Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

elektrownie wodne w polsce

No description
by

Sylwia Maria

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of elektrownie wodne w polsce

Małe i duże elektrownie wodne w Polsce. Potencjał Polski w zakresie hydroenergetyki Wprowadzenie Woda jest niezbędna do życia dla każdego organizmu. Jest również jednym z zasobów energetycznych naszej planety. Energię z wody można otrzymać po przez płynące rzeki, fale morskie jak i przez stojące zbiorniki. Jest to wielki magazyn energii, z którego współcześnie pochodzi około 20% globalnej energii elektrycznej. W elektrowniach wodnych wykorzystuje się spadek wody najczęściej na zaporach wodnych. Jest to przede wszystkim energia z wód śródlądowych o dużym natężeniu przepływu i spadzie mierzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu. Woda jako surowiec energetyczny często
nazywana jest „białym węglem”. Jest to określenie przemieszczającej się masy wody rzecznej i morskiej. Najobfitszym kontynentem jest Europa (zwłaszcza Norwegia, Szwajcaria, Austria, Szwecja), zaś najmniej Australia. Jest to duży potencjał energetyczny, niestety wykorzystywany w małym stopniu, gdyż wiąże się to z wysokimi kosztami budowy (nie tyle co z sama budową elektrowni, ale z budową zapór wodnych). Rozwój elektrowni wodnych zależy od otoczenia, warunków terenowych i geologicznych. Elektrownie wodne w Polsce Zasoby hydroenergetyczne Polski szacowane są na około 13,7 TWh rocznie.
Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym (dla porównania Norwegowie uzyskują z energii spadku wody 98% energii elektrycznej).
Małe wykorzystywanie elektrowni wodnych spowodowane jest nieurozmaiconą rzeźbę terenu oraz małym spadkiem rzek. Porównując elektrownie wodne dostarczają około 25% światowej produkcji elektrycznej.
Pozyskiwanie energii z tej metody najwięcej stosują kraje skandynawskie takie jak Norwegia, lub Kanada i Nowa Zelandia.
Na tle Europy pod względem ilości wody na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę 26 państw, Polska znajduje się na 22 miejscu. Schemat i zasada działania
elektrowni wodnej Produkcja energii elektrycznej
w Polsce Elektrownie wodne na Świecie Zalety elektrowni wodnych Nie produkuje żadnych zanieczyszczeń,
Poziom hałasu w małych elektrowniach wodnych jest niski w stosunku do dużych elektrowni.
Ich obsługa potrzebuje jedynie sporadycznego nadzoru technicznego. Regulują również stosunki wodne w najbliższej okolicy. Powstawanie zbiorników wodnych przyczyniają się do rozwoju turystyki i rekreacji.
Woda może być magazynowania w zbiorniku za tamą i użyta w okresie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną,
Energia elektryczna może być generowana ciągle,
Hydroelektrownia może bardzo szybko zwiększyć swoją moc do maksimum, co nie jest osiągalne w innych typach elektrowni,
Jest bardziej „pewna” niż energia wiatru lub słońca, Wady elektrowni wodnych Budowa tam jest bardzo kosztowna,
Budowa elektrowni zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia.
Duży zbiornik charakteryzuje się większym parowaniem i zmienia wilgotność powietrza na stosunkowo dużym obszarze.
