Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion, livssyn, vitskap

Flipclass basert på kap 5 i Horisonter 10, basisdel
by

Iselin Lothe

on 2 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion, livssyn, vitskap

Religion
Livssyn
Vitskap Læringsmål:
Kunne gjere greie for fire ulike syn på forholdet mellom religion og vitskap i vår tid Vitskap og religion i vår tid Utviklinga av livet på jorda Evolusjonsteorien Tru på vitskapen
- nei til all religion Mange har stor tillit til vitskapen, særleg til naturvitskapen.

Vitskaplege framsteg har gjeve oss ny kunnskap. Spørsmålet skaper motsetningar mellom naturvitskapen og religiøse grupper.

1859:
Darwins evolusjonsteori/utviklingslæra Evolusjon = utvikling.
Læra om utviklinga av livet på jorda.

Alt liv på jorda er i slekt med kvarandre.
Menneska og apane er nære slektningar. Vitskapleg kunnskap er det einaste ein kan byggje på
All religion er uttrykk for ei feilaktig oppfatning av livet og verda Discovering the heavens http://laphamsquarterly.org/visual/images/nos730.jpg Må det vere konflikt mellom religiøs tru og moderne vitskap? 4 ulike syn: Tru på vitskapen - nei til all religion
Tru på sanningane i religionen - konflikt med delar av vitskapen
Religion og vitskap handlar om ulike ting
Einskap og samanheng mellom vitskap og religiøs visdom Religion og vitskap handlar om ulike ting Det treng ikkje å vere ei motsetning mellom religion og vitskap, det handlar om ulike ting
I denne gruppa finn vi både truande og ikkje-truande menneske Einskap og samanheng
mellom vitskap og religiøs visdom Ein del hevdar at gammal religiøs visdom og moderne vitskap eigentleg seier det same Tru på sanningane i religionen
- konflikt med delar av vitskapen Trur først og fremst på det religionen seier i dei heilage skriftene
Meiner at vitskapen tek feil dersom han kjem fram til noko som står i strid med religionen - slik dei oppfattar han. Oppsummering Læringsmål:
Kunne gjere greie for fire ulike syn på forholdet mellom religion og vitskap i vår tid. Målord:
Evolusjonsteorien/utviklingslæra
Overtru
Fundamentalistar
Tao
Full transcript