanistyczne i społeczne

Wizją Biblioteki Narodowej jest dalsze gromadzenie publikacji szwedzkich w czasach, gdy rośnie odsetek prac publikowanych w różnych mediach cyfrowych.

Biblioteka Narodowa Szwecji jest otwarty dla szerokiej publiczności. Można w niej składać zamówienia na druki, rękopisy, mapy, obrazy, plakaty, i uzyskać dostęp do audycji telewizyjnych i radiowych, muzyki, filmów i innych multimediów.
Rola Biblioteki jako Szwedzkiej Biblioteki Narodowej
Biblioteka Narodowa jest odpowiedzialna za gromadzenie i zachowanie wszystkich szwedzkich publikacji, oraz za udostępnianie materiałów szerszej publiczności. Oznacza to, że oferuje ona ludziom możliwość czytania i studiowania wszystkiego co zostało wydrukowane lub opublikowane w Szwecji, w tym książek, czasopism, raportów, gazet, rękopisów, map, zdjęć, plakatów, druków muzycznych i ulotnych, takich jak katalogi wysyłkowe i programy teatralne.
Wsparcie dla bibliotek naukowych
Biblioteka Narodowa koordynuje działalność bibliotek naukowych w Szwecji. Oznacza to, między innymi, centralny zakup licencji na naukowe bazy
danych i publikacje naukowe, które są następnie wykorzystywane przez uniwersytety i inne biblioteki naukowe. Biblioteka prowadzi również ogólnokrajowy zbiorowy katalog Libris, który zawiera odniesienia do sześciu milionów tytułów z ponad 300 szwedzkich bibliotek.
Ponad to SzBN:
• Prowadzi Bibliografię Narodową, także gazet i czasopism;
• Posiada kolekcję mikrofilmów ze szwedzkimi gazetami

Biblioteka Narodowa
jest biblioteką naukową kładącą szczególny nacisk na nauki humanistyczne i społeczne. W związku z tym kładzie nacisk na zakupy biblioteczne literatury szwedzkiej i zagranicznej na tematy związane z literaturą, sztuką, teologią, historią i archeologią.
Sztuka Książki Szwedzkiej
Ogólna Misją Stowarzyszenia Sztuka Książki Szwedzkiej, działającego przy Bibliotece Królewskiej, jest wspieranie i inspirowanie przemysłu książki do poprawy poziomu jakości w produkcji książek. W tym celu stowarzyszenie wybiera 25 wzorowo wydanych książek rocznie, aby służyły jako wzór do naśladowania.
Wybór od powstania stowarzyszenia w 1933 roku opiera się na zasadzie odpowiedniej i estetycznej adaptacji formy do treści z punktu widzenia typografii i techniki druku .
Sztuka Książki Szwedzkiej jest częścią organizacji Biblioteki Narodowej od 1997 r

Książki wyróżnione o roku prezentowane są na wystawie w Bibliotece Narodowej, a także w innych bibliotekach i instytucjach w Szwecji i za granicą. Drukowane są także katalogi prezentujące wyróżnione wydawnictwa.

Biblioteka Narodowa działa aktywnie zachęca rząd szwedzki i szwedzki Riksdag [Parlament] do przyjęcia przepisów dotyczących obowiązkowych egzemplarzów depozytowych materiałów wydawanych cyfrowo.
Obecne prawodawstwo ma zastosowanie tylko do depozytu materiałów papierowych i elektronicznych dokumentów dystrybuowanych przez CD-ROM lub inne podobne media. Nie obejmuje to publikacji w Internecie lub innych cyfrowych rodzajów dystrybucji.
Cyfrowy depozyt cz. 1
Cyfrowy depozyt cz. 2
Obecnie Biblioteka Narodowa jest na etapie podpisywania umów z wydawcami i innymi podmiotami w celu dostarczenia materiałów cyfrowych na zasadzie dobrowolności.
W oczekiwaniu na zmiany prawne Biblioteka czyni przygotowania poprzez budowanie infrastruktury technicznej w celu zebrania dużej ilości materiałów cyfrowych, takich jak pliki danych, które stanowią podstawę do druku gazet, czasopism, e-publikacji, itp. Materiały te muszą być opisane metadanymi i indeksowane tak, by mogły być przechowywane i udostępniane użytkownikom.
Egzemplarz obowiązkowy
Zbiory Biblioteki Narodowej oparte są w dużej mierze na prawie depozytu tj egzemplarza obowiazkowego, który został uchwalony w 1661. Zgodnie z tym prawem wszystkie dokumenty drukowane i rozpowszechniane publicznie należy składać do Biblioteki Narodowej i sześciu innych bibliotek uniwersyteckich.
Dzięki prawie depozytu, Biblioteka Narodowa obecnie posiada prawie wszystkie szwedzkie książki, plakaty, broszury, czasopisma, książki telefoniczne i rozkłady jazdy, które są materiałami o dużej wartości dla celów badawczych.
Dział Biblioteka jest największym działem w Bibliotece Narodowej. Powstał w październiku 2009 roku w wyniku połączenia Działu Zbiorów i Informacji i Zakładu obsługi czytelników.
Następujące jednostki są częścią działu biblioteka:
• Obsługa użytkownika
• Pielęgnacja Kolekcji
• Manuskrypty, mapy i zdjęcia
• Bibliografia Narodowa
• Rogge Biblioteka
• Prasa
• Literatura zagraniczna
• Efemeryda
Zasady Odwiedzin
• Ze względów bezpieczeństwa, każdy, kto odwiedza bibliotekę musi zostawić swoje płaszcze i torby. Cenne rzeczy można zostawić w szafce.