Podczas podniesienia poziomu wody może wystąpić również erozja brzegów, a także zatapianie nadbrzeżnych siedlisk lęgowych ptaków. Również gromadzenie osadów dennych i glonów, przyczyniają się do niedotlenienia zbiornika, przez co dochodzi do masowego śnięcia ryb,
Jakość i ilość wody w dolnych biegach przegrodzonych rzek może ulec pogorszeniu, może to mieć także wpływ na znajdujące się tam zwierzęta i rośliny,
Hydroelektrownie są na ogół bezpieczne, niemniej jeżeli wydarzy się katastrofa, może mieć ona tragiczne skutki, gdyż pękniecie tamy może spowodować zalanie olbrzymich obszarów i śmierć wielu ludzi, Duże elektrownie wodne Najczęściej i na największą skale energia mechaniczna wody jest wykorzystywana w elektrowniach wodnych dużej mocy. Elektrownie takie są budowane na rzekach. W latach osiemdziesiątych XX wieku wybudowano na rzece Kolumbia (USA) gigantyczną elektrownie o mocy 10GW oraz na rzece Parnie o moc początkowej 12,6 i docelowej 20,6GW. Sprawność przetrwania w nich energii dwukrotnie przewyższa sprawność elektrowni węglowych, a otrzymana energia elektryczna jest najtańsza i uzyskana kosztem najmniejszego skażenia środowiska. Duże elektrownie wodne w Polsce Największa Elektrownia Wodna na Świecie Typy dużych elektrowni
wodnych Elektrownie przepływowe – budowane na rzekach nizinnych o małym spadku, nie maja możliwości magazynowania wody i tym samym regulacji wytwarzanej mocy elektrycznej.

Elektrownie regulacyjne – są zaopatrzone w zbiorniki wodne, które pozwalają gromadzić i magazynować energii wody i przetwarzać ja na energie elektryczna w dogodnym czasie. Elektrownia Wodna
„Żarnowiec” S.A. budowa elektrowni rozpoczęła się 1976, a jej uruchomienie nastąpiło w 1983 moc pracy turbinowej/pompowej wynosi odpowiednio 716 MW
pojemność użytkowa 13,8 m3
turbiny uruchamiane są zdalnie z Krajowej Dyspozycji Mocy w Warszawie górny zbiornik wodny elektrowni stanowi zbiornik Czymanowo - sztuczne jezioro o powierzchni 122 ha i pojemności 13 milionów metrów sześciennych wybudowane w miejscu dawnej wsi Kolkowo
zbiornik dolny stanowi natomiast Jezioro Żarnowieckie Zespół Elektrowni Wodnych
„Porąbka-Żar” S.A. druga co do wielkości elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce uruchomiona w 1979 roku elektrownia ta o mocy 500 MW i spadzie 440 m została wykonana po raz pierwszy w kraju jako elektrownia podziemna
jest ona klasyczna elektrownią szczytowo-pompową przeznaczoną w zasadzie do regulacji systemu energetycznego w czasie szczytów i zapadów obciążenia elektrownia zlokalizowana jest nad zbiornikiem retencyjnym istniejącej hydroelektrowni Porąbka
zbiornik górny ziemny, sztuczny położony jest na szczycie góry Żar
Została zbudowana na podłożu skalnym według projektu prof. Gabriela Narutowicza i inż. T. Baeckera przez Societe Franco-Polonaise Warszawa.
Wysokość zapory wynosi 37,3 m, a jej długość 260 m. Zespół Elektrowni Wodnych
„Solina – Myczkowce” zespół 2 elektrowni wodnych na sztucznych zbiornikach wodnych na rzece San w gminie Solina w województwie podkarpackim (Elektrownia Solina i Elektrownia Myczkowce)
budowa zespołu elektrowni trwała 12 lat
Elektrownię Myczkowce uruchomiono w 1961, Elektrownię Solina w 1968 w latach 2000-2003 zmodernizowano zaporę, zwiększono moc elektrowni ze 136 MW do 200 MW, wymieniono wirniki turbin, wał turbiny,
w części elektrycznej zmodernizowano generatory TZ klasyczne i odwracalne. Wymieniono jeszcze wiele innych aparatur, układów oraz transformatorów, zmniejszono liczbę przecieków w zaporze, Zespół Elektrowni Wodnych
„Dychów” to zespół 17 elektrowni wodnych na rzekach Bóbr, Kwisa i Nysa Łużycka
łączna moc zainstalowana wszystkich elektrowni wynosi 103 MW, z czego 79,5 pochodzi z elektrowni Dychów (dane za 2005 rok) pozostałe elektrownie mają moc zainstalowaną od 0,3 do 4,5 MW.
zespół został powołany do życia 1 lipca 1991 roku z siedzibą w Dychowie Elektrownia Wodna
Włocławek Rzeka: Wisła
Lokalizacja: 674,850 km
Rok budowy: 1970 Rzędna piętrzenia: 57,30 m n.p.m.
