Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TR og Ledere som slutbrugere og som kanal til slutbrugerne.

No description
by

Line Freja Rasmussen

on 12 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TR og Ledere som slutbrugere og som kanal til slutbrugerne.

TR og Ledere som slutbrugere og som kanal til slutbrugerne.

Formål :
Afklaring af
bytteforholdet
: Projektet ved, at TR og Lederne kan bidrage til udbredelsen og successen af FS. Men
hvad kan, og skal, FS tilbyde
TR og Lederne ?


Bytteforholdet til medlemmet:
For organisationen handler det om fastholdelse, rekruttering og øget faglig indsigt og "medlemsbranding". Men hvad tilbyder Faglige selskaber til medlemmet?
TR som målgruppe
Lederne som målgruppe
- som slutbruger er ledernes opmærksomhed i konkurrence med lederfagligheden.
Det er indtænkt i FS, at den viden der tilkommer medarbejderen, skal kunne udbredes på arbejdspladsen.

Redskabsfokus

FS giver kompetenceløft på arbejdspladsen.
TR og Lederne som kanal og slutbruger
Målgruppe
TR
Ledere
Budskab
Effekten
Målsætning TR:
Aktive ambassadører af budskabet om faglige selskaber. Gøre brug af FS til faglig sparring og udvikling..


Mediet
Hvad skal vi slå på ?
Hvad gør sig særligt gældende ?
Målsætning Ledere:

Lederne skal lade medlemmerne komme til FS
arrangementer. (Minimere risikoen for manglende deltagelse grundet ledelsemæssig nedprioritering)
Målgrupperne
Budskaberne
Leder/TR til målgruppe
Forbundshus til Leder/TR som slutbruger
Faglige selskaber er:
- et tilbud om et unikt fællesskab, der giver individuelle kompetencefordele.
- en mulighed for at påvike og styrke den faglige debat internt såvel som eksternt.
- faglig identitetsskabelse omkring faget og måske arbejdspladsen....
Formål:
- som kanal er opmærksomheden i konkurrence med driftsopgaven, personaleledelsen mv.
- som slutbruger er konkurrencen om TR'ernes
opmærksomhed at sammenligne med øvrige medlemmer. Det er den præmissen at det daglige arbejde, familie og det sociale liv kommer først....derefter kommer fordybelsen..
- som formidlingskanal har TR'erne
mange, mange, mange
andre budskaber i kraft af deres TR-hverv
(som nok også kommer i første række)
Find synergierne
TR
Handling / Feedback
to typer:
TR'eren som medlem og fagperson. Faglig indsigt, vidensdeling og sparring.
FS giver
gode salgsargumenter for
fastholdelse og rekruttering.
Bedre indblik i arbejdsområdernes præmisser (faglige).
Lederne
Som fag-person
For
TR
blev det konklusionen, at de først involveres, når der er produkter på hylden. De skal være tydeligt hvilke aktiviteter der tilbydes, før de kan bruges som særlige ambassadører på arbejdspladserne.

Hvad kunne gøre faglige selskaber attraktivt for dig som
socialpædagog
?

Hvordan forstiller du dig, at din
arbejdsplads
kan gøre brug af faglige selskaber?

Next step:

Lav oplæg til ledermøde om visionen bag faglige selsakber

Læg op til debat om, hvad der gør FS interessant for dem som fagpersoner og som ledere

Overvej hvordan de lokale ledersektioner kan komme i spil.
TR - kanaler:

TR -udvalget - maj
TR-kursus evt. læg orienteringen om FS i forlængelse heraf.
Tænk i kombination mellem TR og AMR --> arbejdsmiljø og faglighed.
Se derudover noterne til oplægget i FS mappen.
FS er et tilbud om let adgang til stor
viden. Både i kraft af medlemmernes viden
og den der hentes indhentes eksternt.

Her kan man blive orienteret om, hvad der
professionsfagligt rører sig..

Stille spørgsmål til metoder og dokumentation
Hvad gør FS for
Som leder
Hvad gør FS for
som socialpædagog
i sit TR-hverv

Ville du personligt bruge et fagligt selskab ?

Hvilket behov skal dit Faglige selskab imødekomme?

Hvilke aktiviteter skal der satses på?

Udfordringer for anvendelsen?

Som socialpædagog....
Som leder...


Kan man forestille sig, at faglige selskaber kan fungere som inspirationskilde til debatmøder, faglige temadage eller pædagogiske dage på arbejdspladsen ?

Hvilken karakter vurderer I, at aktiviteterne skal have, før man som leder prioriterer at sende sine medarbejdere af sted ?
- Nævn gerne temaer, som I mener der mangler viden om ....
- Hvordan ?
Indsigt
Visioner, viden og redskaber
Faglige selskaber
Tak for Jeres bidrag !
Faglige Selskaber
Full transcript