Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OKUL SOSYAL HİZMETİ

Türkiye ve Amerika'da Okul Sosyal Hizmetine Bir Bakış
by

Emin Fidan

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OKUL SOSYAL HİZMETİ

Okul Sosyal Hizmeti
ABD’de okul sosyal hizmetinin odak noktası, eğitimin evrimsel kaygı ve ilgi alanları ile paralellik göstermektedir:

Göçmenlerin uyum sağlaması
Belirli gruplara karşı ayırımcılık
Okuldan kaçma
Örselenmiş çocuklar
İnsan potansiyelinin boşa harcanması
Okul düzeni ve güvenlik sorunu
Evsizlik
Madde kullanımı
AIDS


Ev Ziyaretçileri / Ziyaretçi Öğretmenler
1906-1907  New York, Boston, Hartford ve Chicago
Okul temelli hizmetlerin gelişiminin bir öngörüsü niteliğinde
Okul sosyal hizmeti uygulama temelinin ham ve öncü halleri
100. yılını aşmış bir meslek

Kavramsal Tanım I
Okul
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet Uzmanı
Okul Sosyal Hizmeti
Okul Sosyal Hizmet Uzmanı

OKUL SOSYAL HiZMETi
Tarihsel Analiz II
Ailede, yakın çevrede ya da okulda çocukların öğrenmelerini ve okulların işlevlerini yerine getirmelerini engelleyen koşulların okulla ilişkili olduğu gerçeğinin farkına varılması
Eğitim kurumunda ve toplumda belirli gruplardaki çocuklar için eğitim sürecinin etkin olmadığına ilişkin gelişen farkındalık

Tarihsel Analiz IV
Okul çalışanı olarak değil diğer kuruluşların ve yerel grupların desteği ile görev
New York
Kentin yoksul bölgesinde toplum hizmeti sağlayan bir merkez
Amaç: yeni göçmen gruplarıyla okullar arası iletişimi ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye yönelik projeler aracılığı ile hizmet
Boston
Kadınların Eğitimi Derneği
Amaç: Okul - ev işbirliğini artırmak
Hartford, Connecticut
Psikoloji kliniği
Amaç: çocukların sosyal gelişim aşamalarını güvenceye almak ve tedavi planlarını uygularken psikoloğa yardımcı olmak
Chicago
Louise Montgomery
Amaç: Hamline Okulu'nda açılan merkezle Stockyards Bölgesi halkına toplum hizmeti sağlamak

Kavramsal Tanım II
Okul Sosyal Hizmeti:
Sosyal hizmet mesleğinin oldukça geniş çalışma alanında uzmanlaşmış bir uygulama alanıdır.

Tarihsel Analiz III
Tarihsel Analiz I
Amerika ve Türkiye'de Okul Sosyal Hizmetine Bir Bakış
Okul Sosyal Hizmeti
Sosyal Hizmet Degerleri ve Okul Sosyal Hizmet Uygulamaları
Toplumsal Bağlamı
Okul sosyal hizmetinin okul ve toplum şartları ile bağlantılı olması uygulama geliştirme için şarttır.

Sosyal Hizmet Değerleri

Her bir insanın değer ve itibarının farkında olmak

Kendi kaderini belirleme ve kendini ifade etme hakkı
Bireysel potansiyele saygı ve kişinin bu potansiyele ulaşma çabalarına destek verme

Her bir bireyin diğerlerinden farklı olma hakkı ve bu farklılıkların saygı görmesi


Kanıta dayalı eğitim, tutum-davranış ve akıl sağlığı hizmetlerini sağlama
Kademeli programlar ve uygulamalar yürütme
Gelişimi gözlemleme
Hizmetin etkinliğini değerlendirme
Okul iklimi ve kültürünün öğrencinin mükemmel derecede öğrenme ve öğretimi için elverişli olmasını teşvik etme
Etkili okul politikaları ve idari prosedürleri teşvik etme
Okul personelinin mesleki kapasitelerini artırma
Öğrenci, aile, okul ve toplum arasındaki bağlantıyı kolaylaştırma
Okul-temelli ve toplum temelli kaynaklara erişimi en üst düzeye çıkarma
Hizmetin sürekliliğini destekleme
Kaynakları seferber etme ve varlığı artırma
Yenilikçi liderlik, disiplinler arası işbirliği, sistem koordinasyonu ve profesyonel danışmanlık sağlama (SSWAA Okul Sosyal Hizmeti Ulusal Uygulama Modeli, 2013)