Spad znamionowy: 8,80 m
Liczba hydrozespołów: 6
Typ turbiny: turbina Kaplana
Moc instalowana: 160,2 MW
Przełyk instalowany: 2 190 m3/sek
Średnia produkcja: 739 GWh/a Elektrownia Wodna Otmuchów budowę zbiornika i związanych z nim obiektów rozpoczęto w roku 1928. Inwestycję ukończono w 1933 roku. obszar na którym obecnie znajduje się Zbiornik Otmuchowski, jeszcze ok. 70 lat temu miejscami był porośnięty lasem.
moc zainstalowana hydrozespołów sięga 5 MW Elektrownia Wodna
Bielkowo zbudowana została w roku 1925
obiekt elektrowni stanowił poważny obiekt wojskowy w trakcie walk wyzwoleńczych 1945 roku powierzchnia zlewni: 644 km2
moc instalowana: 7200 kW
średni przepływ: 5,28 m3/s
ilość turbozespołów: 3 Elektrownia Wodna
Pilchowice budowana w latach 1904 - 1912 r, oddana do użytku 16 listopada 1912 r
obiekt znajduje się na terenie gminy Wleń w województwie dolnośląskim zapora kamienno – betonowa w Pilchowicach ma wysokość 62 m i długość w koronie 270 m i jest najwyższym tego typu obiektem w południowej Polsce.
w budynku elektrowni znajduje się sześć turbozespołów Małe elektrownie wodne
w Polsce. Mała elektrownia wodna (MEW) – elektrownia wodna o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW. To kryterium stosuje się w Polsce oraz w niektórych krajach Europy zachodniej. W większości państw Unii Europejskiej do małych elektrowni zalicza się te o mocy do 10 MW, poza krajami skandynawskimi, Szwajcarią i Włochami, gdzie za "małe" uznaje się elektrownie do 2 MW.
Małe elektrownie wodne wykorzystują środowisko przyrodnicze, stąd mają licznych zwolenników i przeciwników. Uznawane są za odnawialne źródła energii, a ich właściciele uzyskują certyfikat wytworzenia tzw. zielonej energii. Towarzyszące elektrowni wodnej urządzenia hydrotechniczne oraz sama elektrownia wpływają, zarówno korzystnie jaki i niekorzystnie, na bilans hydrologiczny i geomorfologiczny okolicy oraz biocenozę rzeki.
Obecnie pracuje ponad 550 MEW o łącznej mocy ponad 35 MW. Elektrownia Wodna w
Jeziorsku Zbiornik retencyjny
powierzchnia 4230 ha
położony na rzece Warcie
od 484 km do 504 km.
O mocy 4,89 MW. Zbiornik wykorzystuje się do celów energetycznych.
Elektrownia wodna Jeziorsko ruszyła w 1994r. Przez jej turbinę przepływać może 35m3 wody na sekundę.Energia dla kilkutysięcznego miasta. Elektrownia Wodna
"Wrzeszczyn" Elektrownia wodna na rzece Bóbr, we wsi Wrzeszczyn. Zbudowana w latach 1926-1927. Zbiornik wodny tworzy Jezioro Wrzeszczyńskie rozciągające się między Wrzeszczynem a Siedlęcinem.
Wyposażona w dwa turbozespoły z turbinami Kaplana o łącznej mocy 4,2 MW. Elektrownia Wodna
Złotniki Elektrownia wodna na rzece Kwisa.
