Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romerriket

No description
by

Emma Bruin Ødegaard

on 25 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romerriket

Romerriket
Indirekte demokrati
(republikken)
Nye ideèr
Rettssystem
Opprinnelse: Romulus og Remus
Utnevnt som etterfølger i Cæsars testament
Beholdt senatet, men fungerte i praksis som eneveldig hersker (keiser)
Markerte starten på Pax Romana
Octavian/Augustus
Levde fra år 100 til år 44 f.Kr.
Født inn i en patrisier-familie
Nevø av en kjent general, Marius
Hadde stor suksess som militær leder
Slo seg sammen med Pompeius og Crassus, dannet det første triumviratet
Hadde en mystisk sykdom, ”fallesyken”
Utropte seg selv til keiser og diktator
Julius Cæsar
Via de Mercurio, Pompeii
Veier
Pantheon
Circus Maximus
Evnen til å føre en «splitt og hersk»-taktikk: romerne var flinke til å sette ulike folkegrupper opp mot hverandre

Evnen til å bygge allianser: erobrede folkeslag ble inkludert i riket uten å bli undertrykt
Oppskriften på suksess
Oligarki
: fåmannsvelde, få som har makten og styrer
Autokrati:
all makt samlet hos en person, diktatur
Demokrati:
folkestyre
Under republikken var Romerriket en
blanding
av disse styreformene
Viktige begreper
Patron:
far, beskytter, godseier – en med økonomiske ressurser
Klient:
avhengig av sin patron
Patronen kjøpte politisk støtte
Patron/klient-systemet
Maktfordeling
var et viktig prinsipp under republikken, samme som i Hellas
To
konsuler
satt med den øverste makten
Senatet
(rådsforsamlingen) besto av utvalgte patrisiere, stor innflytelse
Folkeforsamlingen:
ikke like mye makt som i Hellas, flere stemmer til de rike
Embetsmennene
ble valgt av folkeforsamlingen
Det politiske systemet
Patrisiere: romerske borgere som kunne spore sin familie langt tilbake
Plebeiere: også frie menn, men ikke av nobel avstamning
Under den tidlige republikken gjorde plebeierne opprør, og fikk etter hvert flere rettigheter
I tillegg kom slaver og andre innbyggere uten politisk innflytelse
Klassesystemet
Fra bystat til imperie
Etruskerne
Germanske invasjoner
Sykdommer
Hadde nådd en grense for hvor stort rike de kunne styre
Indre strid
Økonomiske problemer økte undertrykkelsen
Romerrikets fall
Hadrians mur
Keiser 117-138 e.Kr.
Gjenoppbygde Pantheon
Besøkte nesten alle delene av riket
Spesielt opptatt av Hellas
En meget allsidig hersker
Hadrian
Cæsars adoptivsønn
Kjent for å ha drept Cæsar
Cæsars siste ord: ”Et tu, Brute?” ifølge Shakespeare
Brutus’ forfader fordrev en tyrannisk konge
Brutus
Populær figur i litteratur og film
Konstantins triumfbue
Akvedukten
Colosseum
Amfiteater
Bestilt av keiser Vespasian i år 70-72 e.Kr.
Ferdig i år 80 e.Kr.
I forbindelse med åpningen hadde man 100 dager med leker
Gladiatorkamper, ville dyr og sjøslag
Brød og sirkus til folket
En turistattraksjon
Colosseum
12-tavleloven
Ny yrkesgruppe: advokater og jurister
Ny teknologi
Via Appia
Betong
Forum Romanum
Arkitektur
Keisere
Hvorfor ble Romerriket så stort?
Indre årsaker
Ytre årsaker
Full transcript