Bir takımın bir üyesi olarak okul sisteminde bulunan diğer kişilerle konsültasyon.
Doğrudan hizmet, konsültasyon ve program geliştirmedeki farklı rollere uygulanan değerlendirme.
Birey, grup ve aile yöntemleri ile çocuklara ve ana-babalara doğrudan müdahale.
Program geliştirme asistanlığı (Constable, Kuzmickaite,Harrison, & Volkmann, 1999).


Doğrudan Hizmetler
Risk altındaki öğrencilerin acil sorunlarını çözmek için doğrudan müdahale

Amaç
Önleme, Müdahale, Kriz Müdahalesi

Sorunlar, Stresle Başa Çıkma, Aile Sorunları
Yas/Kayıp, Tıbbi Sorunlar, Ruh Sağlığı Sorunları
Anne-Baba Eğitimi, Fiziksel/Eğitimsel İhmal
Fiziksel/Cinsel/Duygusal İstismar
Gebelik
Psikiyatrik Sorunlar
Akrabalık Sorunları
Okulla ilgili Endişeler
Cinsel Sorunlar
Madde Bağımlılığı

Dolaylı Hizmetler
Risk altındaki öğrencilerin sorunlarını çözmek için okul, toplum ve kurum personeli ile birlikte çalışma

Amaç
Önleme, Müdahale, Topluma/Kuruma Yönelik Müdahale

Konular
Toplumla İşbirliği
Toplum Hizmeti
Disiplinler arası Takımla Sorun Çözme
Müdahale Planı Geliştirme
Politika ve Ek Program Geliştirme
Halkla ilişkiler
Araştırma ve Yayıncılık
Okul Planlarının Geliştirilmesi
Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleki Gelişimi
Özel Eğitim
Eğitimciler için Personel Geliştirilmesi
Öğretmen/Yönetici Konsültasyonu


Okullarda Sosyal Hizmet Uygulamaları

Her bir öğrenci kendine özgü özelliklerine bakılmaksızın ayrı bir birey olarak değerlendirilir.
Her bir öğrencinin öğrenim sürecini paylaşmasına olanak tanınır.
Bireysel farklılıklar (öğrenme hızındaki farklıklar dahil) gözetilir; müdahale ancak öğrencinin eğitim hedeflerini destek amacıyla mümkündür.
Her çocuk ırkına ve sosyoekonomik özelliklerine bakılmaksızın eşit muamele görür.
Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü
Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri
Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü

Biyo-psikososyal Değerlendirme
Kriz Müdahalesi
Aile Danışmanlığı
Ev/Okul /Toplum İrtibatı
Bireysel Terapi/Danışmanlık
Arabuluculuk
Küçük Grup Terapisi/Danışmanlık

Okul Sosyal Hizmetinin Ana Unsurları
Okul Sosyal Hizmetinin Ana Unsurları II
Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü

Savunuculuk
Vaka Yönetimi
İşbirliği
Danışma
Eş güdüm
Kolaylaştırma
Hibe için Başvurusu Yapma
Çok Disiplinli Takım Üyeliği
Kurum Dışı Birimlerle İrtibat
Anne-Baba Eğitimi
Önleme
Yönlendirme
Öğrencinin Öğrenmesini Destekleme
Ev/Okul/Toplum İrtibatı

(Dot Kontak, LCSW, SSWS, 2003, Rev. 2008)