Zbudowana w 1924. O mocy 4,17 MW. Elektrownia Złotniki stanowi dzisiaj dokument dziedzictwa cywilizacyjnego, o którego oryginalności i walorach historycznych świadczą budowle hydrotechniczne stopnia wodnego: zapora, sztolnia obiegowa, przelew stokowy z niecką wypadową, rurociągi prowadzące wodę na turbiny, upusty denne. Elektrownia Wodna
Gałąźnia Mała Elektrownia wodna na rzece Słupia. O mocy 4,16 MW. Prace nad nią zaczęły się wroku 1912, a kiedy w 1920 zbudowano zaporę długości 205 m i szerokości 7 m, była największą elektrownią wodną wpółnocnej Europie. Pięć turbin i generatorów zamontowanych w tamtym okresie działa do dziś.
Elektrownia znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Elektrowni Wodna w
miejscowości Smukała Elektrownia wodna na rzece Brda.
Powstała pod koniec XIXw. O mocy 4 MW. Spadek wody w zaporze wykorzystuje elektrownia wodna, której właścicielem jest spółka Elektrownie Wodne.
Jest to największa elektrownia wodna w granicach Bydgoszczy.
W normalnych warunkach hydrometeorologicznych generuje przepływy: 15 do 45 m3/s. Elektrownia Wodna w
Gródku Elektrownia wodna na rzece Wda.
Powstała 1912r. O mocy 3,9 MW. Elektrownia Wodna w
Rosnowie Elektrownia wodna na rzece Radew. Wybudowana w latach 1910-1924.
Zapora o wysokości 10m.
Elektrownia szczytowa mocy 3,3 MW. Elektrownia Wodna w
Dąbie Elektrownia przepływowa na rzece Wisła.
Powstała w latach 1957-1961.
Elektrownia o mocy 2,94 MW. Stopień wodny nie tylko ułatwia żeglugę na Wiśle w centrum Krakowa, ale także hamuje procesy erozji dennej, jakie zachodzą na tym odcinku od czasu jego uregulowania i znacznego skrócenia poprzez likwidację meandrów.
Erozja ta mogłaby stanowić zagrożenie dla bulwarów i mostów w Krakowie. Elektrownia Wodna w
Przewóz Elektrownia przepływowa na rzece Wisła.
Powstała w 1954r.
Elektrownia o mocy 2,94 MW. W okresie dużych przepływów wody Wisły, z uwagi na popiętrzenie poziomu wody dolnej, elektrownia zostaje odstawiona na czas przechodzenia fali powodziowej. Elektrownia Wodna w
Łapino Elektrownia wodna na rzece Radunia.
Powstała w 1927r.
Elektrownia o mocy 2,44 MW. Obiekty elektrowni i zbiornik retencyjny zajmują fragment doliny Raduni na północ od Kolbud, w rejonie Łapina Dolnego.
Teren elektrowni ma powierzchnię 4,53 ha.
Na działce tej zlokalizowany jest budynek elektrowni, przelew z kaskadą, spust oraz kanały przelewu i spustu. Elektrownia Wodna w Rzeszowie Elektrownia wodna na rzece Wisłok
Oddana do użytku 18 czerwca 2012 roku
Elektrownia o mocy 660 kW. Elektrownia Wodna w Leśna Elektrownia wodna na rzece Kwisa.
Powstała w latach1906-1908 r.
O mocy 2,4 MW. Elektrownia wodna Leśna to najstarsza, a zarazem pierwsza zawodowa elektrownia wodna Polski.
Budynek elektrowni wodnej Leśna budowano w latach 1906-1908. Stanął on ok. 100 m poniżej zapory. Najpierw zainstalowano cztery turbiny Francisa, a następnie (w 1908 r.) dwie kolejne.
Architektonicznie elektrownia wodna Leśna jest przykładem eklektyzmu.