• Personel w głównej recepcji ustali, co można zabrać ze sobą do biblioteki. Odpowiedzą również na ogólne pytania.

• Ochroniarz także ma prawo zrewidować każdego wchodzącego do biblioteki

Korzystanie z komputera
Większość komputerów jest przeznaczona tylko do przeszukiwania katalogów internetowych. Można korzystać z komputerów w sali katalogowej do korzystania z e-maili i ogólnych wyszukiwarek internetowych. Należy pamiętać, że załączniki do wiadomości e-mail nie będą się otwierać na komputerach.
Nie można korzystać z nośników pamięci (dyskietki, itp.) na komputerach Biblioteki Narodowej ani korzystać z Internetu, aby porozmawiać, grać w gry, lub w celu pobierania oprogramowania, wykonywani podobnych działań jest zabronione.
Sieć bezprzewodowa jest dostępna w Holu, Czytelni Głównej i Czytelni Naukowej. Aby połączyć się z siecią konieczne jest posiadanie karty biblioetecznej.
Karta Biblioteczna
Aby otrzymać kartę biblioteczną należy mieć ukończone 18 lat i posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem lub paszport.
Jeżeli nie posiada się szwedzkiego numeru rejestracji cywilnej, należy podać swój adres zarówno szwedzki jak i/lub inny kraj zamieszkania. Uprawnia to do korzystania z czytelni.
Przy pobycie w Szwecji dłuższym niż 3 miesiące można zamawiać materiały jeśli posiada się gwaranta, to jest osobę która posiada szwedzki numer rejestracyjny, poręczy za nas i weźmie odpowiedzialność prawną za wypożyczone materiały.
Wyszukiwanie
• Regina – umożliwia wyszukiwanie materiałów w zbiorach Biblioteki Narodowej. Książki, gazety, czasopisma, mapy, druków muzycznych, e-książki itp.

• Svensk mediedatabas - katalog zbiorów audiowizualnych w Bibliotece Narodowej. Baza danych zawiera informacje na temat telewizji, radia, wideo, filmów prezentowanych w kinach, płyt i multimediów.

• LIBRIS – umożliwia wyszukiwanie materiałów posiadanych przez szwedzkie biblioteki uniwersyteckie i naukowe. Zawiera: książki, gazety, czasopisma, mapy, druków muzycznych, e-książki itp.

Inne usługi wyszukiwania
- Snop Katalog -1955 Katalog literatury drukowanej w języku szwedzkim po 1955.
- Sondera umożliwia wyszukiwanie jednocześnie w krajowym katalogu Libris, w bazie danych dla szwedzkich archiwów NAD i szwedzkiej bazy danych mediów SMDB.
- Ediffah umożliwia wyszukiwanie zbiorów przechowywanych w archiwach i zbiorów rękopiśmiennych w szwedzkich bibliotekach naukowych. Listy, rękopisy, pamiętniki itp. (w języku szwedzkim)
- SwePub zawiera odniesienia do publikacji naukowych wydawanych na szwedzkich uczelniach.
Historia
Folder o bibliotece
Chociaż początki Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie sięgają XVI wieku, a funkcje szwedzkiej biblioteki narodowej, praktycznie zaczęła ona pełnić już od roku 1661, to dopiero pod koniec XIX wieku stała się samodzielną instytucją, w pełni gotową do wypełniania swojej misji. Pomimo nazwy, nigdy nie była ona prywatną biblioteką królewską, chociaż w XVII wieku różnica pomiędzy księgozbiorem prywatnym „głów koronowanych” a biblioteki była dość płynna. W 1713 roku zdecydowano, że zbiory Biblioteki Królewskiej będę udostępniane codziennie w pewnych porach dla tych czytelników, którzy mają upoważnienie z Archiwum Królewskiego. Aż do 1863 roku nie było możliwe wypożyczanie książek na zewnątrz. Od tego momentu Biblioteka Królewska zaczęła funkcjonować dla szerokiej publiczności. Kiedy 2 stycznia 1878 drzwi nowego budynku Biblioteki Królewskiej w Humlegården zostały otwarte, formalnie stała się ona Szwedzką Biblioteką Narodową.
Zbiory
Dziękujemy za uwagę :)
Zbiory Biblioteki Królewskiej składaja się z 18 mln woluminów, zajmując przy tym 140 kilometrów regałów i blisko 8 mln godzin nagrań dźwięku i ruchomych obrazów.
Agnieszka Piłat
Aneta Obara
Codex Gigas
Codex Gigas (pol. Wielki Kodeks, Wielka Księga), – największy istniejący średniowieczny manuskrypt na świecie. Rękopis powstał na początku XIII wieku w Czechach, w benedyktyńskim klasztorze w Podlažicach. Kodeks jest znany również jako "Biblia Diabła" lub"Diabelska Biblia", ze względu na to, że zawiera wewnątrz dużą ilustrację przedstawiającą diabła.
National Library of Sweden
Humlegården
Karlavägen 100
102-41 Stockholm
Sweden

Bibliografia:
National Library of Sweden. http://www.kb.se/english/
Codex Gigas, W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online]. Dostępna w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Gigas .
Full transcript