NASW Okul Sosyal Hizmeti Standartları
Standart 1. Etik ve Değerler
OSHU; okul sosyal hizmet uygulamasının özgün yönlerini ve hizmet verdikleri öğrenciler, veliler ve toplumun gereksinimlerini anlayarak sosyal hizmet mesleğinin etik ve değerlerine uymalı ve etik karar vermede kılavuz olarak NASW Etik Kurallarını kullanmalıdırlar.
Standart 2. Nitelikler
OSHU; bulundukları eyaletin eğitim departmanı ve NASW tarafından belirlenen mesleki uygulama hükümlerini yerine getirmeli ve yerel eğitim sistemi ile sosyal hizmet mesleğinin bilgi ve anlayış temeline sahip olmalıdırlar.
Standart 3. Değerlendirme
OSHU; öğrencinin sosyal, duygusal, davranışsal ve akademik sonuçlarının iyileştirilmesi amacı ile bireylerin, aileler ve sistemlerin/kurumların (sınıf, okul, mahalle, bölge, eyalet) değerlendirmelerini yapar.
Standart 4. Müdahale
OSHU; müdahalelerinde kanıta ve bilgiye dayalı uygulamaları anlamalı ve kullanmalıdırlar.

NASW Okul Sosyal Hizmeti Standartları
Standart 5. Karar Verme ve Uygulama Değerlendirmesi
OSHU; hizmet sunumuna rehberlik edecek verileri kullanmalı ve hizmetleri geliştirmek ve büyütmek için uygulamalarını düzenli olarak değerlendirmelidirler.
Standart 6. Kayıt Tutma
OSHU; okul sosyal hizmetinin planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin veri ve kayıtları doğru ve eksiksiz olarak tutmalıdırlar.
Standart 7. İş Yükü Yönetimi
OSHU; sorumluluklarını yerine getirmek için kendi iş yüklerini düzenlemeli ve çalışmakta oldukları okul veya bölgenin eğitim misyonundaki hassas rollerine açıklık getirmelidirler.
Standart 8. Mesleki Gelişim
OSHU; öğrencilere ve ailelerine en güncel, en yararlı ve kültürel açıdan en uygun hizmeti sunmak için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme çabasında olmalıdırlar.

Standartların Amaçları
Hizmetlerin kapsamını ayrıntılı olarak tanımlamak
okul sosyal hizmet uzmanlarının beceri, bilgi, değerler, yöntemler ve duyarlılık bilincini geliştirmek

Türkiye’de Okul Sosyal Hizmeti
Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu öğrencileri tarafından ailelere yönelik kişisel ve sosyal grup çalışması uygulaması yapılması
ihtiyacı olan öğrencilere ekonomik yardım sağlama
Ruh sağlığı merkezlerine yönlendirme
Zararlı madde kullanma alışkanlıklarını önleme
Gencin aile içinde ya da yakın çevrede gördüğü istismara ilişkin çözüm yolları bulma
Arkadaş ilişkilerindeki bozuklukları düzenleme
Sıkılgan ya da aynı veya farklı cinsten arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorun yaşayan gençlerle sosyalleştirici nitelikte çalışmalar
Çocukları okulda başarısız olan annelerle eğitici ve geliştirici nitelikte çalışmalar
Karşı cinsten gençler arasında oluşan sınıf içi çatışmaları önlemeye yönelik eğitici ve problem çözücü nitelikte çalışmalar (N.Duman, 2001)