Koronę zapory zwieńcza fryz arkadowy noszący znamiona neoklasycyzmu.
Bliżej prawego przyczółka z korony zapory wyłania się neogotycka wieżyczka. Elektrownia Wodna Strzegomino Elektrownia wodna na rzece Radunia .
Powstała w latach 1922÷24. r.
O mocy 2,4 MW. Powyżej elektrowni wody rzeki Słupi utworzyły malowniczy zbiornik wodny.
Elektrownia udostępniona jest do zwiedzania. Elektrownia Wodna Borkowice Elektrownia wodna na rzece Bóbr .
Powstała w 2002. r.
O mocy 2,38 MW. Do generowania energii elektrycznej wykorzystuje wody Kanału Mosińskiego.
Spad hydrauliczny netto wynosi tu 2,09 metra.
Pobór wody powierzchniowej z przepływu bieżącego kanału wynosi Qmax.s.+3,0 m3/s.
W celu produkcji energii elektrycznej inwestor zainstalował tutaj jeden turbozespół typu Kaplana z podwójna regulacją łopat, . Elektrownia Wodna Podgaje Elektrownia wodna na rzece Gwda
Rok założenia 1995
O mocy 2,21 MW. Elektrownia Wodna Dobczyce Elektrownia wodna na rzece Raba .
Powstała 1986r.
O mocy 2 MW Woda do elektrowni pobierana jest za pomocą ujęcia wieżowego, które umożliwia pobór w całym zakresie wahań piętrzenia w zbiorniku.
Do elektrowni woda doprowadzana jest sztolnią długości 131 m o średnicy 2,20 m wydrążoną w masywie Góry Zamkowej.
W elektrowni zainstalowane są dwie turbiny Kaplana produkcji czeskiej oraz dwa generatory. Elektrownia Wodna w Olszynie Elektrownia wodna na rzece Bóbr.
Powstała 1910r.
O mocy 1,78 MW. Elektrownię wodną Olszna, zniszczoną i pozbawioną wyposażenia w roku 1945, odbudowano w latach 1954-57.
Została wówczas wyposażona w dwa nowe turbozespoły z turbinami Kaplana firmy ČKD Blansko i generatorem tej samej firmy o łącznej mocy 1,95 MW.
Obecnie jedynym celem spiętrzenia jest produkcja energii elektrycznej. Elektrownia Wodna w Jastrowicach Elektrownia wodna na rzece Gwda
Powstała 1930r.
O mocy 1,75 MW. Elektrownia Wodna Bledzew Elektrownia wodna na rzece Odra.
Powstała 1916r.
O mocy 1,35MW. Elektrownia wodna "Bledzew" stanowi reprezentatywny przykład modelu hydroelektrowni przepływowej z początku XX w.
Utrzymano oryginalny model stopnia wodnego i związanych z nim budowli technicznych, wyposażenie maszynowni (pochodzące z 1910 r.). Współcześnie funkcjonuje jako elektrownia szczytowa, produkując energię elektryczną dla sieci ogólnej. Stopień wodny Bledzew, obok walorów historycznych i technicznych, stanowi istotny czynnik kształtujący krajobraz kulturowy. Elektrownia Wodna w Ptuszy Elektrownia wodna na rzece Gwda
Powstała 1898r.
O mocy 1,31MW. Elektrownia Wodna Lubachów Elektrownia wodna na rzece Bystrzyca.
Powstała 1914r.
O mocy 1,2 MW Lubachów znajduje się w górnej części wsi.
Woda do elektrowni doprowadzana jest podziemną rurą z pobliskiej zapory .
W budynku znajduje się małe muzeum poświęcone historii pozyskiwania prądu. Elektrownia Wodna Turawa Elektrownia wodna na rzece Mała Panew.
Powstała 1939r.
O mocy 1,2 MW. Elektrownię Turawa uruchomiono w 1937 roku na potrzeby pobliskiej huty stali i szkła oraz miasta Opole.