Ülkemizde yaygınlaşmış bir meslek alanı degildir.
HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulunun kuruluşunun (1982) ilk yıllarında kısa bir süre yapılıp ara verilen çalışmalar
HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu öğrencilerinin 3. ve 4. sınıf stajlarında birer yarı dönem olarak başlaması
Ankara’da 5 okulda yürütülmesi
HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu bünyesindeki Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk mesleki faaliyetlerini bir ilköğretim okulundaki veli ve öğretmenlere yönelik konferanslarla gerçekleştirmesi
Türkiye’de Okul Sosyal Hizmeti II
Okullarda sosyal hizmet uygulamalarıyla erişilmek istenen amaç, her koşulda çocuğun yüksek yararını korumaktır.
Bu hedef doğrultusunda meslek elemanları okul, aile ve çocuğun çevresi arasında bir köprü görevi görmektedir.
Sosyal Hizmet Uzmanları, çocuk ve ailesinin güçlenmesi amacıyla da çoklu sosyal destek sistemlerini harekete geçiren bir rol üstlenir.
OSH; sosyal hizmet mesleğinin geniş uygulama yelpazesi içerisinde özel bir uygulama alanıdır.
OSH; öğrencilerin yaşadıkları çeşitli sorunların çözümü ve böylece eğitim etkinliklerini başarılı bir şekilde sürdürebilecekleri bir duruma gelmelerini sağlama gibi birçok hizmeti yürütmek üzere okullarda yer alan bir sosyal hizmet alanıdır.
OSHU; okulun amaçlarını daha ileri götürmeye yardım eder.
Okulun, aile ve toplumla işbirliğinin geliştirilmesinde rol alan SHU, ekolojik sistem perspektifinden hareketle öğrencilerin en yüksek iyilik halini hedefler. (Duyan ve diğ., Lisede Okuyan Öğrencilerin Yalnızlık Durumlarına Etki Eden Değişkenlerin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 2008, Cilt 33, Sayı 150, s:28-41)
Milli Eğitim Sisteminde Önemli Tarihler
OSH, Psikoloji Danışma ve Rehberlik çatısı altında ele alınmaktadır.
1926  ilk eğitim müfredatı
1931  ilkokul süresinin 5 yıla çıkarılması
1951  PDR hizmetlerinin eğitim sistemine girmesi
1953 – 1954  Gazi Eğitim Enstitüsünde “pedagoji” ve “özel eğitim” bölümleri ders programlarına “rehberlik ve danışma” adlı dersin konması
1954  Ankara ve İstanbul’da Rehberlik Araştırma Merkezleri açılması


Milli Eğitim Sisteminde Önemli Tarihler
1955  istanbul Atatürk Kız Lisesinde ders programlarının rehberlik esasına göre hazırlanması
1956  Ankara Deneme Lisesinde ders programlarının rehberlik esasına göre hazırlanması
1961  Zorunlu temel eğitim kanunun (İlköğretim ve Eğitim Kanunu) çıkarılması
1962  ODTÜ Psikoloji Bölümü ders programına “Danışma Psikolojisi” adlı dersin konması
1962  Rehberlik hizmetlerinin ilk kez VII. Milli Eğitim Şûrasında ele alınması
1965  AÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik Bölümü ile PDR alanında ilk lisans programının başlatılması
1968  Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliğinin çıkarılması

Milli Eğitim Sisteminde Önemli Tarihler
1970-1971  pilot okullarda ilk kez PDR’in örgütlü bir şekilde başlaması
1973  Milli Eğitim Temel Kanununda genellik ve eşitlik ilkesinin yer alması
1981  X. Milli Eğitim Şûrasında Rehberlik anlayışına uygun etkinliklerin il kez okul öncesi eğitim kurumları için öngörülmesi
1983  Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesinin çıkarılması
1983  V. Beş Yıllık Kalkınma Planında Okul Sosyal Hizmeti adı altında kurulu bir ekip tarafından danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmesinin yer alması
1997  Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması
2012  Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması

2012-2013  Toplam nüfus : 76.667.864
2013  5-19 Yaş Toplam nüfus : 19.121.121
Toplam Öğrenci sayısı:
2012-2013 - 16.156.519
2013-2014 - 16.473.493
Güvenlik birimlerine suça sürüklenme
ile gelen/ getirilen çocuk sayısı : 2013  115.439
iç Göç yaşayan nüfus : 2012-2013  2.534.179

Demografik Veriler
Okul Toplumu Bağlamı
Sosyal hizmet uzmanı, okul toplumunun gerçek bir toplum gibi işlemesine yardımcı olur; böylece kişisel, ailesel ve toplumsal kaynaklar keşfedilebilir ve çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabilir.