Pracują tu obecnie dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana firmy J.M. Voith i generatorami firmy Grarbe Lahmeyer. Elektrownia Wodna Zielisko Elektrownia wodna na rzece Nysa Łużycka.
Powstała 1905r.
O mocy 1,12MW.
Po przebudowie, w latach dwudziestych ubiegłego wieku, moc elektrowni wzrosła ponad dwukrotnie wskutek zamontowania turbiny Kaplana firmy J.M. Voith o mocy 540 kW. W 2003 r., po modernizacji, w miejsce dwóch niskoobrotowych turbin wstawiono nowoczesne turbiny Mavel. Elektrownia Wodna Janowice Elektrownia wodna na rzece Odra.
Powstała 1916r.
O mocy 1,1 MW. Budynek elektrowni nawiązuje do form geometrycznych, oszczędnych, a przy tym funkcjonalnych i dobrze komponujących się z otoczeniem.
Usytuowany jest w Jeszkowicach, na 232,405 km szlaku żeglugowego Odry. Elektrownia Wodna Skawina Elektrownia wodna na rzece Skawinka
Powstała 1961r.
O mocy 1,6 MW. Budowę elektrowni kondensacyjnej w Skawinie realizowano etapami i oddanie pełnej mocy 550 MW dokonano w 1961 r. obecnie 590MW
Maksymalny przepływ wody kanałem wynosi 24,5 m3/s Elektrownia wodna na rzece Rega
Powstała 1926r.
O mocy 1,65 MW. Elektrownia Wodna w Rejowicach Elektrownia wodna na rzece Dunajec
Powstała 1997r.
O mocy 2,08 MW. Elektrownia Wodna Sromowce Wyżne Elektrownia Wodna Sosnowiec Elektrownia wodna na rzece Przemsza
Powstała 2011r.
O mocy 1,1 MW. Elektrownia wodna Kuźnice Elektrownia wodna Kuźnice została uruchomiona w 1934 roku.
Elektrownia w Kuźnicach powstała na miejscu kuźni wodnej.
Średnia roczna produkcja wynosi 1,6*106 kWh. województwo kujawsko pomorskie
powiat włocławski
gmina Choceń Jest elektrownią przepływową pracującą w ścisłym powiązaniu z elektrowniami w Straszynie i w Prędzieszynie, to znaczy cała woda zrzucona w przekroju Straszyna musi przejść przez stopnie w Prędzieszynie i w Kuźnicach. Zarówno Prędzieszyn jak i położone poniżej Kuźnice są "dolnymi stopniami" Elektrowni Wodnej Straszyn. Gabriel Narutowicz (1865-1922) W karierze inżynierskiej Gabriela Narutowicza zadecydował przypadek. Studia na wydziale matematyczno-fizycznym uniwersytetu petersburskiego przerwała mu gruźlica.
Na kurację wyjechał do Szwajcarii, gdzie nie tylko powrócił do zdrowia, ale ukończył wydział inżynieryjno-budowlany politechniki w Zurychu. Stało się to w roku 1891.
Początkowo Narutowicz pracował przy projektowaniu i budowie kolei, szybko jednak wkroczył na drogę swej zasadniczej działalności technicznej, którą było budownictwo wodne.
W roku 1895 wstąpił do firmy inż. Kursteinera w St. Gallen. Wkrótce zdobył sobie miejsce wśród czołowych inżynierów szwajcarskich.
Było to poważne osiągnięcie, bo mała Szwajcaria przodowała wówczas w dziedzinie budowy siłowni wodnych.
Stopniowo zyskiwał coraz większą sławę jako specjalista, zaczęto mu powierzać poważne zamówienia w innych krajach europejskich, aż w końcu stał się ekspertem w skali światowej.
O autorytecie polskiego inżyniera świadczy na przykład fakt, że był członkiem międzynarodowej komisji regulacji Renu, a w latach 1915 i 1919 jej przewodniczącym. Długa jest lista zakładów hydroenergetycznych, zaprojektowanych i wzniesionych pod kierownictwem Narutowicza. Wymieńmy więc tylko najważniejsze. I tak w Szwajcarii:
•Kubeł na rzece Urnasch (1900 r., moc 3000 KM),
• Monthey na Yiere (1910 r., 10 000 KM),
• Miihleberg na Aarze (1920 r., 48 000 KM); w Austrii:
•Andelsbuch na Bregenser Ach (1908 r., 10 000 KM);
we Francji:
•Kefrian na Doubs (1908 r., 9000 KM);
we Włoszech:
•Montjovet na Dora Baltea (1914 r., 10 000 KM);
w Hiszpanii:
•Buitreras na Guadiaro (1919 r., 6500 KM). W 1908 roku został mianowany profesorem politechniki w Zurychu, gdzie wykładał hydraulikę, fundamentowanie, budownictwo wodne, wodociągi, a także przedmioty specjalistyczne, głównie z dziedziny budowy siłowni wodnych.
W 1911 roku objechał automobilem Galicję(bo tylko tam miał wstęp), badając możliwości wykorzystania energii wodnej jej rzek, a zwłaszcza Dunajca.
W wyniku tej podróży jego biuro zaprojektowało elektrownię wodną Szczawnica - Jazowsko.
W Polsce ciężko było Narutowiczowi budować elektrownie wodne ze względu na ograniczony budżet.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odwiedzał kraj kilkakrotnie jako ekspert, aż wreszcie podjął decyzję o powrocie, porzucając dające mu satysfakcję posady w Szwajcarii. W roku 1919 mógł wreszcie Narutowicz odwiedzić ojczyznę, do której wstępu broniły mu dotąd władze carskie.
Zaproszony jako doradca do spraw zamierzonych projektów budowli wodnych weryfikował je i unowocześniał, a następnie w 1920 roku powrócił na stałe do kraju i objął stanowisko ministra robót publicznych.
Usprawnił administrację, zainicjował wiele istotnych, potrzebnych ustaw i przepisów, a także czuwał nad ukończeniem budowy siłowni wodnej w Gródku Pomorskim na Czarnej Wodzie.
Na tym stanowisku kładł silny nacisk na budownictwo wodne, tak bardzo potrzebne w Polsce.
W roku 1921 rozpoczął budowę zbiornika powodziowego i hydroelektrowni na Sole w Porąbce oraz zbiornika w Gródku na Czarnej Wodzie.
W roku 1922 przez krótki czas był ministrem spraw zagranicznych, a 9 grudnia tego roku wybrany został pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej. Gabriel Narutowicz zginął od zdradzieckiej kuli bezmyślnego i fanatycznego mordercy
•Rutki 448 kW (z 1910 r., spad wody 12,20 m)
•Łapino 2294 kW (z 1927 r., z jazem burzowym, spad wody 13,80 m)
•Bielkowo 7200 kW (z 1924-5 r., spad wody 44,80 m)
•Straszyn 2411 kW (podawana też moc 2450 kW; najstarsza, z października 1910 r., spad wody 13,80 m)
•Prędzieszyn 872 kW (z 1937 r., spad wody 4,50 m)
•Kuźnice 781-785 kW (z 1934 r., spad wody 4,21 m)
•Juszkowo 232-250 kW (z 1937 r., spad wody 4,25 m)
•Pruszcz I 100 kW (z 1921 r., spad wody 6,90 m)
•Pruszcz II 250 kW (z 2005 r., spad wody 5,56 m)
Przedwojenne elektrownie wodne w Polsce : Dziekujemy za uwagę Wolska Sylwia
Szurkiewicz Oliwia
Pocałuń Iwona
Biłas Martyna
Ziemiańska Gabriela
Full transcript