Bireysel Farklılıklara Saygı
Standart hale getirilmiş bilgi ve öğrenme süreçleri gerçek yaşamla uyuşmaz.
Öğrenme hem bireysel hem de göreli bir süreçtir.
Her türlü müfredat potansiyel olarak değişmeye adaydır.
Bilgi değiştikçe müfredat da değişmelidir.
Eğitimin, herkes için eşit bir şekilde ulaşılabilmesi gereken bir haktır.
Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara sahiptir.
Okulların bu farklıkları gözeten müfredat oluşturma sorumluluğu vardır.

Bireysel Farklılıklara Saygı
Eğitim, yalnız seçkinler için değil,
herkes için
modern yaşama hazırlığın gerekli bir parçasıdır.
Yarım yüzyıl sonra Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi, eğitimin herkes için eşit bir şekilde ulaşılabilmesi gereken
anayasal bir hak
olduğuna hükmetmiştir. Yerel mahkemelerde muhtelif davalarda alınan çeşitli kararlar da (misal, Brown vs. Board Of Education of Topeka, 1954) okula devam zorunluluğuna ilişkin yasaların ardındaki temel yaklaşıma da uygun olarak, eğitimin
risk altındaki tüm çocukları
, yakın zamanda da özellikle
engelli olanları
, kapsayacak şekilde genişlemesine temel oluşturmuştur.

Tüm Çocukların Dâhil Edilmesi
Tüm Çocukların Dâhil Edilmesi
Yirminci yüzyılda okullar, görev ve kapsamlarını,
tüm çocukları dahil edecek
ve onların
bireysel farklılıklarına saygı
duyacak şekilde genişletmişlerdir.
1895 ile 1918 yılları arasında
okula devam zorunluluğu
na
ilişkin yasaların yürürlüğü ile birlikte Amerikan eğitimine yön veren felsefe ve politikalarda belirgin bir dönüşüm olmuştur.
Eğitim çağındaki
tüm çocukların kapsanması
temel felsefe haline gelmiştir.

Hedefler:
Çocukların gereksinimlerini karşılanabilmesi
Tüm çocukların eğitilebileceği düzenlemelerin yapılması
Okul
Öğretme-öğrenme ve çocukları geleceğe hazırlama süreci
Geliştirici bir deneyim
Tüm çocuklar için istek ve hayallerini gerçekleştirme aracı
Mutluluk Kaynağı
X
Endişe Kaynağı
Yakınlık-Samimiyet
X
Dışlanma-Yabancılaşma
Ev-aile ortamında stres
>
Okul ortamında çekingenlik
Tüm öğrencilerin uyum sağlamasını öngörür
Uyum sağlayamayanlar
>
Başarısız

Meslegin Yaygınlaşmasındaki Etmenler
1922 
Mary Richmond’un kitabı “Sosyal Çalışma Nedir?”
Sophonisba Preston Breckinridg  okul-ev iletişim gereksiniminin dile getirilmesi
Sonuç:
1940-1960 
okullarda sosyal hizmet birimi köklü bir uzmanlık alanı haline gelmesi

1900 
ABD’deki eyaletlerin üçte ikisinden fazlasının zorunlu katılım yasalarını kabul etmesi
1917 
"Chicago’da Okula Devamsızlık" başlıklı çalışmanın bulguları
1918 
Okula devamı herkes için zorunlu kılan katılım yasalarının tüm eyaletler tarafından onaylanması
Çocuk işçiliğine ilişkin yasal düzenlemeler
Okullarda başlatılan sosyal hizmet çabalarını fark eden ilerici Hareket
Toplum hizmeti programları
Meslegin Yaygınlaşmasındaki Etmenler
1921 
>
Ziyaretçi Öğretmenler Derneği
1995 
>
NASW (1955) -Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile birleşme
1994 
>
Amerika Okul Sosyal Hizmeti Derneği

Ziyaretçi Ögretmenlerden SSWAA’ya
Türkiye’de
Okul Sosyal
Hizmetinin
Gelecegi
?
?
?
Vildan GÖRBiL
N13218628
03.12.2014

Teşekkürler
Full transcript